Долбоор тууралуу маалымат
Логистикалык жана мамлекеттик сатып алуулар боюнча изилдөө борбору (ЛМСИБ) сатып алуулардын процесстерин байкоо жана алдыңкы тажрыйбаларды жайылтуу, тиешелүү кызыкдар тараптардын ортосунда диалог жүргүзүү үчүн аянтча болуп саналат. Ал Кыргыз Республикасындагы сатып алуулар процесстерине сапаттык жана сандык талдоо жүргүзүп, мамлекеттик кызматкерлер жана жарандар менен ушул портал аркылуу блогдор, твиттер, маалымат каттары, семинарлар жана тренингдер аркылуу бөлүшөт. Ошондой эле, ЛМСИБ сатып алуу процесстерине көзөмөл жүргүзөт, мамлекеттик сатып алуулардын инновациялык формаларын жайылтат жана Кыргыз Республикасында сатып алуулардын мыкты тажрыйбаларын жайылтат. Мунун баары чыгымдарды үнөмдөөгө жана сатып алуулардын натыйжалуулугун жогорулатууга түрткү берет.
Мамлекеттик сатып алууларын институционалдык чыңдоосун көрүү
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү мамлекеттик сатып алуулар тутумун түзүүнү камсыз кылды жана мындан ары дүйнөлүк жеткирүү тармактарына интеграциялоого аракет кылып жатат. Бул чакырыкты жеңилдетүү же жоюу мамлекеттик сатып алуулар тутумунун потенциалын күчөтүүнү талап кылат. Учурдагы ар кандай кыска мөөнөттүү семинарлар жана окутуу курстары бул көйгөйдү чече албайт. Демек, мамлекеттик сатып алуулар боюнча университеттерде бакалавр, магистр жана докторантура үчүн билим берүү программаларын ишке киргизүү керек.
PPLO — Мамлекеттик сатып алуулардын натыйжалуулугун жогорулатуу критерийлерин иштеп чыгуу жана белгилөө

Студенттер жана кесипкөйлөр менен биргеликте биз төмөнкүдөй максаттарды койдук: учурдагы мамлекеттик сатып алууларга жана алардын процесстерине байланыштуу маалыматка жана иш-чараларга калктын жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу. Мамлекеттик сатып алуулар тутумунун бардык катышуучуларынын өз ара мамилелерин жакшыртуу максатында, Кыргыз Республикасынын сатып алуулар тутумундагы жана тажрыйбасындагы өзгөрүүлөрдү байкап, аларды талдоо.

Аналитика
Китептер, макалалар
Бекк Виктория
442 | 0
Туризм чөйрөсүндө заманбап логистиканы өркүндөтүү
Кыскача: бул макалада туризм тармагында заманбап логистиканы өркүндөтүү каралат. Негизги сөздөр: логистика, туризм, транспорт, маршрут. Азыркы учурда, логистикалык жараяндардын жана технологияларды өнүктүрүү, өндүрүштүк, экономикалык, коомдук жана экономикалык иш-чаралардын ар кандай чөйрөлөрүн камтыйт, ошондой эле туристтик продукт жүгүртүү чөйрөсүндө логистиканы пайдалануу. Туризмге элдик экономиканын өзүнчө ири жана өз алдынча экономикалык комплекси катары мамиле кылуу керектигин белгилей кетүү керек, анткени бул тармак ар кандай тармактардын ишканаларын жана фирмаларын камтыган ар кандай тармактарды бириктирет. Туристтер өз кезегинде сатып алуучулардын ролунда болушат, мында ар бир адам эс алуу учурунда бардык муктаждыктарын канааттандырууга умтулат. Кызматтарды, товарларды жана ар кандай туристтик жумуштарды төлөө менен, туристтик саякатка болгон суроо-талап калыптанат жана демек, бул тармактын өзү каржыланат. Глобалдашуунун өсүп жаткан шарттарында дүйнөлүк туристтик индустрия Кыргыз Республикасы үчүн артыкчылыктуу кызыкчылыкты жана чоң келечекти көрсөтөт. Кыргызстандын жаратылышынын жана маданий мурастарынын уникалдуу потенциалын пайдалануу менен дүйнөлүк экономиканын туристтик тармагына шайкеш интеграцияланып, иш менен камсыз кылуунун жана калктын кирешелеринин туруктуу өсүшүн камсыз кылуу, туризм менен чектеш тармактарды өнүктүрүүгө дем берүү жана экономикага чет өлкөлүк инвестициялардын агымын көбөйтүү менен республикада туризмди интенсивдүү өнүктүрүүгө жетишүү зарыл. Туризмдин бүтүндөй дүйнөлүк экономикага, ошондой эле айрым өлкөлөрдүн жана региондордун экономикасына тийгизген таасиринин туруктуу өсүшү дүйнөлүк экономиканын калыптанышы жана өнүгүшү менен коштолгон