Долбоор тууралуу маалымат
Логистикалык жана мамлекеттик сатып алуулар боюнча изилдөө борбору (ЛМСИБ) сатып алуулардын процесстерин байкоо жана алдыңкы тажрыйбаларды жайылтуу, тиешелүү кызыкдар тараптардын ортосунда диалог жүргүзүү үчүн аянтча болуп саналат. Ал Кыргыз Республикасындагы сатып алуулар процесстерине сапаттык жана сандык талдоо жүргүзүп, мамлекеттик кызматкерлер жана жарандар менен ушул портал аркылуу блогдор, твиттер, маалымат каттары, семинарлар жана тренингдер аркылуу бөлүшөт. Ошондой эле, ЛМСИБ сатып алуу процесстерине көзөмөл жүргүзөт, мамлекеттик сатып алуулардын инновациялык формаларын жайылтат жана Кыргыз Республикасында сатып алуулардын мыкты тажрыйбаларын жайылтат. Мунун баары чыгымдарды үнөмдөөгө жана сатып алуулардын натыйжалуулугун жогорулатууга түрткү берет.
Мамлекеттик сатып алууларын институционалдык чыңдоосун көрүү
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү мамлекеттик сатып алуулар тутумун түзүүнү камсыз кылды жана мындан ары дүйнөлүк жеткирүү тармактарына интеграциялоого аракет кылып жатат. Бул чакырыкты жеңилдетүү же жоюу мамлекеттик сатып алуулар тутумунун потенциалын күчөтүүнү талап кылат. Учурдагы ар кандай кыска мөөнөттүү семинарлар жана окутуу курстары бул көйгөйдү чече албайт. Демек, мамлекеттик сатып алуулар боюнча университеттерде бакалавр, магистр жана докторантура үчүн билим берүү программаларын ишке киргизүү керек.
PPLO — Мамлекеттик сатып алуулардын натыйжалуулугун жогорулатуу критерийлерин иштеп чыгуу жана белгилөө

Студенттер жана кесипкөйлөр менен биргеликте биз төмөнкүдөй максаттарды койдук: учурдагы мамлекеттик сатып алууларга жана алардын процесстерине байланыштуу маалыматка жана иш-чараларга калктын жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу. Мамлекеттик сатып алуулар тутумунун бардык катышуучуларынын өз ара мамилелерин жакшыртуу максатында, Кыргыз Республикасынын сатып алуулар тутумундагы жана тажрыйбасындагы өзгөрүүлөрдү байкап, аларды талдоо.

Аналитика
Китептер, макалалар
1848 | 0
3
Мыз мааныгы кошкоочунун арзанысынын зыяндылык чыгаруунун тизмеси
Түшүнүү: Бул макале жемеңин азырки дурстуду аныктап, ушурдагы бузууларды көрүп, ал эле катталууну жана аяктоо системасын үңүмөтүң жана аяктоо боюнча учур жүзүтүү жаткан учурларды иштеп чыгууга, көп жерги аймактардан жерли фермерге чейинки, регионалдык консолидация точкасынан өтүп, иштеп чыгуу жана экспорт иштетүүгө чейинки жерги консолидация меркездерине дейишини эле өз абалында жасоо жана иштеп чыгууга арналган толук үйрөнүш аткарган. Тышкы экспорт обеминде көчүү, улуттук соткучтордун ачууларын жок кылуу, үчүн көп жерги курама деп жатканы менен бул жумуш көрсөтүлгөн маалыматты аныктаган макале. Бул курама уруксаттарды эле: Өлкөгө каржы бардык аныктаган ачуулар үчүн көчүүнү көбөйтүүгө мүмкүндүк берүү үчүн күчтүү Жерги жана тышкы соткучтордо суу-май жаракаттык стандарттарын талап кылуу үчүн суу-май жаракаттардын стандарттарын камсыздатат Учурлук жемиш-жандык мамлекеттин кызматтарынын, андан башка суу-май жаракаттардын сатып алынган жарым ишкерлеринин кызматтарында арзан тезе турган ишкерлердин кызматтарынын көбөйүнө көмөктөшөт Кыргызстандын жетекчилердин барагына кабыл алынган толук жарым ишкерлерди, аралык оңой да агымдагы үчүн киимдүү жеткилеңин камсыздатат. Китептер: Щербаков В.В, 2009.Основы логистики. Издательский дом Питер, Бауэрсокс Д, Клосс Д, 2001. Логистика: Интегрированная цепь поставок М.: ЗАО «Олимп-Бизнес». Аникин Б.А, Родкина Т.А, 2008. Логистика. Учебное пособие. ООО «Издательство Проспект». Родкина Т.А, 2001. Информационная логистика. М.: Экзамен. Аникин Б.А, 2003. Аутсорсинг: создание высокоэффективных и конкурентоспособных организаций: учебное пособие М.: ИНФРА- М. Гаджинский А.М, 2000. Логистика: учебник М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг». 2005. Московский рынок сухофруктов. IPSOS, ACDI VOCA, 2006. «Рынок переработанной плодоовощной продукции Казахстана». ООО «Маркетинг-сервис Бюро», 2006. «Рынок переработанной плодоовощной продукции Казахстана», Аркетинг Сервис Бюро, Бишкек.
