Студенттердин илимий-изилдөө иштери
Болотбекова Аймира
Илимий - изилдөө иш
303 | 0
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик сатып алууларынын расмий Порталынын ишинин озгочолуктору
4 курстун студенти, И.Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик Техникалык Университети "Логистика" кафедрасы Аннотация. Беренеде Кыргыз Республикасынын электрондук сатып алуулар порталынын ишин жакшыртуу боюнча сунуштар жана өзгөчөлүктөр каралууда. Негизги сөздөр: мамлекеттик сатып алуулар, электрондук мамлекеттик сатып алууларынын расмий порталы, жабдуучулардын(подрядчылар), сатып алуучу уюм. Мамлекеттик сатып алуулар - бул мамлекеттик каражаттардын эсебинен толук же жарым-жартылай каржылануучу, мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамда белгиленген усулдар менен сатып алуучу уюм тарабынан товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу. [1] Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сатып алуулардын расмий порталы 2011-жылдан баштап бардык мамлекеттик сатып алуулар электрондук сатып алуулардын бирдиктүү порталына которула баштаган учурда өзүнүн башталышын алат. Ал эми 2015 - жылдан баштап, бардык сатып алуучу уюмдардын сатып алуу процедуларын: кулактандыруу жарыялангандан, конкурстун натыйжаларын жол-жоболорун кошкондон, сотко даттанууга чейин милдеттүү болуп калды. Бул система бир катар кемчиликтерге карабастан, мамлекеттик сатып алууларды кыйла ачык жасоого жардам берди. [2] м [2] Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик сатып алууларынын расмий Порталы менен иштоонун артыкчалары: • Тең жана адилет шарттарды жана атаандаштыкты өнүктүрүү – бул мамлекеттик сатып алуулар тутумун негизги максаттарын жана принциптерин бири, ошондой эле эрежелердин бири деп эсептелинет. Мамлекеттик сатып алууларынын расмий Порталы Бишкекте гана эмес, башка региондордо жайгашкан жабдуучуларга(подряддарга) сынакка катышуу учун мумкунчулук берет. Белгилей кетсек, бул конкурстарга чет өлкөлүк уюмдарда катыша алышат. Атаандаштыкты өнүктүрүү үчүн иш чаралардын бири бул атайын чектөөчү жана атаандаштыкты азайтчу техникалык спецификацияларды жана критерийлерди пайдаланууга тыюу салуу. • Ачык-айкындуулугу жана ачыктыгы – тендер жана түзүлгөн контракттар боюнча маалымат катталган да, конок пайдалануучуларга дагы да жеткиликтуу. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик сатып алууларынын расмий Порталында конок пайдалануучуларга төмөнкүдөй маалымат жеткиликтуу: 1) мамлекеттик сатып алуулардын аландары - Бюджеттик мекемелер - Бюджеттен тышкаркы мекемелер 2) Жарнамалар - Бардык Жарнамалар - Жокко чыгарылган жарнамалар 3) Келишимдер - Бардык келишимдерди -Келишимдери боюнча Борборлоштурулган сатып алуулар - Келишимдин ыкмасы боюнча түз келишим менен тузулгон келишимдер 4) Аукциондор 5) Отчеттор боюнча сатып алуулар 6) Аналитикалык маалыматтар • Сатып алуучу уюмга да, жабдуучуларга да (подрядчылар) мамлекетти сатып алуу бүткүл циклдин порталда жургузушулушу. • Даттануу механизми – эки тараптын ортосунда талаш чыккан учурда, пикир келишпестиктер, сатып алуулардын жол-жоболорунун, ошондой эле мыйзам бузуулган болсо, конкурстун катышуучулары Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик сатып алууларынын расмий Порталы аркылуу даттанууга укуктуу. Коз карандысыз мекемелер аралык комиссия даттанууларды карайт (каршылык) жана ишенимсиз (ак ниетсиз) жабдуучулар маалымат базасына киргизигуу укугу бар. • Натыйжалуулугу - Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик сатып алууларынын расмий Порталы эки тарап үчүн: тендердин катышуучулары үчүн да, сатып алуучу уюмдар үчүн да сатып алуулардын натыйжалуулугун жогорулатат. • Колдонуу эки болуктуу(двухпакетного) ыкмасы - бул бир этапта откорулчу конкурстун түрү, биринчи болүгүндо –квалификациялык ылайык келишин жана техникалык талаптарга ылайыктыгы бааланат, ал эми экинчи болукто– эн аз баа берген катышуучу тандалат. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик сатып алууларынын расмий Порталынын иштоо боюнча кемчиликтери: • Жеке ишкер катары катталган жабдуучулардын Юстиция Министрлигиннин реестринде толук маалымат берилбегени. • Тендер откодон кийин текшеруу жоктугу: КР мыйзамы боюнча тендер откондон кийин текшеруу каралбайт. Жабдуучу жана сатып алуу уюм ортосундагы тузулгон келишим порталга киргизилбейт, ошондуктан төлөмдөр жана келишим кандай аткарылган жөнүндө маалымат да берилбейт. • Ишенимсиз (ак ниетсиз) жабдуучулар маалымат базасынын толук эмес иштеши. • Ишенимсиз жабдуулардын ээлери жана жетекчилиги порталда кайрадан жаны жабдуучуну мурдагы жабдуучунун маалыматы боюнча кайраттан каттого мумкунчулугу бар. Башкача айтканда, мындай катышуучулар, бул системаданан толугу менен алынып очурулгон эмес, ошондуктон бул ишенимсиз жабдуучулар маалымат базасынын толугу менен иштесине тоскоолдук кылат. • Сайттын толук иштебегени (зарыл болгон маалыматтарды жай жүктөө). • Көп убакыт конкурстук документтерди толтуруга кетет- өзгөчө сатып алуучу уюм коп убакытты тамак-аш азыктары үчүн болгон тендерлерге же кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруу боюнча чоң көлөмдөгү иштерди ж. б., жарыялаган тендерлерге кетирет. • Мамлекеттик маанидеги документтер жана атайын мамлекеттик бланктары боюнча откорулгон тендерлерге: Мындай тендерди откоргондо 2019- жылдын 15 апрелден № 162 Окмоттун токтомуна карата сатып алуучу уюм тандоону уч жабдуучунун арасынан гана откорот: ААК "Учкун", ЖЧК "Гознак" жана Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Аппаратына караштуу «Типография» мамлекеттик ишканасы. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик сатып алууларынын расмий Порталынын жакшыртуу боюнча сунуштар: • Келишимдин аткарылышы боюнча маалыматты расмий порталга киргизуу мүмкүнчүлүгү, ага ылайык келишимдин толук текстин жарыялоо жана келишим боюнча андан аркы аракеттер (иштерди/кызматтарды кабыл алуу жана өткөрүп берүү актылары, төлөмдөр жөнүндө маалымат ж.б.). • Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө мыйзамдык жана ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү, калктын маалымдуулугун жогорулатуу. Мамлекеттик сатып алуулардын ачыктыгынын, ачыктыгынын жана мыйзамдуулугунун аркасында элдин мамлекеттик сатып алууларга болгон ишеними өсүүдө. • Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө сатып алуучу уюмдардын кызматкерлеринин квалификациясын, кесиптик деңгээлин жогорулатуу жана жабдуучулардын (подрядчылардын) маалымдуулугун жогорулатуу. Мамалекеттик сатып алуу системасын жогорулатуу учун Мыйзамдардын бар экендигине жана мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө зарыл чараларды көрүүгө карабастан, мамлекеттик сатып алуулардын өнүгүп келе жаткан системасын колдоо, ошондой эле мамлекеттик сатып алуулардын натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн дагы эле айрым жоболорду иштеп чыгуу зарыл. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик сатып алууларынын расмий Порталыколдоо жана өркүндөтүү зарыл. Пайдаланылган адабияттардын тизмеси: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111125 https://kloop.kg/blog/2021/09/28/konfidentsialnost-i-tendery-na-chastnyh-torgovyh-ploshhadkah-kak-goszakupki-kyrgyzstana-uhodyat-v-ten/ https://www.transparency.kg/files/pdf/Public%20Procurement%20Report%20-%20TI%20Kyrgyzstan.pdf
Маматисаев Арсен Маматказыевич
Эссе
281 | 0
Эмне үчүн мен логистика кесибин тандап алдым?
