Адабияттар
AnyLogicтеги моделдөө
1924 | 0 | 27
Логистика жана жеткирүү чынжырынын менеджменти
2871 | 0 | 153
Ишканаларда сатып алуулар ишин жүргүзүү
2624 | 0 | 52
Мамлекеттик сатып алууларды башкаруу - мамлекеттик фискалдык саясаттын натыйжалуу куралы
2338 | 0 | 38
Илимий-практикалык журнал, Москва, Россия
2066 | 0 | 5
Консультациялык кызматтар, консультанттарды тандоо жана пайдалануу
2133 | 0 | 6
Докторлук диссертациянын негизги жоболору
2519 | 0 | 27
Фамагуста, Кипр, 2019
1999 | 0 | 2
Кыргыз Республикасынын экономикасын модернизациялоо
2682 | 0 | 37