Студенттердин илимий-изилдөө иштери
Шарипова Эльмира
Илимий - изилдөө иш
1327 | 0
Применение аналитических данных сайта Исследовательского центра логистики и государственных закупок для анализа реализации Проектов Государственных Инвестиций (ПГИ)
Анастасия Голощапова
1625 | 0
Изменения в Законе «О государственных закупках» и их влияние на ее эффективность
Ушул сайттын BI аналитика модулунун берилмелеринин негизинде студенттер, мугалимдер, талдоочулар жана кенешчилер жазган макалаларды жарыялап баштайбыз. BI – бул жасалма бизнес акылман жардамчы, биздин сайттын аналитика болугунун тиркемеси. Бул тиркеме мамлекеттик сатып алуулар сайтында жарыяланган берилмелерди онлайн режиминде эсептеп аналитика болугуно жарыялап турат. Эл аралык логистика жогорку мектебинин магистри Анастасия Голощапова «Мамлекеттик сатып алуулардын натыйжалуулугу» модулун тандап, эсептелинген берилмелердин негизинде орус тилинде анализ жасады.
Алдаберген Максат Абунасырулы, Ашикеев Нурсултан Жилкелдиевич
Илимий - изилдөө иш
1661 | 0
Баалуу металлдарды, рудаларды жана концентраттарды ташуунун өзгөчөлүктөрү.
Бул макалада биз баалуу металлдардын кыймылынын жана мыйзамдуу жөнгө салуу аспектилерин карап чыктык. Бул процесстин логистикалык чынжырын оптималдаштыруу үчүн гана эмес, ошондой эле мамлекеттин маалымат агымын мыйзамдык жөнгө салуу мамилесине жакшыртуу боюнча өз сунуштарын беришти. Негизги сөздөр: асыл таштар, бажы органдары, логистика, лицензия, жеткирүү тармагын башкаруу, ТЭИ, ЕАЭБ, контрабанда, документтерди тариздөө. Баалуу металлдар ар дайым мамлекеттердин, коллекционерлердин, контрабандисттердин жана башка көптөгөн адамдардын көңүл чордонунда болуп келген. Бул көңүл буруу менен, алар жаратылышта өтө аз кездешкендиктен таланттуу болушат. Жаратылышта баалуу металлдар дээрлик ар дайым эркин (жергиликтүү) абалда кездешет. Бул жагынан алып караганда, алардын казып алуу жана ташуу контролдоо абдан көп учурда көп байланыштуу көптөгөн өлкөлөрдүн көйгөйлүү маселе болуп саналат чоң. Өлкөдө баалуу металлдарды ташуунун бардык ишке ашырылуучу жүктөрү Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук актылары менен жөнгө салынат, мында маанилүү звено 14-жылдын 2017-сентябрында баалуу металлдарды жана кошумча алынуучу металлдарды камтыган кендерди, концентраттарды жана калдыктарды Кыргыз Республикасынын аймагынан ташып чыгуу жана Кыргыз Республикасынын аймагына алып келүү тартиби ойнойт. Баалуу металлдарды жөнгө салуу жана кыймылы Кылмыш-жаза жана башкаруу кодексинин объектиси болуп саналат. Ушул жана башка эрежелер баалуу металлдар жана таштар менен иштөөдө логистикалык шилтемелерди жөнгө салат: казып алуу; ташуу жана сактоо; кайра иштетүү жана кайра иштетүү; таркатуу жана сатуу. Баалуу металлдарды трансчек аралык ташуу өзгөчө мааниге ээ жана мамлекет тарабынан да, бажы органдары тарабынан да, ТЭИнин катышуучулары тарабынан да Кунт коюп көңүл бурууну талап кылат. Мамлекеттик чек ара аркылуу асыл таштарды өткөрүү өзгөчө мамлекеттик көзөмөлгө алынат, анткени ири. - ЕЭК Коллегиясынын 21.04.2015-жылдагы "тарифтик эмес жөнгө салуу жаатындагы ченемдик укуктук актылар жөнүндө"чечими. Бирдиктүү тизменин 2.10-бөлүмү (баалуу металлдар жана баалуу металлдарды камтыган чийки товарлар); -Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2021-жылдын 20-апрелиндеги токтому Реш 156 "үчүнчү өлкөлөр менен соодада тарифтик эмес жөнгө салуу чаралары колдонулган товарлардын бирдиктүү тизмесине киргизилген товарларды экспорттоого жана импорттоого уруксат берүүчү документтерди берүү боюнча эксперттик корутунду берүүчү уюмдардын жана ыйгарым укуктуу органдардын тизмесин бекитүү жана тарифтик эмес жөнгө салуу чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"; - "Тышкы соода