Эмне үчүн мен бул кесипти тандадым? Анткени логистика абдан кызыктуу илим. Мен бир же бир нече компаниялардын ар кандай бөлүмдөрүнүн бир нече жетекчилери биргелешкен ишти уюштуруу менен алектенген илим экенин белгилеп кетким келет. Логистика - бул чоң бизнес. Ага ар кандай профилдеги көптөгөн миңдеген компаниялар – Транспорт жана маалымат жана башкалар кирет. Логистиканын негизги принциби-бул системалуу мамиле, компаниянын ар кандай бөлүмдөрүнүн туруктуу жана так иштешин орнотууга, ошондой эле кардарлардын бардык талаптарын аткарууга болот. Деген термин" логистика " Куралдуу Күчтөрүнүн чейрек боюнча кызматынын башында пайда болгон. Византия империясында императордун сотунда" логистиктер " болгон, анын милдеттери тамак-ашты бөлүштүрүүнү камтыган. Эми сиз бул кесиптин маанилүүлүгүн түшүнүп жатасыз. Бул логистика менен келечегин туташтыруу үчүн, мени шыктандырган нерсе.
Карымшаков Бекжан Рысбекович
Эссе
295 | 0
Эмне үчүн мен логистиканы тандадым?
Бала кезимде ата-энемдей бизнесмен болгум келчү. Бирок ата-энесинин жолун жолдоону каалагандар көп деп ойлойм. Анткени ким ата-энесине баш ийбейт. Бирок чоңойгондо өзүңдүн каалооңду, кыялыңды, жаңы нерсени билгиң келет. Орой менен айтканда, кыялданган жумуш. Жана мен бул логистикада кыялымдагы жумушумду таптым деп ишенимдүү айта алам. Албетте, логистика мени биринчи кезекте өзүнүн чоң кирешеси менен өзүнө тартып турганы жашыруун эмес. Бул дагы биздин өлкөдө терекке айланып бараткан абдан көксөгөн бизнес. Азыр көбү ар кайсы өлкөлөрдөн кийим-кече, гаджет жана башка товарларга заказ беришет. Соода борборуна баргандан көрө кимдир бирөө өзүнө бир нерсе заказ кылуу оңой. Бул жумуш да тартипти жана жоопкерчиликти, товарды туура дарекке жеткирүү үчүн ар бир майда-чүйдөсүнө чейин көңүл бурууну талап кылаарын айтты. Бул иш көпчүлүк үчүн оор жана кооптуу көрүнүшү мүмкүн, бирок мен үчүн бардык жерде көйгөйлөр жана тобокелчиликтер бар, ошондуктан сиз турган жерде иштөө баарынан жаман. Жумуш кызыктуу, көп адамдар менен таанышып, жумушту тез жана сапаттуу бүтүрүү үчүн ар кандай жеке жана мамлекеттик компаниялар менен ар кандай келишимдерди түзөсүз. Башка өлкөлөрдөн жумуш издесеңиз болот. Өкүнүчтүүсү, райондо жумуштан алынганым менен мактана албайм, жок дегенде азырынча жок. Бирок, баарынан мурда, мен жакшы келечекте менин жеке логистикалык базалык компаниялар үчүн жаш жана амбициялуумун деп эсептейм. Бул көп убакытты талап кылбайт, мен каалаган тегдерди көчүрүп алам деп ойлойм. Логистика мен көп нерсени ачып, үйрөнө турган тармак деп эсептейм. Бул менин кыялымдагы жумуш, ошондуктан логистиканы тандадым.
Султанова Сезим Нурлановна
Эссе
203 | 0
Кантип логист адистигин тандадым?
Менин келечектеги кесибим логистика. Эмне үчүн мен бул кесипти тандадым? Бул кесип биринчи кезекте суроо-талапка ээ жана абдан кызыктуу деп эсептейм. Бул кесип, менин оюмча, кылымдын кесиптеринин бирине айланып, суроо-талап чоң. "Логистика" деген сөздүн өзү эле "конуш" дегенди билдирет. Логист бардык процесстерди көзөмөлдөөсү керек: сатып алуу, жеткирүү, ташуу, таңгактоо жана сатуу. Логист максатка умтулуу жана уюшкандык сыяктуу сапаттарга ээ болушу керек. Бирок, менимче, биринчиден, логист эң сонун сүйлөшүүчү болушу керек жана мындай сапаттарга ээ болушу керек: коммуникация жөндөмдөрү. Көптөн бери мен өзүмдүн иш чөйрөмдү табууга аракет кылып келем, анткени бул ар бирибиздин жашообуздагы эң маанилүү чечим. Кесипти өтө кылдаттык менен, атайылап тандоо керек. Кантсе да, сен өзүң тандап алган кесибиң менен өмүр бою иштешиң керек. Келечекте өзүң сүйө турган, анан ошол кесип менен акча таба ала турган кесипти тандоо керек деп эсептейм. Ушундай эмеспи? Ооба, мен көпкө ойлондум, өзүм үчүн “меники нерсени” издеп жүрдүм. Мен бардык кесиптерди басып өттүм, бирок тереңдеп, логист кесибин таанып-билгенимде, мен бул ишке абдан кызыктарымды жана бул кесиптен мен каалаган жана уланта берерин түшүндүм. Баянымдын башында айтып өткөн бул кесипте кандай жоопкерчиликтер бар экенин изилдеп көрүп, мындан ары дагы бул жаатта үйрөнүп, окуп, иштегим келгениме жүз пайыз ишенем!
Русланова Азима
Эссе
219 | 0
Мен логистика кесибин эмне үчүн тандап алдым?
Салам! Менин атым Азима, мен 17 жаштамын, Кыргыз - Герман техникалык факультетинин студентимин. Көптөгөн балдар сыяктуу эле, мен көп убакыт менен келечектеги кол өнөрчүлүк тандоо менен аныкталган эмес. Көп кызыктуу болду, баардык аракет кылгысы келет. Ошондон тартып 11 класстын окуучусу менен менин кесиби жөнүндө ойлоно баштадым. Азыркы убакта өзүңүздү кызыга турган тармакта оңой эле өнүктүрүүгө болот, ал сага кызыктуу, бирок ар бир иш эмес, сенин келечектеги жашооңду камсыз кыла алат. Бул сага эле эмес, жакшылык үчүн гана эмес, ошондой эле туруктуу киреше алып келе турган жумуш табуу үчүн өтө маанилүү болуп саналат. Бул кадамга өзгөчө жоопкерчилик менен мамиле жасоо зарыл. "Логистика" сыяктуу тармактарда бар экендиги жөнүндө көрсө, мен эч качан уккан эмесмин. Бул жөнүндө апам мага айтып берди, бул иш-аракет азыркы учурда эмгек рыногунда абдан популярдуу болуп жатканын айтып берди. Бул адистиги боюнча маалыматтарды окуп, мен көптөгөн жагымдуу пункттарды ачтым. Алар: Иш сүйлөшүүлөр, башкача айтканда, адамдар менен мамилелешүүдөн турат. Бул ар кандай контингент менен, ар кандай адамдар менен иштөө кызыктуу. Жакшы жана туруктуу киреше. Ден соолугуна зыян жок. Логистикалык бардык компаниялар керек, демек, жумуш чет өлкөдө да тапса болот. Келечекте адис болгондуктан, мен бул кеңири тармакты өнүктүрүүгө өз салымын кошот деп эсептейм.
