"Ойлонуу борбору" Логистиканы жана мамлекеттик сатып алууларды изилдөө борборунун мүчөлөрүнүн алдын-ала тизмеси
Аты:
Уметалиев Акылбек
Уюм, кызматы:
КМТУ, «Логистика» бөлүмүнүн башчысы
Коомдук сатып алуулар менен байланышкан экспертиза:
Сатып алуулар боюнча бакалаврлардын жана магистрлердин окутуучусуу
Тажрыйбасы:
Консультант, машыктыруучу
Байланыш телефон, электрондук почта:
Akylbek.umetaliev@gmail.com
0777-62-68-32
Аты:
Мамбеткулова Аель
Уюм, кызматы:
АРИС, директордун орун басары
Коомдук сатып алуулар менен байланышкан экспертиза:
Агентстводо сатып алуулар процессинин жетекчиси, ошол эле учурда КМТУда окутуучу
Тажрыйбасы:
Сатып алуулар чөйрөсүндө адис
Байланыш телефон, электрондук почта:
amambetkulova@aris.kg
0777-44-45-24
Аты:
Омуралиев Усен
Уюм, кызматы:
КМТУ, профессор
Коомдук сатып алуулар менен байланышкан экспертиза:
Мамлекеттик сатып алуулар департаменти, Окуу борбору, машыктыруучу
Тажрыйбасы:
Консультант, тренер
Байланыш телефон, электрондук почта:
ouk_tm@mail.ru
0772-34-10-57
Аты:
Шабданалиев Темирбек
Уюм, кызматы:
Кыргыз Республикасынын логистика жана жүк ташуучулар ассоциациясы, башчысы
Коомдук сатып алуулар менен байланышкан экспертиза:
Ассоциациянын мүчөлөрү сатып алуулар процессинде жеткирүүчүлөр жана кардарлар катары катышат
Тажрыйбасы:
Ассоциациянын ишинин координатору
Байланыш телефон, электрондук почта:
Temir300@mail.ru
0772-38-09-09
Аты:
Каниметов Кубат
Уюм, кызматы:
Эксперт, консультант
Коомдук сатып алуулар менен байланышкан экспертиза:
Эл аралык долбоорлор алкагында кызматташуу
Тажрыйбасы:
Мамлекеттик бюджетин стратегиялык пландоо
Байланыш телефон, электрондук почта:
kanimetov.k@gmail.com
Аты:
Кыдыков Азизбек
Уюм, кызматы:
КМТУ «Логистика» бөлүмүнүн доценти
Коомдук сатып алуулар менен байланышкан экспертиза:
Логистика боюнча бакалаврлардын жана магистрлердин окутуучусуу
Тажрыйбасы:
Логистика боюнча бакалаврлардын жана магистрлердин окутуучусуу
Байланыш телефон, электрондук почта:
Azizbek.kydykov@gmail.com
0555-99-99-81
Аты:
Лайлиева Мая
Уюм, кызматы:
Орус-Кыргыз өнүгүү фонду, долбоорлордун эксперти
Коомдук сатып алуулар менен байланышкан экспертиза:
Инвестициялык долбоорлорду тандоо жана талдоо
Тажрыйбасы:
Финансылык аналитик
Байланыш телефон, электрондук почта:
mlaylieva@rkdf.org
0555-920-027
Аты:
Мырзалиева Мадина
Уюм, кызматы:
КМТУ, «Логистика» бөлүмүнүн улук окутуучусу
Коомдук сатып алуулар менен байланышкан экспертиза:
Логистика боюнча бакалаврлардын окутуучусуу
Тажрыйбасы:
ТТТ “Логистика жана жеткирүү чынжырларын башкаруу" семинарында окуутулган
Байланыш телефон, электрондук почта:
myrzalieva-madina@mail.ru
0555-73-27-04
Аты:
Чомоева Бакыт
Уюм, кызматы:
КГТУ Заведующий кафедрой государственных закупок
Коомдук сатып алуулар менен байланышкан экспертиза:
Специалист по закупкам
Тажрыйбасы:
Руководство всем процессом закупок в КГТУ
Байланыш телефон, электрондук почта:
k-bakulya@mail.ru
0707097098
Аты:
Ярмухамедов Рамиль
Уюм, кызматы:
Проект «Информационная система управления образованием» Министерство образования и науки Кыргызской Республики Руководитель проекта Участие в процессе обучения закупкам в Учебном центре
Коомдук сатып алуулар менен байланышкан экспертиза:
Управление проектом
Тажрыйбасы:
Участие в учебном процессе по закупкам в Учебном центр5е Министерство финансов Кыргызской Республики
Байланыш телефон, электрондук почта:
r.yarmuhamedov@gmail.com
0701-88-84-88
Колдоочулар жана башка PPLOнун кызматкерлери
Аты:
Жусупбекова Айдана
Уюм, кызматы:
КГТУ инженер программист «Логистика»
Коомдук сатып алуулар менен байланышкан экспертиза:
Инженер-программист
Тажрыйбасы:
Технический специалист
Байланыш телефон, электрондук почта:
jusupbekova7@gmail.com
0700-46-50-02
Аты:
Белакон Павел
Уюм, кызматы:
КГТУ старший преподаватель кафедры «Логистика»
Коомдук сатып алуулар менен байланышкан экспертиза:
Инженер-программист
Тажрыйбасы:
Специалист в области информационных систем в логистике
Байланыш телефон, электрондук почта:
Belokon.Pavel.86@gmail.com
0555-28-56-26
Аты:
Берикбаев Сабыракун
Уюм, кызматы:
Государственная служба кадров Кыргызской Республики
Коомдук сатып алуулар менен байланышкан экспертиза:
Главный специалист по административно-финансовому обеспечению
Тажрыйбасы:
Участие в процессе закупок
Байланыш телефон, электрондук почта:
berikbaev24@gmail.com
0550-66-70-70
Аты:
Калиева Аян
Уюм, кызматы:
Студент кафедры «Логистика»
Коомдук сатып алуулар менен байланышкан экспертиза:
Обучение закупочной логистике, бакалавр
Тажрыйбасы:
Участие в тендерах по государственным закупкам, победитель конкурса сочинений по проблеме государственных Закупок OSCE
Байланыш телефон, электрондук почта:
aian.kalieva@gmail.com
0702-64-15-26
Аты:
Кулсеитов Элдияр
Уюм, кызматы:
Студент кафедры «Логистика»
Коомдук сатып алуулар менен байланышкан экспертиза:
Обучение закупочной логистике, бакалавр
Тажрыйбасы:
Участие в тендерах по государственным закупкам
Байланыш телефон, электрондук почта:
eldiyar2508@gmail.com
0555-86-58-45