Адабияттар
AnyLogicтеги моделдөө
988 | 0 | 12
Логистика жана жеткирүү чынжырынын менеджменти
1727 | 0 | 134
Ишканаларда сатып алуулар ишин жүргүзүү
1495 | 0 | 43
Мамлекеттик сатып алууларды башкаруу - мамлекеттик фискалдык саясаттын натыйжалуу куралы
1399 | 0 | 32
Илимий-практикалык журнал, Москва, Россия
1291 | 0 | 4
Консультациялык кызматтар, консультанттарды тандоо жана пайдалануу
1339 | 0 | 6
Докторлук диссертациянын негизги жоболору
1477 | 0 | 13
Фамагуста, Кипр, 2019
1209 | 0 | 2
Кыргыз Республикасынын экономикасын модернизациялоо
1642 | 0 | 30