Байланыштар

Кыргыз Республикасы И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети

«Логистика жана мамлекеттик сатып алуулар илимий-изилдоо борбору»

Бишкек ш. Чыңгыз Айтматов проспектиси 66

Тел: +996 (312) 54-51-60; +996 (777) 62-68-32

Факс: + 996-312-54-51-62

Электрондук почта: pplo.kg.2020@gmail.com

Пикир билдирүү формасы

Аты-жөнү
Электрондук почта
Билдирүүнүн темасы
Билдирүү