Адабияттар
AnyLogicтеги моделдөө
1285 | 0 | 14
Логистика жана жеткирүү чынжырынын менеджменти
2117 | 0 | 142
Ишканаларда сатып алуулар ишин жүргүзүү
1879 | 0 | 46
Мамлекеттик сатып алууларды башкаруу - мамлекеттик фискалдык саясаттын натыйжалуу куралы
1708 | 0 | 34
Илимий-практикалык журнал, Москва, Россия
1532 | 0 | 4
Консультациялык кызматтар, консультанттарды тандоо жана пайдалануу
1585 | 0 | 6
Докторлук диссертациянын негизги жоболору
1852 | 0 | 15
Фамагуста, Кипр, 2019
1475 | 0 | 2
Кыргыз Республикасынын экономикасын модернизациялоо
1981 | 0 | 33