ишин мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө", "Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат берүү тутуму жөнүндө" жана "экспорттук контроль жөнүндө"Кыргыз Республикасынын мыйзамдары; Баалуу металлдар чөйрөсүндөгү ТЭИ үчүн жыйынтыктоочу уруксат берүүчү документ болуп эм министрлиги тарабынан берилген лицензия эсептелет. Баалуу металлдар чөйрөсүндөгү ТЭИ үчүн жыйынтыктоочу уруксат берүүчү документ болуп Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлиги тарабынан берилген лицензия эсептелет. Дагы бир зарыл документ-бул келип чыгуу сертификаты. ДТ тапшыргандан кийинки акыркы этап бажы төлөмдөрүн төлөө үчүн акча каражаттарын текшерүү болуп саналат. Белгилей кетүүчү нерсе, логистикалык жактан алганда, жол-жоболоштуруу жана документ жүгүртүү процесси баалуу металлдарды анын звенолорунун бири катары ташууну эске алганда, жеткирүү чынжырынын натыйжалуулугун бир кыйла төмөндөтүшү мүмкүн. Ошондой эле, баалуу металлдарды ташуудагы кыйынчылыктар ЕАЭБдин жөнгө салуучу мыйзамдарынын өзгөчөлүгүнүн, бир катар терминдерди чечмелөөдөгү боштуктардын жана эл аралык классификациядан Олуттуу айырмачылыктардын негизинде келип чыгары маанилүү. Акыркы жылдары Кыргыз Республикасынан баалуу металлдарды мыйзамсыз алып чыгууга байланыштуу укук бузуулардын саны кескин өсүп жатат, бул бул чөйрөгө терс таасирин тийгизүүдө. Бажы жагынан жол-жоболорунун жана методдорунун бекемделишинин маанилүүлүгүнө. Шилтемелер тизмеси 1) к.и. баалуу таштарды бажы чегарасы аркылуу жыйнакта // өткөрүү: билим берүү жана илимдин актуалдуу маселелери. Эл аралык илимий-практикалык конференциянын материалдары боюнча илимий эмгектердин жыйнагы. – 2018. - 72-74-бб 2) н.А. Тарасова, О.а. Безрукова баалуу металлдарды жана асыл таштарды Бажы союзунун бажы чек арасы аркылуу өткөрүү механизмин жана тартибин өркүндөтүү: заманбап трансформациялардын шарттарында ЕАЭБ өлкөлөрүнүн региондору. Эл аралык илимий-практикалык конференциянын материалдары жыйнагы. Жооптуу редактор В.и. Тарасов. – 2017. - 79-85-бб. 3) http://mineconom.gov.kg/ru - Экономика жана соода министрлигинин сайты. 4) https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32462876&pos=3;-106#pos=3;-106 5) https://metalspace.ru/education-career/education/referat/645-blagorodnye-metally.html
ГА
Голощапова Анастасия
Илимий - изилдөө иш
1576 | 0 | 29
Анализ соответствия Закона «О государственных закупках» Кыргызской Республики и Соглашения по правительственным закупкам Всемирной Торговой Организации
Калиева Аян Аскатовна
Илимий - изилдөө иш
1336 | 0 | 13
Сатып алуу логистикасы: жеткирүүчүнү тандоонун жеткирүү чынжырынын натыйжалуулугуна тийгизген таасири
Эл аралык сатып алуу практикасы көрсөткөндөй, логистикалык концепцияны кабыл алган жана анын негизинде стратегияны курган компаниялар товарларды же кызмат көрсөтүүлөрдү сатуудан алынган пайданын инвестицияланган капиталга катышын чагылдырган эң жакшы көрсөткүчкө ээ. Сатып алуу логистикасы ишкананын даяр продукциясын сатуу менен байланышкан чыгымдарга таасирин тийгизет. Мамлекеттик заказ саясаты улуттук социалдык-экономикалык саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын негизги милдеттерин чечүүгө салым кошо алат. Мисалы, чакан жана орто ишканаларды, айрым аймактарды, калктын аярлуу катмарын колдоо, айлана-чөйрөнү коргоо. Ошол эле учурда экономикалык саясаттын максаттары мамлекеттик контракттарды башкаруунун рационалдуу багыттары менен дайыма эле шайкеш келе бербейт, алар негизинен конкурс аркылуу атаандаштыкты камсыз кылууну жана баа менен сапаттын эң жакшы катышы бар товарларды сатып алууну камтыйт. Ошентип, баа преференциялары аркылуу улуттук берүүчүлөрдү колдоо саясаты бул принциптерди бузат, бирок өнөр жай саясатынын көз карашы