Адабияттар
AnyLogicтеги моделдөө
165 | 0 | 2
Логистика жана жеткирүү чынжырынын менеджменти
546 | 0 | 55
Ишканаларда сатып алуулар ишин жүргүзүү
454 | 0 | 3
Мамлекеттик сатып алууларды башкаруу - мамлекеттик фискалдык саясаттын натыйжалуу куралы
414 | 0 | 7
Илимий-практикалык журнал, Москва, Россия
409 | 0 | 3
Консультациялык кызматтар, консультанттарды тандоо жана пайдалануу
411 | 0 | 3
Докторлук диссертациянын негизги жоболору
426 | 0 | 4
Фамагуста, Кипр, 2019
377 | 0 | 1
Кыргыз Республикасынын экономикасын модернизациялоо
557 | 0 | 7