Байматова Шахноза Икрамжановна
Эссе
239 | 0
Эмне үчүн мен логист кесибин тандадым?
Салам! Менин атым Байматова Шахноза 17 жаштамын. Учурда мен КМТУнун 1-курсунун студентимин, логистика адистиги боюнча. Жана сизде "Эмне үчүн?" деген суроо пайда болушу мүмкүн. 8-класстан баштап менин оюмда келечектеги кесиптин бир топ варианттары бар болчу. Ал эми ким болгум келсе да, медицинадан тарта режиссёрлукка чейин башка тармактарда өзүмдү сынап көргүм келди. 11-класска чейин мен дагы бир чечимге келе албай, тандоом дагы эле ар түрдүү кесиптерден, түрдүү багыттар боюнча шашылып жатты. Убакыт жыл ортосуна жакындап, ОРТга жакындап калган. Анан мен өзүм үчүн жаңы багыт ачтым: "Логистика". Атам сунуштаган эле, мен үчүн таптакыр жаңы сөз болду. Башында мындай кесипти укпагам, ойлогом: "Логистика - бул кандайдыр бир деңгээлде логикага байланыштыбы? " деп. Бирок атам мага логистиканын маанисин жана маанилүүлүгүн түшүндүрүп бергенде, ал кесипти алууга абдан кызыгып калдым. Бул адистикке тапшырганда математикадан экзамен талап кылынчу. Чынында мени эмне бир аз токтотту, анткени мен аны менен “жакшы мамиледе" эмес элек. Бирок, катуу даярдана баштадым жана кошумча курстарга бардым.. Мен келечектеги кесибимди так аныктаган математика предметинен өттүм. Кесип тандоого өтө кылдаттык менен мамиле кылуу керек, анткени сиздин жашооңуз сиздин тандооңузга жараша болот. Бул кесиптин бардык тарабын изилдеп чыгып: «Бул менин миссиям эмеспи?» деп ойлодум. Бүгүнкү күндө логистика - бул абдан талап кылынган кесип жана абдан жогорку акы төлөнүүчү кесип. Логисттин мойнунда тапшырманы ишке ашыруу турат: А чекитинен В чекитине чейин минималдуу чыгымдар менен, финансылык да, убакыт да. Бул кесиптин ачкыч сөздөрү пландоо, эффективдүүлүк, багыт, уюштуруучулук, кызматташтык. Бул кесипте иштөө адамдан талап кылынат: жакшы аналитикалык жөндөм, көп маселелерди кыйынчылыксыз чече билүү, лидерлик сапаттар, бул кесипти жана ал талап кылган бардык сапаттарды толугу менен үйрөнүү. Мен анын мен үчүн идеалдуу экенин түшүндүм жана чындыгында мен жашоомду байланыштыргым келет. Мен бул кесипти туура тандап алганыма ишенем жана сиз да өз кесибиңизден максатыңызды таап, укмуштуудай бийиктиктерге жетесиз деп ишенем.
Джеппаров Энвер
Эссе
302 | 0
Эмне үчүн мен логистика кесибин тандап алдым?
Саламатсыздарбы урматтуу окурмандар менин атым Энвер мен 19 жаштамын Бишкек шаарындагы №1 мектепти аяктаганмын. Эмне учун мен логист кесибин тамдап алганым учун айтып бергим келет. Менин тандоомдун негизинде бул багыт ар бир адамдын жашоосунда абдан маанилүү роль ойнойт, анткени логист бардык экспорттун жана импорттун баасына түздөн-түз таасир этет. Жакшы логист эң рационалдуусун тандап алышы керек, мен эмнени айткым келет? Мен акчанын жана жолдун баасын айтып жатам. Берилген тармакта адис бардык кардарлар менен тыгыз байланышта болуу үчүн абдан коммуникативдик болушу керек. Men Сингапур сыяктуу мамлекетти мисал келтиргим келет. Бул өлкө 50 жылдын ичинде жакырчылыктан дынөдөгү эң бай жана эң онуккон өлкөрдүн бирине көчүрүлдү жана сиз кантип сурасаңыз саз? Анда мен жооп берем! Сингапур рыноктук мамилелерди өнүктүрүүнү жана багыт алууну чечти, б.а. импортту жана экспортту өнүктүрүү үчүн, бул өлкө аркылуу ар бир мүнөт сайын эбегейсиз көлөмдөгү товарлар өтөт, бул экономиканын кескин өсүшүн билдирет. Менин билишимче, логистика армиядан келип чыккан, анткени тамак-аш, курал-жарак жана ок-дары менен камсыз кылуу дайыма муктаж болгондуктан, так аскер. Эми, сиз бул кесиптин маанилүүлүгүн түшүнөсүз деп үмүттөнөм жана жогоруда айтылгандардын баары мени келечекте логист болууга шыктандырып, түрткү берет. Келечекте дүйнөлүк экономикада маанилүү ролду ойногон ар бир чоң компаниянын жүзү же лидери боло ала турган абдан мыкты адис болоорума ишенем.
Жолдошбекова Айбика Кайратовна
Эссе
227 | 0
Эмне үчүн мен логист кесибин тандадым?
Менин келечектеги кесибим логист, бир жылга жетпеген убакыт мурун логисттердин ким экенин билчү эмесмин. Бирок азыр мен чынын айтсам, алардын дүйнөдө кандай чоң роль ойноорун түшүндүм. Ал эми мен бул тармактын бир бөлүгү болуп, Кыргыз Республикасынын транспорт тармагын өнүктүрүүгө салым кошкум келет. Мен 1-курстун студентимин, Раззаков атындагы КМТУга бюджеттик негизде тапшырдым, ага менин 61 мектебим жардам берип, аны сыймыктануу менен бүтүрдүм. Ал эми логист кесиби көбүнчө акыл эмгегинен турган, маалыматты кабыл алуу жана иштеп чыгуу менен көбүрөөк байланышкан кесип болгондуктан, бул менин жашоомдун иши экенин жана ушул багытка өтүүгө убакыт келгенин түшүндүм. Логист бардык процесстерди көзөмөлдөйт: сатып алуу, жеткирүү, ташуу, бажы жана мамлекеттик уюмдар менен байланыш, таңгактоо жана сатуу. Бул адистикте иштөө арзан эмес жана бул тармактагы адистерге суроо-талап дайыма өсүп жатат. Кошумчалай кетсек, Кыргызстанда транспорттук логистиканын аркасында жүктүн 70% ташылат, бул өлкөбүздү жаңы деңгээлге көтөрөт. Кесип тандоо биздин заманыбызда өзгөчө маанилүү, жакында биздин өлкөбүз өнүгүп, камсыздай турган кез келет, бирок көпчүлүк бул тандоону ата-энеге, коомго оодарууда. Ошентип, долбоорлордун, буюмдардын, материалдардын ж.б. сапатын төмөндөтүп, өз ишинде бийиктикке жетпеген адамдар пайда болот. Акылдуу тандоо жасоо менен биз өзүбүздүн окуубузга жана андан аркы ишибизге жоопкерчилик алабыз. Ал эми өз өлкөсүндө өзүнүн нормаларын жана жашоо деңгээлин көтөрүүнү көздөгөн жана каалоосу бар адамга эч кандай тоскоолдук тоскоол болбойт.
Барпиев Эрбол Сабитаалиевич
Эссе
233 | 0
Эмне үчүн мен логистика кесибин тандап алдым?