1685 | 0
3
Цифраландыруунын деңгээли боюнча логистикалык тизмелерди даярдоого берилүүдүн рөлү
Габор Наги, көмөкчү-изилдөөчү, Логистика Институту, Мишкольц Университети Агота Баняй, байланыштырылган профессор, Мишкольц Университети Белла Иллеш, профессор, Мишкольц Университети Аннотация: Логистика, кошумча интеграцияга иле келген наукадан бири болуп, компаниялардын көп жағында амалдарында кызмат кылууда анык рөл атайт. Бул күндөйде, жакшы, тез жана ишенимдүү клиенттерге кызмат көрсөтүү үчүн, компаниялар желеке иштейт. Клиенттердин мүмкүнчүлүктөрүн толтуруудан кийин, бүгүнки экономикалык кезектин айланыштырылган стратегиясын жеткиликтүү жөнүндө оптималдуу нүктөгү издөө маалыматтар керек. Ишке катышып, ишке катышуунун формасына көз күрүлгөн, жеткилүүдөгү жердеги өзгөрүүлөрүндө, бир жерде жүргүндөк өнөктөө структуразын көчүрүп, көптөрлүктөрүнүн көчүрүлүшүү болуп түрдү. Бул ишке катышуу формасы, глобализациялык жүйелердеги күндүзгү ишкердүү жана системалык жакындагы көрүнүштүү көрүү аркылуу көрсөткөн үлүш. Бул ишке катышуу формасы биздин эффективдиктин мас түрүнө түшүндүрүштүү жакшылыктын бири болуп, экинчи түшүндүрүш мүмкүн эмес. Энергияны, колдонууну, көзгөйтүү жана жакшыртууну, сапаны киргизүү керек. Бунун билеттерин билдүүчү жөнүндө, биз эле билинген методду колдонобуз, биз логистикалык процессдерди эффективдиктин окуй төмөндөөнү мүмкүнчү эмес кылат. Калыптар: логистикалык тизме, сапаттыкты камтыйткан, цифраландыруу, эффективдиктин издөөсү.
Видео
07:17
Выдающийся вклад в развитие логистики: награждение А.С. Уметалиева медалью «Данк»
07:55
Акылбек Жапаров принял участие в Центрально-Азиатском инвестиционном форум
07:01
Акылбек Уметалиев эфир на КТРК Изменения в госзакупках Биринчи студия
07:09
А. С. Уметалиев “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү” мыйзам долбоорун парламентте талкуулоо
07:00
ПЕРВЫЙ ФОРУМ ПО РАЗВИТИЮ ЛОГИСТИКИ (Репортаж ЭлТР)
07:23
Профессор Акылбек Уметалиев об экономическом эффекте работы золоторудного комбината в КР
07:10
Комментарий Акылбека Уметалиева о запуске золоторудного комбината
07:09
Презентация открытия «Исследовательский центр логистики и государственных закупок»
Иш чаралар
...
10-06-2024
И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети жана Мишкольц университети (Венгрия) 2024-2025-окуу жылына магистратурага студенттерди кабыл алууну ...
...
14-05-2024
"Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техника университетинин "Җашылыктагы Логистика транспорту" аталган VIII-инчи Улуу андануу-трактаттык конференция, ...
...
24-04-2024
2024-жылдын 22-апрелинде Венгриянын кооз Лиллафюред шаарында 2024-жылдын Борбордук Европа логистика конференциясы болуп өттү. Бул маанилүү иш-чара Мишкольц ...
...
19-04-2024
Жакында Эл аралык Жогорку Логистика Мектебинин (МВШЛ) мугалимдери "Ишкердик билим берүү: мыкты тажрыйбалар жана ишке ашыруу стратегиялары" аттуу семинарга ...
Биздин иш-аракеттерибиз
Өркүндөтүү
жүргүзүлүп жаткан мамлекеттик сатып алуулар жана алардын процесстери жөнүндө калктын маалыматка жана иш-чараларга жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу
Талдоо
мамлекеттик сатып алуулар жаатындагы ар кандай кызыкдар тараптардын ортосундагы маалымат агымын жеңилдетүү
Байкоо
Кыргыз Республикасынын сатып алуулар тутумундагы жана практикасындагы өзгөрүүлөрдү байкоо жана аларды талдоо
Иштеп чыгуу
мурунку тажрыйбалардан жана алдыңкы тажрыйбалардан сабак алуу, келечектеги реформалар жана инновациялар боюнча сунуштарды иштеп чыгуу мүмкүнчүлүгү
Биздин маалымат каттарды жөнөтүүлөргө жазылыңыз
жаңылыктар жөнүндө биринчилерден болуп билиңиз!