Адабияттар
AnyLogicтеги моделдөө
841 | 0 | 11
Логистика жана жеткирүү чынжырынын менеджменти
1469 | 0 | 126
Ишканаларда сатып алуулар ишин жүргүзүү
1299 | 0 | 39
Мамлекеттик сатып алууларды башкаруу - мамлекеттик фискалдык саясаттын натыйжалуу куралы
1207 | 0 | 32
Илимий-практикалык журнал, Москва, Россия
1124 | 0 | 4
Консультациялык кызматтар, консультанттарды тандоо жана пайдалануу
1195 | 0 | 6
Докторлук диссертациянын негизги жоболору
1271 | 0 | 13
Фамагуста, Кипр, 2019
1043 | 0 | 2
Кыргыз Республикасынын экономикасын модернизациялоо
1449 | 0 | 21