Сөздү 16 жашымда чач тарач чөйрөсүндө жаңы багыт – чач тарачтын өнөрүн үйрөнгөм. Бир жарым жыл баары сааттын механизминдей жүрдү, мен өзүмдүн чөйрөмдө ийгиликтүү болуп, өзүмдүн жашыма караганда бир топ абройлуу жерде иштедим. Бирок белгилүү болгондой, баары көрүнгөндөй жөнөкөй эмес, чач тарач кесибинде сиз алыска барбайсыз жана сиз каалагандай ийгиликке жете албайсыз. Ошол учурда мен жогорку билим алууну ойлоно баштадым, анткени ал мындан аркы бакубат жашоо үчүн билим жана тажрыйба алуу үчүн эң кыйын варианттардын бири болгон. Кайсы багыт көбүрөөк суроо-талапка ээ экенин ойлонуп, издеп, өзүмдүн багытымды табууга аракет кылдым. Ар кандай социалдык тармактардан маалымат издеп, кызыккан тажрыйбалуу кишилерден сурадым. “Издеген табат” дегендей, акыры Раззаков атындагы политехникалык институтту таптым, ал жакта багыт бар. логистика боюнча. Менимче, бул келечектүү жана талап кылынган жумуш. Кайсы жерде сиз өзүңүздү бардык сапаттарыңыз менен көрсөтүп, алдыга гана умтулуп, максаттарыңызга жете аласыз. Бул тандоону жасап, мен эмнеге бара жатканымды жана жол оңой эмес экенин билдим, бирок бул ошонусу менен кызыктуу!
Нурбекова Керемет Нурбековна
Эссе
196 | 0
Мен эмнеге логистиканы тандап алдым?
Саламатсыздарбы, мен И. Раззаков атындагы КМТУнун 1-курсунун студенти Нурбекова Керемет. Айта кетсем, зыркы учурда 15-20 миңден ашык кесиптер бар.Ал эми өзүңүздүн ишмердүүлүк тармагын тандоо канчалык кыйын экенин элестетиңиз, анткени кесип тандоо оңой иш эмес, өтө жоопкерчиликтүү кадам. Менимче, так ошол адистикте иштеп, алдыга жылышыбыз керек болгондуктан, кылдат тандоо керек. Кесип тандоо маселеси мени да кыжалат кылды. Мен логистиканы тандадым. Эмне үчүн логистика? ”Тандоодон мурун досторумдан “логист” деген сонун кесип жөнүндө уктум. Мен логистика илими абдан кызыктуу экенин билдим, бул дагы келечектин кесиби. Мындан улам логистика коом үчүн маанилүү экенин билдим.Логистика кесиби эмгек рыногунда жакында эле пайда болгон, бирок андан тышкары, чоң суроо-талапка ээ, ал жакынкы келечектеги эң көп талап кылынган жана жогорку акы төлөнүүчү он кесиптин тизмесине кирет. Бир нече логистикалык багыттар бар: транспорт, сатып алуу, сатып алуу жана ишкердик, бул бизге жаккан нерсени тандоону дагы да жеңилдетет. Логист болуу - бул бизнесмен болуу днснк да болот. Башкача айтканда, логист-универсалдуу кесип, ошондуктан ал зарыл.Логисттин иши, албетте, эң оңой эмес. Бул адистиктин өкүлдөрү көптөгөн маселелерди эффективдүү чече билиши керек, пландай билиши керек, уюштуруучулук жөндөмдүүлүгү жогору болушу керек, бул канчалык тырмактай угулбасын, бирок адамдын нерв клеткалары болоттон болушу керек. Ал тургай, максаттарга жетүү үчүн, иш-аракеттерди туура пландаштыруу, ичинде жана сыртында так план кура билиши керек. Логисттер бул милдетти мыкты аткарышат. Анын чыгармачылыгында физикалык күч-аракеттен тышкары, психикалык ой жүгүртүүнүн натыйжалары да маанилүү. Логист ошондой эле жакшы сүйлөшүүчү болушу керек, жабык чынжырды көрүп, туура жолду тандап, запастарды башкаруу керек, жөнөкөй сөз менен айтканда, логисттин милдети мүмкүн болушунча белгилүү бир компания үчүн акчаны үнөмдөө, ошондуктан логисттерге суроо-талап өсүп жатат жана өсө берет. Бул окуу жайга тапшыргандан кийин өкүнгөн жокмун, анткени университетти тандоо да чоң роль ойнойт. Эми бул албетте меники экенин билем жана мен туура жолду тандаганымды жана бул адистиктин кандай сонун экенин түшүндүм. Жана дагы кандай плюс?Мен каалагандай логисттердин маянасы аз эмес, бирок жакшы акча табуу үчүн жакшы жана татыктуу иштеп, аракетиңизди максималдуу түрдө жумшашыңыз керек. Мен ийгиликке жетем жана озумо ишенем!
Касымалиев Жалын Кубатбекович
Эссе
222 | 0
Мен эмне үчүн логистика кесибин тандадым?
Кесип тандоо ар бир адамдын жашоосундагы маанилүү жана жоопкерчиликтүү кадам эмеспи.Анын сыңарындай мен да мектепти аяктап келечектеги кесипти тандоо абдан маанилүү болгондуктан, мен кесибимди көптөн бери, кылдаттык менен тандадым. Көпчүлүгү көпчүлүктү ээрчип, же ата-эненин тандоосу менен барышат. Ал эми өмүр бою иштей турган кесипти тандоо эң маанилүү кадамдардын бири. Көптөн бери өзүмө жаккан кесипти табууга аракет кылдым. Жана мен көптөгөн варианттарды карадым, мисалы: менеджмент, экономист, бизнести башкаруу ж.б. Мен карап чыккан бардык варианттар бизнеске байланыштуу болчу. Бирок, мен каалаган нерсени таба албадым. Өз кесибин туура эмес тандаган студент турмуштагы ордун табууда жана кесиптик өсүүдө да кыйналышат. Ошондуктан ар бирибиз кесип тандоодо жаңылбайлы. Кесип тандоо бул маанилүү кадам, анткени ага жараша келечекте айлана чөйрөң, досторуң, тааныштарың пайда болот. Өзүңөрдү кандай чөйрөдө көргүңөр келсе ошол тараптагы кесипке умтулгула. Азыркы учурда глобалдашуу жана автоматташуу процесси катуу жүрүп жатат. Адамдын акылы, креативдүүлүгү керексиз болгон жумуштардын көпчүлүгү жакынкы он жыйырма жылда толугу менен жоголушу мүмкүн. Мындай нерсени сөзсүз эске алуу керек. Туура кесип тандоо гана эмес, ошол кесиптин мыкты адиси болуп чыгуу да маанилүү. Анан мага «Логист» кесибин сунушташты. Логистика жөнүндө азыноолак изденип , бул кесип кандай экенине кызыктым. Мен логистиканы изилдей баштадым жана бул кесип чоң бизнес менен тыгыз байланышта экенин түшүндүм. Көптөр "логистика" деген эмне экенин билишпейт жана көбүнчө "лингвистика" кесиби менен чаташтырышат. Ал эми бул кесип анча популярдуу болбогону менен, ал жогорку акы төлөнүүчү, суроо-талапка ээ жана өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүдө абдан маанилүү ролду ойнойт. Ошондой эле, логистика мен кайда барам деп издеп жүргөн бардык критерийлерге жооп берди. Көпкө ойлонбой И.Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетине тапшырууну чечтим.. Мен интернеттен ар кандай багыттарды изилдеп, менин тандоом "Товарларды жеткирүү, сатып алуу, жумуш жана кызмат көрсөтүү логистикасы" боюнча болду. Андан мен өз келечегимди көрдүм. Анткени бул жерде өз өлкөңдө гана окууга эмес, Германияга барып, ал жактан окууга жана практикага да мүмкүнчүлүк бар. Ал эми Германия мен бала кезимден бери баргым келген өлкө. Ошондуктан мен КМТИди тандадым. Жумушту сүйгүлө, анан жумуш сени сүйөт! Ар бир адамга келечектеги кесибин туура тандоону,өз кесибинин мыкты адиси болушун чын жүрөктөн каалайт элем!
