Долбоор тууралуу маалымат
Логистикалык жана мамлекеттик сатып алуулар боюнча изилдөө борбору (ЛМСИБ) сатып алуулардын процесстерин байкоо жана алдыңкы тажрыйбаларды жайылтуу, тиешелүү кызыкдар тараптардын ортосунда диалог жүргүзүү үчүн аянтча болуп саналат. Ал Кыргыз Республикасындагы сатып алуулар процесстерине сапаттык жана сандык талдоо жүргүзүп, мамлекеттик кызматкерлер жана жарандар менен ушул портал аркылуу блогдор, твиттер, маалымат каттары, семинарлар жана тренингдер аркылуу бөлүшөт. Ошондой эле, ЛМСИБ сатып алуу процесстерине көзөмөл жүргүзөт, мамлекеттик сатып алуулардын инновациялык формаларын жайылтат жана Кыргыз Республикасында сатып алуулардын мыкты тажрыйбаларын жайылтат. Мунун баары чыгымдарды үнөмдөөгө жана сатып алуулардын натыйжалуулугун жогорулатууга түрткү берет.
Мамлекеттик сатып алууларын институционалдык чыңдоосун көрүү
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү мамлекеттик сатып алуулар тутумун түзүүнү камсыз кылды жана мындан ары дүйнөлүк жеткирүү тармактарына интеграциялоого аракет кылып жатат. Бул чакырыкты жеңилдетүү же жоюу мамлекеттик сатып алуулар тутумунун потенциалын күчөтүүнү талап кылат. Учурдагы ар кандай кыска мөөнөттүү семинарлар жана окутуу курстары бул көйгөйдү чече албайт. Демек, мамлекеттик сатып алуулар боюнча университеттерде бакалавр, магистр жана докторантура үчүн билим берүү программаларын ишке киргизүү керек.
PPLO — Мамлекеттик сатып алуулардын натыйжалуулугун жогорулатуу критерийлерин иштеп чыгуу жана белгилөө

Студенттер жана кесипкөйлөр менен биргеликте биз төмөнкүдөй максаттарды койдук: учурдагы мамлекеттик сатып алууларга жана алардын процесстерине байланыштуу маалыматка жана иш-чараларга калктын жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу. Мамлекеттик сатып алуулар тутумунун бардык катышуучуларынын өз ара мамилелерин жакшыртуу максатында, Кыргыз Республикасынын сатып алуулар тутумундагы жана тажрыйбасындагы өзгөрүүлөрдү байкап, аларды талдоо.

Аналитика
Китептер, макалалар
Анастасия Голощапова
235 | 0
Изменения в Законе «О государственных закупках» и их влияние на ее эффективность
Ушул сайттын BI аналитика модулунун берилмелеринин негизинде студенттер, мугалимдер, талдоочулар жана кенешчилер жазган макалаларды жарыялап баштайбыз. BI – бул жасалма бизнес акылман жардамчы, биздин сайттын аналитика болугунун тиркемеси. Бул тиркеме мамлекеттик сатып алуулар сайтында жарыяланган берилмелерди онлайн режиминде эсептеп аналитика болугуно жарыялап турат. Эл аралык логистика жогорку мектебинин магистри Анастасия Голощапова «Мамлекеттик сатып алуулардын натыйжалуулугу» модулун тандап, эсептелинген берилмелердин негизинде орус тилинде анализ жасады.
Алдаберген Максат Абунасырулы, Ашикеев Нурсултан Жилкелдиевич
206 | 0
Баалуу металлдарды, рудаларды жана концентраттарды ташуунун өзгөчөлүктөрү.
