Долбоор тууралуу маалымат
Логистикалык жана мамлекеттик сатып алуулар боюнча изилдөө борбору (ЛМСИБ) сатып алуулардын процесстерин байкоо жана алдыңкы тажрыйбаларды жайылтуу, тиешелүү кызыкдар тараптардын ортосунда диалог жүргүзүү үчүн аянтча болуп саналат. Ал Кыргыз Республикасындагы сатып алуулар процесстерине сапаттык жана сандык талдоо жүргүзүп, мамлекеттик кызматкерлер жана жарандар менен ушул портал аркылуу блогдор, твиттер, маалымат каттары, семинарлар жана тренингдер аркылуу бөлүшөт. Ошондой эле, ЛМСИБ сатып алуу процесстерине көзөмөл жүргүзөт, мамлекеттик сатып алуулардын инновациялык формаларын жайылтат жана Кыргыз Республикасында сатып алуулардын мыкты тажрыйбаларын жайылтат. Мунун баары чыгымдарды үнөмдөөгө жана сатып алуулардын натыйжалуулугун жогорулатууга түрткү берет.
Мамлекеттик сатып алууларын институционалдык чыңдоосун көрүү
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү мамлекеттик сатып алуулар тутумун түзүүнү камсыз кылды жана мындан ары дүйнөлүк жеткирүү тармактарына интеграциялоого аракет кылып жатат. Бул чакырыкты жеңилдетүү же жоюу мамлекеттик сатып алуулар тутумунун потенциалын күчөтүүнү талап кылат. Учурдагы ар кандай кыска мөөнөттүү семинарлар жана окутуу курстары бул көйгөйдү чече албайт. Демек, мамлекеттик сатып алуулар боюнча университеттерде бакалавр, магистр жана докторантура үчүн билим берүү программаларын ишке киргизүү керек.
PPLO — Мамлекеттик сатып алуулардын натыйжалуулугун жогорулатуу критерийлерин иштеп чыгуу жана белгилөө

Студенттер жана кесипкөйлөр менен биргеликте биз төмөнкүдөй максаттарды койдук: учурдагы мамлекеттик сатып алууларга жана алардын процесстерине байланыштуу маалыматка жана иш-чараларга калктын жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу. Мамлекеттик сатып алуулар тутумунун бардык катышуучуларынын өз ара мамилелерин жакшыртуу максатында, Кыргыз Республикасынын сатып алуулар тутумундагы жана тажрыйбасындагы өзгөрүүлөрдү байкап, аларды талдоо.

Аналитика
Китептер, макалалар
Уланбек кызы Малика
101 | 0
Менин келечектеги кесибимдеги логистиканын ролу
Мындай кесиптер аз эмес. Бирок эң башкысы, иштин туура багыттарын тандап алуу жетишсиз, сиз өз кесибиңиз боюнча чыныгы кесипкөйлүккө умтулуп, мыкты окуп, кесиптин негиздерин өздөштүрүшүңүз керек. Ошентип, мен ар кандай кесиптерди тандап, узак убакытка чейин окудум, акыры - тамак-аш технологу кесибин тандадым. Бул кесип талапка жооп берген гана эмес, кызыктуу дагы. Бирок мыкты технолог болуш үчүн көп билимди жана көндүмдөрдү өздөштүрүшүң керек. Технолог ар тараптуу, продукцияны өндүрүү технологиясына байланыштуу ар кандай илимдерди гана билбестен, чыгармачыл, адамдар менен сүйлөшө билген жана лидерлик сапаттарга ээ, башкача айтканда, логистиканы билиши керек! Эгерде биз логистиканын өндүрүштөгү ролун карай турган болсок, анда бардыгы бир добуштан анын ролу өндүрүштүн өсүшү жана өнүгүшү үчүн эбегейсиз зор деп айтышат, анткени тамак-аш кайра иштетүү ишканаларында ар кандай