Абылгазиева Эльнура
Эссе
180 | 0
Эмне үчүн мен логист деген кесипти тандадым?
Бала кезде ар бир адам 2 багытта туура тандоо жасагысы келет: 1) өмүр шериги табуу 2) кесип Биринчисин жакынкы жылдары чечем деп ойлойм. Экинчи тандоо, тармак жонундо мен мектепте ойлоно баштадым. 9-класста ойлодум эле, алдыда дагы 2 жыл убактым бар окшойт деп, өзүмдүн адистигимди, мындайча айтканда, тагдырымды тапканга үлгүрөм деп. Анткени, бул дүйнөдө ар бирибиздин өз ордубуз бар. Бирок убакыт тез зымырап өтүп кетти, мен 11-класста окуп калдым. Билесинерби, бүткүл чөйрөңүз “Кандай окуу жайга тапшырасын?” деп сураган мезгили башталат. Мен аларга эмне деп жооп береримди билбей, көпкө чейин бул суроого көңүл бурбай жүрдүм. Өспүрүм кезимден эле мен бир жагынан математикага жана эсепке кызыкчымын жана билчүмүн, анткени мен так илимдерге көбүрөөк басым жасайт элем. Бирок, экинчи жагынан, өз ара аракеттенүү, адамдар менен баарлашуу, башкача айтканда, баарлашуу жөндөмү. Экономист болгум келген жок, анткени менин оюмча бул кесип өз мезгилинен өтүп кетти. Анан мен Бизнес менеджментке баргым келди, бирок айнып кеттим. Мен каалаган жана жаккан адисти интернеттен издей баштадым. Интернетте журналисттен бухгалтерге чейин көптөгөн адистиктер сунушталган. Бирок мунун баары мага жаккан жок, издей бердим, акыры логистикага туш болдум. Башында мага жаңы, түшүнүксүз сөздөй сезилди, анын үстүнө бул дагы илим экен. Мен бул эмне экенин кичинее изилдөө баштадым. Бир күндөн кийин бул адистик мени абдан кызыктырды. Ушинтип мен бир күндө логист деген кесипти үйрөндүм. Бул мага керек экенин түшүндүм. Анткени, келечектеги кесибиң сени өмүр бою багат. Үйдөгүлөргө алардын суроосуна жообум бар экенин айттым. Ошол эле күнү чоң дасторконго чогулдук. Кесип тандоомду жарыялап алар мен үчүн, келечегим үчүн абдан кубанышты. Ошентип, алар бул кесипти келечектүү, жогорку акы төлөнүүчү жана эң негизгиси мени кызыктырган кесип деп эсептешет. Жеңем менин логист боло турганымды укканда эки эсе кубанды, анткени ал логист болгусу келчикен, бирок жеңем кызыктуу кесипти тандап алган. Кесип тандоону чечип, бюджеттик негизде университетти издей баштадым. И.Раззаков атындагы КМТУда ушундай багыт, жада калса бюджет бар экенин көрүп, дароо эле тандоого макул болдум.
Акылбекова Айгерим
Эссе
236 | 0
Адамзат тарыхындагы логистиканын ролу
Логистика - бул биздин күнүмдүк жашообуз үчүн маанилүү болгон, азыркы учурда жана дайыма боло турган абдан эски дисциплина. Бүгүнкү күндө логистика өтө татаал жана өнүккөн процесс, бирок ал бир нече жыл мурун анча өнүккөн эмес формада башталган. Көбүнчө айтылган "логистика" французча " logistique" же " loger" деген сөздөн келип чыккан, бул сактоо дегенди билдирет. Англис тилиндеги логистиканын мааниси - товарларды, маалыматты жана ресурстарды келип чыккан жерден көздөгөн жерге кардардын муктаждыктарына ылайык макулдашылган убакыт, баада жана шартта ташуучу системаны билдирет. Логистика биринчи кезекте аскердик термин, ошондуктан биринчи өтүнмөлөр аскердик аймактарда болгон. Байыркы Рим жана Грек аскерлери бүгүнкү логистикалык системалардын негизи болуп саналат. Римдиктер легиондорун камсыз кылуу үчүн жогорку натыйжалуу логистикалык системаны иштеп чыгышкан. Алар 30 км аралыкта (бир күндүк марш) камсыздоо линияларын жана камсыздоо базаларын киргизишти. Искендер Зулкарнайн аскерлерди колдоо үчүн логистикалык системаны өндүргөн. Наполеон өзүнүн логистикалык кампанияларын жакшы пландаштырган жана логистика менен камсыздоо биринчи орунда турган. "Логистика" деп аталган аскер офицерлери солдаттар натыйжалуу алга жылышы үчүн ресурстарды жеткирүү жана бөлүштүрүү үчүн жооптуу болгон. Алардын милдеттери ошондой эле душмандын камсыз кылуу жерлерине зыян келтирүү жана өзүнүн камсыз кылуу жерлерин коргоону камтыган. Логистикалык менеджмент Британ армиясы тарабынан Биринчи Дүйнөлүк Согуш башталганга чейин пайда болгон, мында жолдор, темир жолдор, порттор, аэродромдор, жабдуу дүкөндөрү жана курал-жарактарды жана аскерлерди ташуу үчүн транспорт каражаттары сыяктуу инфраструктураны куруу аркылуу аскердик камсыздоо тутуму иштелип чыккан. Орто кылымдарда өркүндөтүлгөн камсыздоо системалары, жолдор жана кампалар колдонулган. Чептер жана сепилдер курчап турган айылдардын экономикасы тарабынан колдоого алынган кампаларга айланган. Өнөр жай революциясынын учурунда логистика темир жолдордун жана кемелердин кошулушу менен абдан өнүккөн. Экинчи дүйнөлүк согушта (1939-1945) материалдык-техникалык жактан камсыздоо бир топ өнүккөн. Америка Кошмо Штаттарынын жана союздаштардын армиясынын логистикасы немис армиясы туруштук бере алгыдай эмес болуп чыкты. Немецтик куралдуу кучтердун жабдуу пункттары олуттуу зыянга учураган жана Германия езунун душманына ушундай эле зыян келтире алган эмес. Америка Кошмо Штаттарынын Куралдуу Күчтөрү керектүү убакта жана керектүү жерде кызматтарды жана материалдарды камсыз кылган. Ал ошондой эле бул кызматтарды каалаган убакта жана каалаган жерде, эң оптималдуу жана үнөмдүү түрдө көрсөтүүгө аракет кылган. Бул тапшырманын эң мыкты варианттары иштелип чыккан. Ал ошондой эле бир кыйла өнүккөн түрдө болсо да, дагы эле колдонулуп келе жаткан аскердик логистиканын бир нече ыкмаларын пайда кылды. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин логистика согуштан бизнеске өттү. Продукцияларды физикалык бөлүштүрүү сыртка чыгууга көңүл буруу менен башталды. Заказдарды толтуруу, продуктыларды бөлүштүрүү, сактоо жана кампа, өндүрүштү пландаштыруу жана кардарларды тейлөө азыркы учурда логистикалык процесстин маанилүү аспектилери болуп саналат. 19-кылымдын аягында континент боюнча айыл чарба продукциясын бөлүштүрө баштаган Америка Кошмо Штаттарында өнөр жай товарларын бөлүштүрүү системасы өнүккөн. Бул акыры 1964-жылы АКШда расмий Логистиканы башкаруу илиминин башталышына алып келди. Мамлекеттик сектор ушул убакка чейин логистикалык менеджментти бизнес практикасына ыңгайлаштырган. Бүтүндөй бир тармак А чекитинен В чекитине чейин өнүмдөрдү алуунун жолу катары башталган. Көптөгөн компаниялар азыр жеткирүү чынжырын башкаруу боюнча иш-аракеттеринин кээ бирлери же бардыгы үчүн аутсорсингге ишенишет, натыйжада эффективдүү транспорт үчүн үчүнчү тараптын логистикалык компаниялары өнүгөт. жана товарларды көзөмөлдөө. Соода жана өнөр жай сектору үчүн логистика чыгымдарды азайтууда маанилүү ролду ойнойт, бул өз кезегинде кирешени көбөйтөт. Ал ошондой эле атаандаштыкка жөндөмдүүлүктү түзүүнүн маанилүү куралы катары колдонулат, анткени ал кардарларды тейлөөдө эффективдүүлүктү түзүүгө, ички жана тышкы кардар менен жакшы мамиле түзүүгө жардам берет жана ыкчам маалыматтык технологиялардын жардамы менен бизнестин өсүшү үчүн негиз болуп саналат. 1990-жылдардагы ааламдашуу күчөп, компаниялар көбүрөөк импорт жана экспорттой башташты жана транспорттук чыгымдар жана өз убагындагы жагынан бизнес үчүн маанилүү фактор болуп калды. Ишкерлер атаандаштык чөйрөсүндө өздөрүнүн бар болушун сактап калуу үчүн транспортко маани беришкен. Бирок, аралыктардын узундугу жана убакытты башкаруунун маанилүүлүгү атаандаштык факторлор болуп келген жана бизнес ар кандай транспорттук системаларды интеграциялоо менен иш-аракет кылышы керек. Натыйжада транспорттук системаларды контролдоо маанилуу фактор болуп калды. Компаниялар өз ишинин ылдамдыгын сактоо жана рыноктук үлүшүн жоготпоо үчүн транспортту стратегиялык жактан маанилүү деп эсептешет. Атаандаштыкка жөндөмдүүлүктү сактап калууга бүтпөгөн умтулуунун натыйжасында транспорттун бардык этаптарын камтыган «логистикалык менеджмент» чөйрөсү пайда болду.