Бул макалада биз баалуу металлдардын кыймылынын жана мыйзамдуу жөнгө салуу аспектилерин карап чыктык. Бул процесстин логистикалык чынжырын оптималдаштыруу үчүн гана эмес, ошондой эле мамлекеттин маалымат агымын мыйзамдык жөнгө салуу мамилесине жакшыртуу боюнча өз сунуштарын беришти. Негизги сөздөр: асыл таштар, бажы органдары, логистика, лицензия, жеткирүү тармагын башкаруу, ТЭИ, ЕАЭБ, контрабанда, документтерди тариздөө. Баалуу металлдар ар дайым мамлекеттердин, коллекционерлердин, контрабандисттердин жана башка көптөгөн адамдардын көңүл чордонунда болуп келген. Бул көңүл буруу менен, алар жаратылышта өтө аз кездешкендиктен таланттуу болушат. Жаратылышта баалуу металлдар дээрлик ар дайым эркин (жергиликтүү) абалда кездешет. Бул жагынан алып караганда, алардын казып алуу жана ташуу контролдоо абдан көп учурда көп байланыштуу көптөгөн өлкөлөрдүн көйгөйлүү маселе болуп саналат чоң. Өлкөдө баалуу металлдарды ташуунун бардык ишке ашырылуучу жүктөрү Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актылары менен жөнгө салынат, мында маанилүү звено 14-жылдын 2017-сентябрында баалуу металлдарды жана кошумча алынуучу металлдарды камтыган кендерди, концентраттарды жана калдыктарды Кыргыз Республикасынын аймагынан ташып чыгуу жана Кыргыз Республикасынын аймагына алып келүү тартиби ойнойт. Баалуу металлдарды жөнгө салуу жана кыймылы Кылмыш-жаза жана башкаруу кодексинин объектиси болуп саналат. Ушул жана башка эрежелер баалуу металлдар жана таштар менен иштөөдө логистикалык шилтемелерди жөнгө салат: казып алуу; ташуу жана сактоо; кайра иштетүү жана кайра иштетүү; таркатуу жана сатуу. Баалуу металлдарды трансчек аралык ташуу өзгөчө мааниге ээ жана мамлекет тарабынан да, бажы органдары тарабынан да, ТЭИнин катышуучулары тарабынан да Кунт коюп көңүл бурууну талап кылат. Мамлекеттик чек ара аркылуу асыл таштарды өткөрүү өзгөчө мамлекеттик көзөмөлгө алынат, анткени ири. - ЕЭК Коллегиясынын 21.04.2015-жылдагы "тарифтик эмес жөнгө салуу жаатындагы ченемдик укуктук актылар жөнүндө"чечими. Бирдиктүү тизменин 2.10-бөлүмү (баалуу металлдар жана баалуу металлдарды камтыган чийки товарлар); -Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2021-жылдын 20-апрелиндеги токтому Реш 156 "үчүнчү өлкөлөр менен соодада тарифтик эмес жөнгө салуу чаралары колдонулган товарлардын бирдиктүү тизмесине киргизилген товарларды экспорттоого жана импорттоого уруксат берүүчү документтерди берүү боюнча эксперттик корутунду берүүчү уюмдардын жана ыйгарым укуктуу органдардын тизмесин бекитүү жана тарифтик эмес жөнгө салуу чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"; - "Тышкы соода ишин мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө", "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" жана "экспорттук контроль жөнүндө"Кыргыз Республикасынын мыйзамдары; Баалуу металлдар чөйрөсүндөгү ТЭИ үчүн жыйынтыктоочу уруксат берүүчү документ болуп эм министрлиги тарабынан берилген лицензия эсептелет. Баалуу металлдар чөйрөсүндөгү ТЭИ үчүн жыйынтыктоочу уруксат берүүчү документ болуп Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлиги тарабынан берилген лицензия эсептелет. Дагы бир зарыл документ-бул келип чыгуу сертификаты. ДТ тапшыргандан кийинки акыркы этап бажы төлөмдөрүн төлөө үчүн акча каражаттарын текшерүү болуп саналат. Белгилей кетүүчү нерсе, логистикалык жактан алганда, жол-жоболоштуруу жана документ жүгүртүү процесси баалуу металлдарды анын звенолорунун бири катары