өндүрүш процесси чийки затты жана материалдык ресурстарды алуудан, демек, логистикадан башталат. Логистика - бул башкаруу, пландаштыруу искусствосу, ошондой эле өндүрүштү оптималдаштыруу мүмкүнчүлүгү. Тамак-аш өндүрүшүндөгү логистика бир жагынан ишкананын каржылык көзкарандысыздыгын чыңдоого, башкаруу ыкмаларын өркүндөтүүгө жана экинчи жагынан туруктуу иштешине өбөлгө түзөт. Ошол эле учурда, тамак-аш ишканаларынын иши калктын муктаждыктарын канааттандыруу үчүн экономикалык жана социалдык милдеттерди чечүүгө өбөлгө түзөт. Ишкананын деңгээлинде логистикалык тутум өндүрүш процесстерин керектүү ресурстар өз убагында камсыздай алат. Бул милдетти ишке ашыруу өндүрүштүк инфраструктуранын тармактарынын иш-аракеттерисиз мүмкүн эмес: материалдык-техникалык камсыздоо, сатып алуулар, транспорт, байланыш, маалымат тармагы, технологиялык процесстин бардык звенолорун бириктирип, өндүрүүчүнүн өз ара аракеттенүүсүндө ортомчу болуп калат жана керектөөчү, ошондой эле өндүрүш продуктуларынын сакталышын жана кампалоосун камсыз кылат. Логистиканын натыйжасы өндүрүштү жогорку деңгээлде уюштурууда көрүнөт, анын натыйжасы материалдык жана финансылык ресурстарды үнөмдөө болуп саналат. Бул үнөмдөө индикаторлордун өзгөрүшү түрүндө чагылдырылат, мисалы, товардык-материалдык баалуулуктардын деңгээли, циклдин убактысы, кубаттуулукту пайдалануу коэффициенти ж.б. Заманбап дүйнөдө адамдар кубаныч, ырахат жана татыктуу эмгек акысын алып келген кесипти кыялданышат.
Исаев Назим
86 | 0
Эмне үчүн мен сатып алуучунун кесибин тандадым?
Англис тилинде бул кесип buyer деп аталат, ал башкаларга салыштырмалуу өтө жаңы кесип. Өткөн кылымда ар бир уюмда сатып алуу функцияларын аткарган адистер болгон жана аларды техниктер, инженерлер деп аташкан. Алар жеткирүү муктаждыктарын эсептөө, керектүү материалдык чечимдерди табуу, жеткирүүчүлөр менен байланыш түзүү жана башка көптөгөн маселелерди аткарышты. Натыйжада, алар - Сатып алуучулар деп атала баштады. Акыркы он жылдыктарда олуттуу эволюция болуп өттү. Сатып алуучу кесиптин тарыхынан көрүнүп тургандай, адистердин ролу колдоочу же тейлөөчү функцияларга чейин төмөндөгөнгө чейин, кээде аларды back-office деп аташкан. Тилекке каршы, сатып алуучунун ишине көп учурда олуттуу мамиле жасашкан эмес жана мындай тенденцияны дагы деле байкаса болот. Бирок дүйнө бир орунда турбайт, акыркы учурда сатып алуучулардан жогорку стратегиялык деңгээлде иштөө талаптары көбөйүүдө. Бүгүнкү күндө компаниянын топ-менеджментине сатып алуу боюнча директорлорду киргизүү тенденциясы байкалууда жана аларсыз маанилүү стратегиялык чечимдер кабыл алынбайт. Азырынча, бул массалык көрүнүш эмес, бирок тенденция кубандырат жана мындан ары дагы уланат деп ишенгим келет. Бул фактор бизнесте сатып алуулардын ролун өзгөртүүчү эң маанилүү факторлордун бири. Ошондуктан, мен сатып алуучунун кесибин өнүктүргүм келет, демек, өзүмдү ошол жакта көрөм. Сатып алынган товарлардын, жумуштардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн маани-маңызын түшүнүү, кесипкөйлүк жана канчалык деңгээлде маанилүү экендигин белгилей кетүү керек. Мисалы, материалдарды жана кызматтарды сатып алуучулардын сунуштарын баалоо үчүн, техникалык мүнөздөмөлөрдү ар кандай жолдор менен даярдоо үчүн, ар кандай жолдор менен сатып алуу керек. Бул айрыкча кызматтарды сатып алууда айкын көрүнөт. Материалдар менен бирдей принципке ылайык кызматтарды сатып алуу аракетинен майнап чыкпагандан кийин, сатып алуучулар эч нерсени түшүнбөйт, билбейт жана бардык ойлорду жана идеяларды жок кылышат деген сөздөр башталат. Ушундай иш-аракеттердин натыйжасында ишкерлер жана ички кардарлар нааразы болушат: сатып алуучулар тоскоолдук кылышат, жай кыймылдашат, эң арзан сатып алгылары келишет жана ушул сыяктүү сөздөр чыгат. Жеткирүүчүлөрдөн жана базардан ушундай эле нерсе угулат: сатып алуучулар кийлигишээр замат, сабатсыздыктан жана кесипкөйлүктүн жоктугунан улам, идеяларга, чыгармачылыкка, кызматтардын шайкештигине баа бере алышпайт, кызматтарды салыштыруу кылалышпайт. Ошондуктан мындай талкууларда “чымындарды котлеттерден” ажыратууну талап кылуу керек. Бардык сатып алуучуларды бизнес жүргүзүүгө тоскоол болгондордун катарына кошууга болбойт. Суроолордун чоо-жайына жана маңызына сүңгүп кирбеген, жөн гана кесипкөй эмес сатып алуучулар бар. Бул менин ушул жаатта болууну каалагандыгымдын дагы бир себеби жана сатып алуучулар логистиканын же бизнестин зарыл бөлүгү экендигин келечекте көрсөтүүгө умтулам.
Видео
04:23
Профессор Акылбек Уметалиев об экономическом эффекте работы золоторудного комбината в КР
04:10
Комментарий Акылбека Уметалиева о запуске золоторудного комбината
04:09
Презентация открытия «Исследовательский центр логистики и государственных закупок»
Иш чаралар
...
14-04-2021
2021-жылдын 6 апрелинде И.Раззаков атындагы КМТУнун Кыргыз-Герман техникалык институтунда «Логистика» кафедрасынын 10-жылдык мааракесине арналган «Логистикалык ...
...
15-03-2021
2021-жылдын 11-мартында "Мамлекеттик сатып алууларда Жүрүм-турум илимин колдонуу" деген темада сессия болуп өттү. Сессияны Дүйнөлүк Банк тобу уюштурган. Сессияга: ...
...
01-03-2021
2021-жылдын 26-февралында И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин «Логистика» бөлүмүнүн Логистика жана мамлекеттик сатып алуулар ...
Биздин иш-аракеттерибиз
Өркүндөтүү
жүргүзүлүп жаткан мамлекеттик сатып алуулар жана алардын процесстери жөнүндө калктын маалыматка жана иш-чараларга жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу
Талдоо
мамлекеттик сатып алуулар жаатындагы ар кандай кызыкдар тараптардын ортосундагы маалымат агымын жеңилдетүү
Байкоо
Кыргыз Республикасынын сатып алуулар тутумундагы жана практикасындагы өзгөрүүлөрдү байкоо жана аларды талдоо
Иштеп чыгуу
мурунку тажрыйбалардан жана алдыңкы тажрыйбалардан сабак алуу, келечектеги реформалар жана инновациялар боюнча сунуштарды иштеп чыгуу мүмкүнчүлүгү
Биздин маалымат каттарды жөнөтүүлөргө жазылыңыз
жаңылыктар жөнүндө биринчилерден болуп билиңиз!