Намазалиева Айчолпон Орозбековна
Эссе
265 | 0
Мен эмне үчүн жана кантип логист кесибин тандадым?
Салам! Менин атым Намазалиева Айчолпон , мен И. Раззаков атындагы КМТУнун Кыргыз-Германия техникалык институтуна «Товарларды жеткирүү жана сатып алуу логистикасы» адистиги боюнча тапшырдым. Бул текстте мен өз кесибимди кантип тандап алганымды жана эмне үчүн “логистика” экенин айткым келет. Адамдын эң маанилүү тандоолорунун бири – бул кесип тандоо. Бул тандоо адам үчүн көп нерсени чечет: ал кандай жашоо өткөрөт, кандай коомдо өнүгөт, канча киреше табат, эң негизгиси акыры кандай адам болгонун чечет. Бул тандоо мага да келди. 11-класс, менин теңтуштарымдын көбү келечекте кимди көргүсү келерин жакшы билишет жана өжөрлүк менен кабыл алууга даярдана башташты. Менин учурда так үйрөнгүм келген кесип оюмда жок болчу. Бирок менин келечектеги кесибимдин айрым сапаттары мурунтан эле аныкталган: 1) баарлашуу. Мен абдан коомдук адаммын, кандай гана тармакта болбосун, ар кандай адамдар менен баарлашуу менин жашоомдо абдан маанилүү роль ойногон, ошондуктан кесип тандоодо баарынан да ушуга көңүл бурчумун. 2) кесиптин актуалдуулугу жана актуалдуулугу. Азыр көптөгөн кесиптер өздөрүнүн пайдалуулугунан ашып кеткен же ушунчалык белгилүү болгондуктан, көбү мындай кесиптерде окугандыктан, өз адистиги боюнча жумуш таба алышпайт, анткени мындай адистер жетиштүү. 3) жогорку эмгек акы. Баарына келсек, мен үчүн да жогорку айлык маанилүү роль ойнойт. Бирок, албетте, мен каалаган айлыктын деңгээли менин келечектеги кесибимдин татаалдык деңгээлине туура келерин эске алдым. 4) чет тилдер. Бала кезимден бери чет тилдерин үйрөнүү мага үчүн абдан жеңил болду. Бир аз кийинчерээк мен чет тили, атап айтканда, англис жана немис тилдери кадыр-баркка жана ийгиликке көпүрө экенин түшүндүм, ошондуктан алардын менин келечектеги кесибимде болушу зарыл экенин түшүндүм. Мен үчүн бардык негизги аспектилерди чогултуп, мен бардык жерден ушул критерийлерге ылайыктуу кесиптерди издей баштадым. Убакыт азайып баратат, ошондуктан мен өзүмдүн өнүгүү жолуна суктанган же адистиктери мага эң кызыктуу көрүнгөн бардык тааныштарымдан кылдаттык менен сурай баштадым. Бир күнү чоң компанияда логист болуп иштеген жеңем менен сүйлөшүп калдым. Ал ошол замат мени бул тармакка абдан кызыктырган адам болуп калды. Ал иштеген күндөрү, кандай чөйрөдө иштегени жана жумуш убактысында эмне менен алектенери тууралуу айтып берди. Ал ошондой эле «Логистика» адистиги тууралуу көп адамдар биле бербестигине токтолду, андыктан ал эмгек рыногунда жетиштүү суроо-талапка ээ жана абдан жогору төлөнөт. Мен анын кандай зор каалоо, шыктануу менен иштегендигин дайыма көрүп, суктанчумун жана анын аңгемесинен кийин өз тандоомунда ишенип калдым. Узак убакытка ылайыктуу университетти издеп жүрүп, мен И.Раззаков атындагы КМТУнун Кыргыз-Герман институтун тандап алдым. Мага бул кафедранын окутуучуларынын курамы абдан жакты, анткени алардын ар бири логистика тармагында чоң тажрыйбага ээ, аны студенттери менен бөлүшө алышат. Мындан тышкары, Германия менен болгон байланыш жана университетте ар кандай алмашуу жана окуу программалары мени абдан кызыктырды, анткени Германияда окууну улантуу үчүн немис тилин өзүмдүн билимимди сактап калуу мен үчүн абдан маанилүү. Материалдык-техникалык камсыздоо – бул ар кандай системаларды товардык жана материалдык ресурстар менен натыйжалуу камсыз кылуу үчүн уюштуруучулук-башкаруу жана өндүрүштүк-технологиялык процесстердин жыйындысы. Бул кесиптин адистери ар тараптуу иштелип чыгышы керек, анткени логистика жашоонун бардык чөйрөлөрүнө таасир этет (логист бардык процесстерди: сатып алуу, жеткирүү, ташуу, бажы жана мамлекеттик уюмдар менен байланышуу, таңгактоо, сатууну көзөмөлдөөсү керек). Мен «Товарларды жеткирүү жана сатып алуу логистикасына» кирдим, анткени аларды андан ары ташуу үчүн товарларды уюштуруу мага жакыныраак. "Товарларды жеткирүү жана сатып алуу логистикасы" бүткүл логистикалык чынжырдын звеносу болуп саналат, анткени бүт логистикалык системанын жалпы ийгилиги анын иштешинин ийгилигинен көз каранды. Мен өзүмө эң ылайыктуу адистикти жана университетти тандадым деп эсептейм, бул мени абдан кубандырат. Калган төрт жылда өлкөбүздөгү эң жогорку квалификациялуу мугалимдердин жардамы менен бул кесипти окуп, өздөштүрүп, акыры бул тармакта изденүүчү адис болуу менин максатым болуп турат
Кашкараева Салтанат
Эссе
270 | 0
Эмне үчүн мен "логист" кесибин тандадым?
