Адабияттар
AnyLogicтеги моделдөө
1613 | 0 | 22
Логистика жана жеткирүү чынжырынын менеджменти
2526 | 0 | 150
Ишканаларда сатып алуулар ишин жүргүзүү
2274 | 0 | 50
Мамлекеттик сатып алууларды башкаруу - мамлекеттик фискалдык саясаттын натыйжалуу куралы
2022 | 0 | 38
Илимий-практикалык журнал, Москва, Россия
1806 | 0 | 5
Консультациялык кызматтар, консультанттарды тандоо жана пайдалануу
1862 | 0 | 6
Докторлук диссертациянын негизги жоболору
2160 | 0 | 18
Фамагуста, Кипр, 2019
1748 | 0 | 2
Кыргыз Республикасынын экономикасын модернизациялоо
2348 | 0 | 36