эң маанилүү, туруктуу жана узак мөөнөттүү тенденциялардын бири болуп саналат. Туризмдин улуттук экономиканын өз алдынча ири тармагына айланышы айкын болууда, анын ишмердүүлүгү калктын өзгөчө керектөөлөрүн канааттандырууга багытталган. Бул муктаждыктардын ар түрдүүлүгү туристтик ишканалар тарабынан гана эмес, башка тармактардын ишканалары тарабынан да канааттандырылат, бул экономиканын өнүгүшүнө мультипликативдик таасир этүүчү факторлордун бири катары туризмдин маанисин шарттайт. Туризм дүйнөлүк интеграциялык процесстердин факторлорунун бири болуп саналат, ал эми туристтик бизнес азыр экономиканын маанилүү секторуна айланууда. Кыргыз Республикасында туризмдин жашоого жөндөмдүү индустриясын өнүктүрүү үчүн зарыл баштапкы өбөлгөлөр бар. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө бузулбаган жерлерге, укмуштуу окуялуу туризмге болгон кызыгуу өсүп жаткандыктан, Кыргызстан дүйнөлүк туристтик рынокто татыктуу орунду ээлей алат. Кыргыз Республикасы Евразиянын борборунда, Европа менен Азиянын, түндүк менен түштүктүн ортосундагы келечектүү авиациялык, транспорттук жана экономикалык артериялардын кесилишинде жайгашкан. . Бул жааттагы башкы милдет-түз эл аралык аба каттамдарын жөнгө салуу менен республиканы чет өлкөлүк туристтер үчүн жеткиликтүү кылуу, бул үчүн бир катар иш-чараларды жүргүзүү зарыл, анын ичинде: атаандаштыкка жөндөмдүү авиакомпаниялардын авиациялык ташуу рыногунда иштөө үчүн шарттарды түзүү, учуулардын коопсуздугун жана жүргүнчүлөрдү тейлөө сапатын жогорулатуу. Туризм логистикасы деп түшүнүлөт: материалдык жана маалыматтык агымдарды Компетенттүү башкаруунун негизинде туристтик агымдардын кыймылын уюштуруу; жаңы өнүмдү иштеп чыгууну жана аны бөлүштүрүүнү сарамжалдуу уюштуруу. Логистиканын милдети - продукцияны керектөөчүгө жеткирүү боюнча чыгымдарды минималдаштыруу. Мында жарнамалык логистикага чоң көңүл буруу керек. Жарнамалык иш-аракеттердин багыттарын, жарнаманын артыкчылыктуу ыкмаларын, статистикалык маалыматтарга негизделген маркетингдик изилдөөлөрдү так белгилөө керек. Бардык системалар чыгымдарды азайтуу жана туристтик продуктунун сапатын камсыз кылуу боюнча иш-аракет кылууга тийиш. Логистиканын мыкты иштеши үчүн фирмада ар бир кырдаалда конкреттүү суроолорду берүү тутуму колдонулат, б.а. белгилүү бир милдеттер коюлат. Жогоруда айтылгандардан тышкары, логистика сапат жана коопсуздук маселелерин юридикалык жоопкерчилик менен байланыштырат. Фирма койгон ар кандай тапшырманы аткарууда, бул милдетти укуктук негиз менен байланыштыруу процесси дайыма болуп турат. Туристтик компаниянын логистикалык системасы (ДК) ийкемдүү системасы болуп саналат, анда элементтер тейлөө агымдарынын жана туристтердин агымынын кыймылын оптималдаштыруу функцияларын аткарган ишкананын бөлүмдөрү болуп саналат. Ички жана кирүү туризмин интенсивдүү өнүктүрүүнүн негизги жолдорунун бири туристтик индустриянын бардык уюмдарынын практикалык иш-аракеттеринде тейлөө сапатын жогорулатуу болуп саналат. Кыргыз Республикасы Евразиянын борборунда, Европа менен Азиянын, түндүк менен түштүктүн ортосундагы келечектүү авиациялык, транспорттук жана экономикалык артериялардын кесилишинде жайгашкан. Бул жааттагы башкы милдет-түз эл аралык аба каттамдарын жөнгө салуу менен республиканы чет өлкөлүк туристтер үчүн жеткиликтүү кылуу, бул үчүн бир катар иш-чараларды жүргүзүү зарыл, анын ичинде: атаандаштыкка жөндөмдүү авиакомпаниялардын авиациялык ташуу рыногунда иштөө үчүн шарттарды түзүү, учуулардын коопсуздугун жана жүргүнчүлөрдү тейлөө сапатын жогорулатуу. Туристтерди тейлөөнүн жогорку сапатын камсыз кылуу үчүн аталган автотрассаларды тийиштүү түрдө жабдуу, жол полотносунун сапатын жакшыртуу, автотрассалардын коопсуздугун жогорулатуу, трассаларды чет тилдердеги көрсөткүчтөр жана маалымат такталары менен жабдуу