Адабияттар
AnyLogicтеги моделдөө
398 | 0 | 7
Логистика жана жеткирүү чынжырынын менеджменти
904 | 0 | 89
Ишканаларда сатып алуулар ишин жүргүзүү
759 | 0 | 20
Мамлекеттик сатып алууларды башкаруу - мамлекеттик фискалдык саясаттын натыйжалуу куралы
677 | 0 | 12
Илимий-практикалык журнал, Москва, Россия
652 | 0 | 3
Консультациялык кызматтар, консультанттарды тандоо жана пайдалануу
656 | 0 | 3
Докторлук диссертациянын негизги жоболору
679 | 0 | 5
Фамагуста, Кипр, 2019
586 | 0 | 2
Кыргыз Республикасынын экономикасын модернизациялоо
913 | 0 | 11