Салам! Менин атым Кашкараева Салтанат 17 жаштамын. Мен Искак Раззаков аттындагы КМТУнун Кыргыз-Герман техникалык институтунун 1-курсунун студентимин. Көптөгөн адамдар эртеби-кечпи келечектеги кесибин тандоого туура келген учурга келишет. Чынын айтсам, муну жасоо оңой эмес, анткени адамдын келечеги ошол чечимден көз каранды. Бир күнү менин дагы чечым кыла турган учуру келди. Логистика менин жашоомо күтүүсүз кирип, мурунку варианттардын баарын жок кылды. Ал мени дароо эле таң калтырды, менин оюм боюнча бул менин келечегим үчүн эң жакшы тандоо. Биринчиден, логистика азыркы учурда көрбөгөндөй актуалдуу экенинен баштайлы. Бардыгы ар кандай товарларды сатып алуунун жана аларды ташуунун айланасында болот. Электрондук коммерциянын өнүгүшү менен логисттин иши абдан зарыл болуп калды. Айрыкча, акыркы эки жылда, пандемиядан улам, адамдар планетаны айланып өтүүгө мүмкүнчүлүгү жок болгондо - логисттер ушундан акча табышкан. Логистика боюнча адис – товарларды бир соода/өндүрүштүк жайдан экинчисине же акыркы керектөөчүгө жеткирүүнү уюштурган жана координациялаган адис, ошол эле учурда товар керектөөчүгө өз убагында жана минималдуу чыгым менен жетүүсүн камсыздайт. Мени ага эң көп тарткан нерсеси: - кесипке болгон талап; - аралыктан жана ийкемдүү сааттарда иштөө мүмкүнчүлүгү; - кесиптин жаңылыгы жана актуалдуулугу - дайыма соода бар, бул жагынан логистика универсалдуу жана ар кандай ишмердүүлүккө ыңгайлаша алат; - жана жогорку киреше, албетте. Ошондуктан мен логистиканы менин үчүн жеңүүчү вариант деп эсептейм, мен аны атайылап тандап алдым жана бир нече жылдан кийин талапка ээ жана ар кандай ишканаларга керектүү адис болууга бел байладым жана өзүмө ишенем.
Баринова Екатерина Витальевна
Эссе
318 | 0
Эмне үчүн логист кесибин тандадым?
Кесип тандоо - ар бир адам үчүн өтө маанилүү кадам, анткени жасалган тандоо көбүнчө адамдын келечектеги тагдырына, анын мүнөзүнө, тапкан кирешесине, ал тургай бактылуу болобу же жокпу таасир этет. Биз келечектеги кесибибизди кичине кезибизден эле тандай баштайбыз.Бирок көптөгөн адамдар орто мектепти бүткөндө эле өздөрүнүн “кол өнөрчүлүгүн” тандап алууну чечишет экен. Бирок кимдир бирөөлөр үчүн бул процесс өтө татаал жана өтө узакка созулат.Мен, балким, сиз түшүнгөндөй, акыркы категориядагы адамдардын катарынан четте калган жокмун. Бул үчүн олуттуу түрдө: мен көптөгөн мүмкүн болгон варианттарды басып өттүм; өзгөчө көңүл менен алар жөнүндө ар кандай маалыматты "татып көрдүм": тиешелүү билимди кайдан алса болот, анын баасы канча, кайда жана ким менен келечекте иштей алам. Жана бул мени убара кыла баштады, анткени менин теңтуштарымдын көбү келечектеги ишмердүүлүк чөйрөсүн тандоо боюнча чечим кабыл алышкан кезде, менден кесип жөнүндө сурашканда, "мен азырынча чече элекмин" деп жооп бердим. Эми жакшы күндөрдүн биринде мен "Логист" деген кесипти үйрөндүм. Мен дээрлик бардыгын үйрөндүм: логистиктердин милдеттеринен жана кирешелеринен алардын суроо -талабына чейин, мен кайдан алсам болорун издей баштадым. тиешелүү билим, анткени мен алган маалымат мени канааттандырды. Эгерде сиз ага карасаңыз, анда логистика эң байыркы кесиптердин бири болуп саналат, анткени товарлардын массалык алмашуусу эбак башталган, жана кимдир бирөө сөзсүз түрдө бул процесстерди уюштурушу керек болчу. Убакыттын өтүшү менен, алар жөн эле аталып келген. Бирок өзүнчө кесип катары логистика жакында эле калыптанган, бирок ошого карабастан, бул жааттагы адистер бүгүнкү күнгө чейин суроо -талапка ээ. Мындай адамдар жүк ташууну жүзөгө ашыруучу фирмаларда да, каалаган өндүрүш ишканаларында, анткени өндүрүлгөн продукциялар керектөөчүгө жеткирилиши керек. Жана, "жаштыгына" карабастан, логистика эмгек рыногунда эң актуалдуу, маанилүү жана эң көп акы төлөнүүчү кесиптердин бирине айланып баратат. Мунун баарынан тышкары, бул кесип саякатка чыгууга мүмкүнчүлүк берет, бул албетте кубантпай койбойт. . Бирок баары анча оңой жана жөнөкөй эмес. Логист - бул жөн эле болуу үчүн көп акча төлөнгөн адам эмес. "Логистика" - бул байыркы грек түшүнүгү, сөзмө -сөз "эсептөө, чагылдыруу" дегенди билдирет, бул логистика негизинен акыл эмгегинин кесиби экенин билдирет, бул аны абдан оорлотот. Логисттерге чоң жоопкерчилик жүктөлөт, логисттердин ийгилигине же ийгиликсиздигине көп нерсе көз каранды.Мен келечекте менин мойнумда боло турган бардык жоопкерчиликти толук түшүнөм. Бирок мен өзүмдүн тандоомду аң -сезимдүү түрдө жасадым. окуу процессинде да, логисттин келечектеги карьерасында да.
Кудайбергенова Элеонора
Эссе
293 | 0
Мен эмне үчүн жана кантип логист кесибин тандадым?
Менин атым Элеонора, мен 18 жаштамын, Кыргыз-Германия техникалык институтунун 1-курсунда окуйм. Мен көптөн бери өзүмдүн кесибимди табууга аракет кылып келе жаттым. Кантсе да, бул ар бир адамдын жашоосундагы эң маанилүү чечимдердин бири; так өзүнө жаккан нерсени табуу. Бирок, чынын айтсам, 11 -классты бүтүрүп жатып, мен эмне кылгым келгени жөнүндө абдан бүдөмүк түшүнүккө ээ болчумун. Менин каалоолорум дээрлик жума сайын өзгөрдү. Мен программист болууну, кийин инженер болууну,же болбосо жашоомду математика менен байланыштырып, финансистке тапшымгым келди. Бирок, акырында, мен бардык мүмкүнчүлүктөрүмдү эске алып, так планды түзүп: эмнени эң жакшы кылам жана келечектеги ишимде болушу керек болгон бир нече милдеттүү пункттарды түзүп, логистиканы тандадым. Баары ушунчалык баналдуу болуп чыкты, бирок азыр мен өзүмдү логистикада таптым деп ишенимдүү түрдө айта алам. Логистика мага мүнөзү боюнча да ылайыктуу - ушундай эле эмоционалдуу, жандуу, бир аз чыгармачыл жана дайыма агымда. Логистика - бул прогрессти талап кылган жаш, дайыма өнүгүп келе жаткан илим. Мен дээрлик бүт дүйнө менен байланыш түзүү абдан кызыктуу деп эсептейм. Жана бул кесиптин жана сыйлыктын актуалдуулугу боюнча логист - бул эң жакшы вариант. Кесип өтө сейрек кездешет, жогорку маяна, карьеранын өсүшү кепилденет. Мен туура тандоо кылдым деп ойлойм.
