Долбоор тууралуу маалымат
Логистикалык жана мамлекеттик сатып алуулар боюнча изилдөө борбору (ЛМСИБ) сатып алуулардын процесстерин байкоо жана алдыңкы тажрыйбаларды жайылтуу, тиешелүү кызыкдар тараптардын ортосунда диалог жүргүзүү үчүн аянтча болуп саналат. Ал Кыргыз Республикасындагы сатып алуулар процесстерине сапаттык жана сандык талдоо жүргүзүп, мамлекеттик кызматкерлер жана жарандар менен ушул портал аркылуу блогдор, твиттер, маалымат каттары, семинарлар жана тренингдер аркылуу бөлүшөт. Ошондой эле, ЛМСИБ сатып алуу процесстерине көзөмөл жүргүзөт, мамлекеттик сатып алуулардын инновациялык формаларын жайылтат жана Кыргыз Республикасында сатып алуулардын мыкты тажрыйбаларын жайылтат. Мунун баары чыгымдарды үнөмдөөгө жана сатып алуулардын натыйжалуулугун жогорулатууга түрткү берет.
Мамлекеттик сатып алууларын институционалдык чыңдоосун көрүү
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү мамлекеттик сатып алуулар тутумун түзүүнү камсыз кылды жана мындан ары дүйнөлүк жеткирүү тармактарына интеграциялоого аракет кылып жатат. Бул чакырыкты жеңилдетүү же жоюу мамлекеттик сатып алуулар тутумунун потенциалын күчөтүүнү талап кылат. Учурдагы ар кандай кыска мөөнөттүү семинарлар жана окутуу курстары бул көйгөйдү чече албайт. Демек, мамлекеттик сатып алуулар боюнча университеттерде бакалавр, магистр жана докторантура үчүн билим берүү программаларын ишке киргизүү керек.
PPLO — Мамлекеттик сатып алуулардын натыйжалуулугун жогорулатуу критерийлерин иштеп чыгуу жана белгилөө

Студенттер жана кесипкөйлөр менен биргеликте биз төмөнкүдөй максаттарды койдук: учурдагы мамлекеттик сатып алууларга жана алардын процесстерине байланыштуу маалыматка жана иш-чараларга калктын жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу. Мамлекеттик сатып алуулар тутумунун бардык катышуучуларынын өз ара мамилелерин жакшыртуу максатында, Кыргыз Республикасынын сатып алуулар тутумундагы жана тажрыйбасындагы өзгөрүүлөрдү байкап, аларды талдоо.

Аналитика
Китептер, макалалар
Уметалиев А.С., Султанкулов У.Т., Асылбеков У.И.
30 | 0
Мамлекеттик сатып алуулар системасына жасалма интеллектти киргизүү
Бул макалада мамлекеттик сатып алууларга жасалма интеллектти киргизүүнүн негизги көйгөйлөрү, ошондой эле аларды чечүү боюнча сунуштар каралат. Институционалдык структуралар жасалма интеллект системаларынын өзгөчөлүктөрүн эске алганда, сатып алуу инновацияларын колдоно алышат. Түйүндүү сөздөр: жасалма интеллект, мамлекеттик кызматтар, машиналарды үйрөнүү, мамлекеттик институттар
Уметалиев А.С., Кармышева А.К.
26 | 0
Мамлекеттик сатып алуулардын практикасын изилдөө
Бул макалада мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүү маселелери, эл аралык тажрыйбаны колдонуу мүмкүнчүлүгү талкууланат. Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүнө таасир этиши мүмкүн болгон олуттуу өзгөрүүлөрдүн ичинен чакан сатып алууларды жүргүзүү жолжоболорун жөнөкөйлөштүрүү, электрондук коммерция инструменттерин колдонууну колдоо, учурдагы жана аяктаган сатып алуулардын бирдиктүү электрондук маалымат базасын (архив) жүргүзүүнү белгилесе болот. жана андан аркы талдоо үчүн статистикалык базаны түзүү. Түйүндүү сөздөр: мамлекеттик сатып алуулар, сатып алуулар планы, мыйзамдар. Тизмеси: Баранова, В.П. Экономика и организация научной и хозяйственной деятельности // Инноватика и экспертиза. – М.: 2015 Mortgages in transition economies, Европейский банк реконструкции и развития, Лондон, 2007. Доступное по адресу: www.ebrd.com/downloads/research/ guides/mit.pdf Журнал институциональных исследований Учредители: Humanitarian Perspectives Publishing House ISSN: 2076-6297eISSN: 2412-6039
Видео
06:55
Акылбек Жапаров принял участие в Центрально-Азиатском инвестиционном форум
06:01
Акылбек Уметалиев эфир на КТРК Изменения в госзакупках Биринчи студия
06:09
А. С. Уметалиев “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү” мыйзам долбоорун парламентте талкуулоо
06:00
ПЕРВЫЙ ФОРУМ ПО РАЗВИТИЮ ЛОГИСТИКИ (Репортаж ЭлТР)
06:23
Профессор Акылбек Уметалиев об экономическом эффекте работы золоторудного комбината в КР
06:10
Комментарий Акылбека Уметалиева о запуске золоторудного комбината
06:09
Презентация открытия «Исследовательский центр логистики и государственных закупок»
Иш чаралар
...
05-06-2023
USAID боордук судалуулуктуу регионалдык проектинин WEFE адистемеси жана айыл-чаралык курумдукторунун Билим берүүчүлөр боюнча экинчи конкурс цикли организациялоодо. ...
...
25-05-2023
"КыргызЭйрвэйс" авиакомпаниясы, ОАО "Кыргызиндустрия"нын өзүнүн кызматтары болуп саналат, Кыргызстанда аэропландык жана жашыл агрокультуралык авиацияны ...
...
24-05-2023
22 май 2023-жылы Жети-Огуздагы Логистикалык Институт (ЖОЛИ) официалдуу түрдө ачылды. Бул билим берүү меркезинин аталышы көз алып көрсөтөт: ошондой эле ошондой Азиянын ...
...
22-05-2023
Кыргызстан Кытайдагы электрондук коммерциянын жетилишинде Кытайдын тажрыйбасын колдонуу менен кыргызча тамак-аш таам, индустриялык таам продукциясыны Кытайда ...
Биздин иш-аракеттерибиз
Өркүндөтүү
жүргүзүлүп жаткан мамлекеттик сатып алуулар жана алардын процесстери жөнүндө калктын маалыматка жана иш-чараларга жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу
Талдоо
мамлекеттик сатып алуулар жаатындагы ар кандай кызыкдар тараптардын ортосундагы маалымат агымын жеңилдетүү
Байкоо
Кыргыз Республикасынын сатып алуулар тутумундагы жана практикасындагы өзгөрүүлөрдү байкоо жана аларды талдоо
Иштеп чыгуу
мурунку тажрыйбалардан жана алдыңкы тажрыйбалардан сабак алуу, келечектеги реформалар жана инновациялар боюнча сунуштарды иштеп чыгуу мүмкүнчүлүгү
Биздин маалымат каттарды жөнөтүүлөргө жазылыңыз
жаңылыктар жөнүндө биринчилерден болуп билиңиз!