Адабияттар
AnyLogicтеги моделдөө
582 | 0 | 9
Логистика жана жеткирүү чынжырынын менеджменти
1198 | 0 | 124
Ишканаларда сатып алуулар ишин жүргүзүү
997 | 0 | 36
Мамлекеттик сатып алууларды башкаруу - мамлекеттик фискалдык саясаттын натыйжалуу куралы
905 | 0 | 30
Илимий-практикалык журнал, Москва, Россия
847 | 0 | 3
Консультациялык кызматтар, консультанттарды тандоо жана пайдалануу
909 | 0 | 6
Докторлук диссертациянын негизги жоболору
976 | 0 | 12
Фамагуста, Кипр, 2019
768 | 0 | 2
Кыргыз Республикасынын экономикасын модернизациялоо
1153 | 0 | 15