ташууну эске алганда, жеткирүү чынжырынын натыйжалуулугун бир кыйла төмөндөтүшү мүмкүн. Ошондой эле, баалуу металлдарды ташуудагы кыйынчылыктар ЕАЭБдин жөнгө салуучу мыйзамдарынын өзгөчөлүгүнүн, бир катар терминдерди чечмелөөдөгү боштуктардын жана эл аралык классификациядан Олуттуу айырмачылыктардын негизинде келип чыгары маанилүү. Акыркы жылдары Кыргыз Республикасынан баалуу металлдарды мыйзамсыз алып чыгууга байланыштуу укук бузуулардын саны кескин өсүп жатат, бул бул чөйрөгө терс таасирин тийгизүүдө. Бажы жагынан жол-жоболорунун жана методдорунун бекемделишинин маанилүүлүгүнө. Шилтемелер тизмеси 1) к.и. баалуу таштарды бажы чегарасы аркылуу жыйнакта // өткөрүү: билим берүү жана илимдин актуалдуу маселелери. Эл аралык илимий-практикалык конференциянын материалдары боюнча илимий эмгектердин жыйнагы. – 2018. - 72-74-бб 2) н.А. Тарасова, О.а. Безрукова баалуу металлдарды жана асыл таштарды Бажы союзунун бажы чек арасы аркылуу өткөрүү механизмин жана тартибин өркүндөтүү: заманбап трансформациялардын шарттарында ЕАЭБ өлкөлөрүнүн региондору. Эл аралык илимий-практикалык конференциянын материалдары жыйнагы. Жооптуу редактор В.и. Тарасов. – 2017. - 79-85-бб. 3) http://mineconom.gov.kg/ru - Экономика жана соода министрлигинин сайты. 4) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32462876&pos=3;-106#pos=3;-106 5) https://metalspace.ru/education-career/education/referat/645-blagorodnye-metally.html
Видео
02:55
Акылбек Жапаров принял участие в Центрально-Азиатском инвестиционном форум
02:01
Акылбек Уметалиев эфир на КТРК Изменения в госзакупках Биринчи студия
02:09
А. С. Уметалиев “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү” мыйзам долбоорун парламентте талкуулоо
02:00
ПЕРВЫЙ ФОРУМ ПО РАЗВИТИЮ ЛОГИСТИКИ (Репортаж ЭлТР)
02:23
Профессор Акылбек Уметалиев об экономическом эффекте работы золоторудного комбината в КР
02:10
Комментарий Акылбека Уметалиева о запуске золоторудного комбината
02:09
Презентация открытия «Исследовательский центр логистики и государственных закупок»
Иш чаралар
...
22-12-2022
Кымбаттуу достор, Жаны Жыл алдында сиздер менен жагымдуу жанылыкты болушойун. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 16-декабрда Исхак Раззаков ...
...
07-11-2022
Команда Всемирного банка Шавкат Мухаммад Куамрул Хасан, руководитель Группы закупок в Центральной Азии и Европе и Ирина Гончарова старший специалист по закупкам ...
...
19-09-2022
Дүйнөлүк ректорлордун форуму аяктагандан кийин АКШнын Мичиган штатындагы Кеттеринг университетинен биздин өнөктөштөр доктор Хасиб Ахмед жана профессор Джон ...
...
16-09-2022
2022-жылдын 14-15-сентябрында Бишкекте “Улуттук инновациялык экосистеманы курууда университеттердин ролу” аттуу Дүйнөлүк ректорлордун форуму өттү. Форумдун ...
Биздин иш-аракеттерибиз
Өркүндөтүү
жүргүзүлүп жаткан мамлекеттик сатып алуулар жана алардын процесстери жөнүндө калктын маалыматка жана иш-чараларга жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу
Талдоо
мамлекеттик сатып алуулар жаатындагы ар кандай кызыкдар тараптардын ортосундагы маалымат агымын жеңилдетүү
Байкоо
Кыргыз Республикасынын сатып алуулар тутумундагы жана практикасындагы өзгөрүүлөрдү байкоо жана аларды талдоо
Иштеп чыгуу
мурунку тажрыйбалардан жана алдыңкы тажрыйбалардан сабак алуу, келечектеги реформалар жана инновациялар боюнча сунуштарды иштеп чыгуу мүмкүнчүлүгү
Биздин маалымат каттарды жөнөтүүлөргө жазылыңыз
жаңылыктар жөнүндө биринчилерден болуп билиңиз!