зарыл. Бүгүнкү күндө туризм тармагын кеңейтүү транспорттук чыгымдарды минималдаштырууга, жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү өз убагында жана коопсуз жеткирүүгө, жолдогу зыянды минималдаштырууга мүмкүндүк берген логистикалык технологияларды колдонуудан көз каранды. Туризмге элдик экономиканын өзүнчө ири жана өз алдынча экономикалык комплекси катары мамиле кылуу керектигин белгилей кетүү керек, анткени бул тармак ар кандай тармактардын ишканаларын жана фирмаларын камтыган ар кандай тармактарды бириктирет. Туристтер өз кезегинде сатып алуучулардын ролунда болушат, мында ар бир адам эс алуу учурунда бардык муктаждыктарын канааттандырууга умтулат. Кызматтарды, товарларды жана ар кандай туристтик жумуштарды төлөө менен, туристтик саякатка болгон суроо-талап калыптанат жана демек, бул тармактын өзү каржыланат. Ички туризм боюнча, актуалдуу маселелердин бири транспорттук компонентти камсыз кылуу болуп саналат. Бул көйгөй аба каттамына тиешелүү. Эл аралык ташууларга салыштырмалуу өлкөнүн ичинде аба агымын уюштуруунун жогорку деңгээли эмес, бул өлкөнүн региондорунда туризмди өнүктүрүүнү чектеген негизги факторлордун бири. Бул көйгөйлөрдү чечүү өлкө ичинде туризмди өнүктүрүүгө чоң маани берет. Колдонулган адабияттардын тизмеси: https://moluch.ru/conf/econ/archive/134/ Янковенко В.А. "туризмдеги Логистика".Конченкова А.и. "бүгүнкү илим: теориялык жана практикалык аспектилер".
Чолпонкул кызы Акмарал
397 | 0
Мамлекеттик сатып алуулар боюнча адистердин компетенттүүлүгүнүн критерийи
Реферат: бул макалада компетенттүүлүк критерийи жана мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү адиске карата квалификациялык талаптар каралат. Негизги сөздөр: Мамлекеттик сатып алуулар, товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу, адис, мамлекеттик жана муниципалдык муктаждыктар, квалификация, кесиптик компетенция, даярдоо, окутуу. Киришүү. Мамлекеттик сатып алуулар - консолидацияланган бюджеттин каражаттарынын олуттуу көлөмү сарпталган экономикалык иштин маанилүү чөйрөсү . Иштин бул түрү иштин ар кандай чөйрөлөрүндө - макро жана Микроэкономика , маркетинг , укук таануу боюнча ар тараптуу билимдерди жана компетенцияларды сатып алуу боюнча адистен талап кылат ( конкурстун предмети же сатып алуу жол-жобосунун башка түрү жана эмгек мыйзамдарынын негиздери болуп саналган товарларды жеткирүүнү жүзөгө ашыруу , иштерди аткаруу , кызмат көрсөтүү жөнүндө мыйзамдардын жоболорун кошкондо ) . Мамлекеттик сатып алуулар боюнча адис көндүмдөргө ээ болушу керек жана сатып алуулар боюнча жылдык пландарды түзө билиши керек , . Мамлекеттик сатып алууларга катышуу расмий сайтта жана электрондук соода аянтчаларында эркин иштей билүүнү камтыйт . Кызматчынын "Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик сатып алуулар боюнча адис" кызматынын квалификациялык мүнөздөмөсү Кыргыз Республикасынын Президентинин 3-апрель 2015-жылдагы "мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" жарлыгы менен белгиленген конкурстук негизде товарларды ( жумуштарды , кызмат көрсөтүүлөрдү ) Мамлекеттик сатып алуу жол-жоболорун жүргүзүү боюнча талаптарга ылайык иштелип чыккан Стандарт предметтик чөйрөдөгү адистин компетенттүүлүгүнүн критерийлери менен зарыл болгон кесиптик даярдыкты, жетиштүү билим деңгээлин жана практикалык көндүмдөрдү камтыйт. Өз кезегинде зарыл болгон кесиптик даярдык жогорку билимдин, илимий-практикалык иш стажынын болушун, мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө кайра даярдоо же квалификациясын жогорулатуу жөнүндө документтин милдеттүү түрдө болушун камтыйт. Зарыл болгон кесиптик даярдыктын критерийине ылайыктуулугун текшерүү. Тестирлөө, маектешүү жана документтердин долбоорлорун даярдоо жолу менен, тапшырмага ылайык, талапкердин билим деңгээли жана практикалык көндүмдөрү текшерилет. Сатып алуу чөйрөсүндөгү адистердин компетенттүүлүк стандартына шайкештигин текшерүүнүн негизинде талапкерлерге эки предметтин биринде сапат сертификаттары берилет: мамлекеттик жана муниципалдык муктаждыктарды камсыз кылуу үчүн сатып алуулар;юридикалык жактардын айрым түрлөрүн сатып алуу. Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү адистин кесиптик ишинин негизги милдети сатып алууларды жүзөгө ашырууда бюджеттин каражаттарын пайдалануунун натыйжалуулугун, мамлекеттик муктаждыктар үчүн берилген товарлардын, жумуштардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын, кесиптик деңгээлин, кызматкерлердин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жана мотивациясын жогорулатуу болушу керек. Кесиптик стандарттын талаптарына ылайык адистерди даярдоо бардык тармактарда жүргүзүлүшү керек. - кесиптик функцияларды аткаруу тажрыйбасы: сатып алуу документтерин түзүү, мониторинг жүргүзүү, товарларды, документтерди экспертизалоо ж. б. Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө адистерди даярдоого рыноктун суроо-талабы квалификациянын жана компетенттүүлүктүн зарыл деңгээлине ээ квалификациялуу педагогикалык кадрларды даярдоо зарылдыгын түзөт. Корутунду Жогоруда баяндалгандардын негизинде мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсү квалификациялуу кадрларга муктаж деп ырастоого болот. Бул тармактын адистери квалификациясын жогорулатуу же кесиптик кайра даярдоо курстарында окутуу жолу менен өз квалификациясынын жана кесиптик билиминин деңгээлин колдоого жана жогорулатууга милдеттүү. Бул тиешелүү билим берүү өнүмүн-билим берүү программасын иштеп чыгууга жана сунуштоого түрткү болушу мүмкүн. Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө адисти окутуунун билим берүү программасы билим берүү жана кесиптик стандарттын белгиленген талаптарына жооп бериши керек.
Видео
10:01
Акылбек Уметалиев эфир на КТРК Изменения в госзакупках Биринчи студия
10:09
А. С. Уметалиев “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү” мыйзам долбоорун парламентте талкуулоо
10:00
ПЕРВЫЙ ФОРУМ ПО РАЗВИТИЮ ЛОГИСТИКИ (Репортаж ЭлТР)
10:23
Профессор Акылбек Уметалиев об экономическом эффекте работы золоторудного комбината в КР
10:10
Комментарий Акылбека Уметалиева о запуске золоторудного комбината
10:09
Презентация открытия «Исследовательский центр логистики и государственных закупок»
Иш чаралар
...
19-09-2022
После завершения Форума ректоров мира наши партнеры доктор Хасиб Ахмед и профессор Джон Гретер из Университета Кеттеринг, Мичиган, США, профессор Питер Тамаш и ...
...
16-09-2022
С 14 по 15 сентября 2022 года в Бишкеке проходил Форум ректоров мира «Роль университетов в построении национальной инновационной экосистемы». Организаторы форума — ...
...
05-09-2022
Мы хотели бы поделиться с приятными новостями среди наших посетителей сайта. Плодотворная и признанная работа коллектива кафедры «Логистика» с 2009 года ...
...
13-07-2022
2022-жылдын 1-июлунда, И.Раззаков атындагы КМТУда -“Кыргыз Республикасында логистиканы туруктуу өнүктүрүү”– экинчи Бишкек логистикалык форуму болуп өттү. Бул ...
Биздин иш-аракеттерибиз
Өркүндөтүү
жүргүзүлүп жаткан мамлекеттик сатып алуулар жана алардын процесстери жөнүндө калктын маалыматка жана иш-чараларга жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу
Талдоо
мамлекеттик сатып алуулар жаатындагы ар кандай кызыкдар тараптардын ортосундагы маалымат агымын жеңилдетүү
Байкоо
Кыргыз Республикасынын сатып алуулар тутумундагы жана практикасындагы өзгөрүүлөрдү байкоо жана аларды талдоо
Иштеп чыгуу
мурунку тажрыйбалардан жана алдыңкы тажрыйбалардан сабак алуу, келечектеги реформалар жана инновациялар боюнча сунуштарды иштеп чыгуу мүмкүнчүлүгү
Биздин маалымат каттарды жөнөтүүлөргө жазылыңыз
жаңылыктар жөнүндө биринчилерден болуп билиңиз!