Таалайбекова Нурай
485 | 0
Эмне үчүн мен логист кесибин тандадым?
Баарыңарга салам! Менин аты-жөнүм Таалайбекова Нурай жана Кыргыз-Герман техникалык институтунун биринчи курсунун студентимин. Мектепти аяктагандан кийин ар бир бүтүрүүчүнүн ичинде өзүнүн келечектеги кесиби боюнча суроолор пайда болсо керек. Ошондо мен да ичимден уйгу-туйгу болуп, өмүр бою өзүм ырахат алып иштей турган, жан-дүйнөмө жакын адистикти тандай албай жүрдүм. Бирок кесибимди тандоодо окуудагы ийгиликке өбөлгө боло турган жана ошондой эле жумушта керек болгон өзүмдүн жөндөмдөрүмдү, мүмкүнчүлүктөрүмдү, кызыгууларымды жана ийкемдүүлүгүмдү аныкташым керек болду. Андан сырткары, мен тандаган кесип эң көп төлөнгөн, талапка ээ, бир гана багытта эмес, ар тараптуу өнүгө ала турган, эң негизгиси табият таануу жана техникалык дисциплиналар менен байланышкан кесип болуусу шарт, себеби мектептен бери математиканы окуганды жакшы көрөм. Ошентип кокусунан интернет тармагында логист адистигин көзүм чалып калды. Мурда эле бул кесипти окуп, үйрөнүүгө кызыгып жүргөм. Бул ар тараптуу жана кызыктуу кесип менен таанышканымда, логистикалык адистер эмгек рыногунда, башкача айтканда, жүк ташуу менен алектенген ар кандай компанияларда суроо-талапка ээ экенин жана жеке өсүш үчүн көптөгөн перспективалар бар экенин билдим. Бул кереметтүү адистик жөнүндө башка көптөгөн макалаларды окугандан кийин, бардык суроолорума жооп алыш үчүн логистиканын керемет дүйнөсүнө тереңирээк кирүүнү чечтим. Алган билимимди практика жүзүндө колдоно турган учурду чыдамсыздык менен күтүүдөмүн.
Кострубов Давыд
Эссе
325 | 0
Эмне үчүн мен логистиканы тандадым?
Көпчүлүгүбүз бала кезибизден эле кесип тандоо жөнүндө ой жүгүртөбүз. Атактуу адамдарга суктанып, кызыгып, алар сыяктуу болгубуз келет. Өзүбүздү дарыгер же атактуу журналист, юрист же популярдуу артист катары элестетип, кээде жада калса президент болууну да кыялданабыз. Баарыбыз көбүнчө апабыздай же атабыздай болгубуз келет. Бирок, жаш өткөн сайын көз караштарыбыз өзгөрүп, дүйнөгө реалдуу карап, биз кыялданган кесиптердин баары эле бизге туура келбээрин, келечегибиз кайсы кесипти тандаганыбызга байланыштуу экендигин түшүнөбүз. Дүйнөдө көптөгөн кесиптер бар, бирок арасынан жалгыз бирөө гана сиздики. Эртең менен жумушка ырахат менен барып, кечинде үйгө кубаныч менен кайткан адам – бактылуу адам. Мына ошондуктан туура кесип тандоо абдан маанилүү. Кесип тандоо чечими мага дароо келген жок. Узак убакыт бою ар кандай адистиктер мени кызыктырып, бирок акырында логисттик кесиптин ээси болууга болгон каалоом басымдуулук кылды. Мен «Логист» адистиги тууралуу кокусунан билип калдым десем болот. Университетке кирип, окутуунун ар кандай багыттары боюнча буклеттерди кылдаттык менен изилдедим. Ар бири мени кызыктырып, өзүнө тартты. Мен өзүмдү ар бир тармакта кантип ишке ашыра алаарымды элестетүүгө аракет кылдым. Жыйынтыгында «Логист» адистигин тандоо чечимине токтолдум. Ошол учурда мен дагы деле бул кесиптин бардык кыйынчылыктарын билчү эмесмин, анын эмгек рыногуна болгон суроо -талабы жана жогорку айлык акысы мени кызыктырды. Анан интернеттен көбүрөөк маалымат табууну чечтим жана тапкан маалымат мени абдан кызыктырды. Биринчиден, логисттин кесиптик ишмердүүлүгү көп кырдуу жана чыгармачыл экенин белгилей кетүү керек. Логисттик кесиптин ээсине коюлган негизги талаптардын арасында бизнес жөнүндө билимди, өзүнө болгон ишенимди жана адамдар менен байланыш түзүү жөндөмүн бөлүп көрсөтүү керек. Бул сапаттар бүгүн логистке эле керек эмес, алар кадимки күнүмдүк жашоодо бардыгына керек. Мындай сапаттары бар адамдар коомдо кадыр -баркка ээ болушат жана алар көбүнчө үй -бүлөдө, карьерада, бизнесте ж.б. олуттуу натыйжаларга жетишет. Ошентсе да, логистке эң негизги талап – төмөндөгүдөй тапшырмаларды аткара алуу: Товарларды А пунктунан В пунктуна кыска убакыт аралыгында аз финансылык чыгым менен жеткирүү. Бир жагынан логист - экономист, менеджер, жеткирүүчү, экинчи жагынан логисттер товарларды жеткирүүнүн жана сактоонун эң оптималдуу схемаларын эсептөө үчүн олуттуу математикалык даярдыктан өтүшү керек. Мындан тышкары, логист анын ишканасы кызмат кылган материалдык өндүрүш тармагы жөнүндө түшүнүккө ээ болушу керек. Окуп баштагандан кийин, мен бул иштин бардык сырларын түшүнө баштадым. Эми бул кесипти уникалдуу деп эсептейм. Анткени, анда экономика, менеджмент, иш кагаздары жана башка көптөгөн илимдер чагылдырылган. Мен бардык бул көндүмдөрдү жана илимдерди үйрөнүп, ошондой эле карьералык өсүшүмдө ийгиликтүү болгум келет.
Жээнкулова Азиза
Эссе
289 | 0
Кантип логист адистигин тандадым?
Саламатсызбы, менин атым Азиза Жээнкулова, мен 17 жаштамын. Мен Кыргыз-Германия Техникалык Институтунун студентимин.Көпкө чейин 9-класстан баштап биринен экинчисине кайсы адистикти тандап алууну чече алган жокмун.Мен да андай кылгым келген жок. салон, бирок мага тажрыйба керек болчу, мен тажрыйба топтоп, мындан аркы жолумда мык кармоочу катары уланта берүүнү чечтим, кантип жана эмнеге жетем деп көпкө ойлондум, анан олуттуу ойлонуу керек деп чечтим. Окуу жана келечектеги жолуңуз жөнүндө. Мен Бишкектен ар кандай адистиктер боюнча билим ала турган университеттерди издей баштадым, бирок чындыгында каалаган нерсемди таба алган жокмун, чет өлкөлөрдөн университет издей баштадым, интервьюга бардым, бирок тилекке каршы үй -бүлөлүк себептерден улам учуп кете албадым. , Мен муну кылгым келбейт. Жайында досум мага аны менен КМТУнун факультетине Исхак Раззаковго жана "логист" адистигин тандоону сунуштады. Мен ойлонуп, кирем деп чечтим. кесипти үйрөндүм, мага абдан жакты. Мен өзүм үчүн бир нече пункттарды бөлүп көрсөттүм: 1) Немис тилин үйрөнүү 2) жогорку акы төлөнүүчү кесип 3) суроо -талапка ээ болгон кесип 4) абдан жакшы мүмкүнчүлүктөр. Ооба, бул менин кесип тандоодогу окуям, келечекте баары болот деп ишенем мен үчүн иштеп, мен изделген адис болом.