боюнча актоого болот. Мамлекеттик тендерлерге ата мекендик өндүрүшчүлөр гана эмес, чет өлкөлүк компаниялар да катышат же жок дегенде катышууга арыз беришет. Чет өлкөлүк жеткирүүчүлөргө карата ар бир өлкө кирүү режимин белгилейт, ал көбүнчө олуттуу чектөөлөргө ээ. Импорттук тарифтердин ставкалары олуттуу төмөндөтүлгөн жана төмөндөө уланып жаткан шарттарда мамлекеттик сатып алуулар эл аралык сооданы андан ары либералдаштыруу үчүн негизги түрткүлөрдүн бири бойдон калууда. Ошентип, азыркы учурда мамлекеттик заказда тышкы сооданы жөнгө салуу чөйрөсүндө эки карама – каршы тенденция - протекционизм жана чет өлкөлүк компаниялардын жеткиликтүүлүгүн либералдаштыруу өнүгүп жатат. Акыркысы ДСУну мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө макулдашуунун алкагында көп тараптуу деңгээлде жөнгө салуу инструменттерин түзүүдө жана өнүктүрүүдө гана эмес, ошондой эле өсүштүн кошумча булактарын табуу жана пайдалануу жана тышкы экономикалык кызматташтыкты интенсификациялоо зарылчылыгына байланыштуу ушундай процесстердин аймактык деңгээлге жетүүсүндө да чагылдырылат. Биринчи тенденция көптөгөн мамлекеттер мамлекеттик сатып алууларды эл аралык соодада тарифтик эмес тоскоолдук катары колдонушууда. Көптөгөн чет мамлекеттерде мамлекеттик керектөөлөрдү канааттандыруу максатында мамлекеттик контракттарды пландаштыруунун, жайгаштыруунун жана аткаруунун бирдиктүү циклин башкаруу технологиялары колдонулат. XX кылымдын 90-жылдарынын башында Европа өлкөлөрүндө тооруктарды өткөрүү практикасы тиешелүү документтерди даярдоо жана кол коюу менен коштолгон төрт этапты камтыган. Автор: бакалавр Калиева Аян Аскатовна Илимий жетекчиси: экономика илимдеринин доктору, профессор Уметалиев А.С. Бүтүрүүчү квалификациялык иштин толук тексти жүктөп алуу
Бекк Виктория
Илимий - изилдөө иш
2484 | 0
Туризм чөйрөсүндө заманбап логистиканы өркүндөтүү
Кыскача: бул макалада туризм тармагында заманбап логистиканы өркүндөтүү каралат. Негизги сөздөр: логистика, туризм, транспорт, маршрут. Азыркы учурда, логистикалык жараяндардын жана технологияларды өнүктүрүү, өндүрүштүк, экономикалык, коомдук жана экономикалык иш-чаралардын ар кандай чөйрөлөрүн камтыйт, ошондой эле туристтик продукт жүгүртүү чөйрөсүндө логистиканы пайдалануу. Туризмге элдик экономиканын өзүнчө ири жана өз алдынча экономикалык комплекси катары мамиле кылуу керектигин белгилей кетүү керек, анткени бул тармак ар кандай тармактардын ишканаларын жана фирмаларын камтыган ар кандай тармактарды бириктирет. Туристтер өз кезегинде сатып алуучулардын ролунда болушат, мында ар бир адам эс алуу учурунда бардык муктаждыктарын канааттандырууга умтулат. Кызматтарды, товарларды жана ар кандай туристтик жумуштарды төлөө менен, туристтик саякатка болгон суроо-талап калыптанат жана демек, бул тармактын өзү каржыланат. Глобалдашуунун өсүп жаткан шарттарында дүйнөлүк туристтик индустрия Кыргыз Республикасы үчүн артыкчылыктуу кызыкчылыкты жана чоң келечекти көрсөтөт. Кыргызстандын жаратылышынын жана маданий мурастарынын уникалдуу потенциалын пайдалануу менен дүйнөлүк экономиканын туристтик тармагына шайкеш интеграцияланып, иш менен камсыз кылуунун жана калктын кирешелеринин туруктуу өсүшүн камсыз кылуу, туризм менен чектеш тармактарды өнүктүрүүгө дем берүү жана экономикага чет өлкөлүк инвестициялардын агымын көбөйтүү менен республикада туризмди интенсивдүү өнүктүрүүгө жетишүү зарыл. Туризмдин бүтүндөй дүйнөлүк экономикага, ошондой эле айрым өлкөлөрдүн жана региондордун экономикасына тийгизген таасиринин туруктуу өсүшү дүйнөлүк экономиканын калыптанышы жана өнүгүшү менен коштолгон эң маанилүү, туруктуу жана узак мөөнөттүү тенденциялардын бири болуп саналат. Туризмдин улуттук экономиканын өз алдынча ири тармагына айланышы айкын болууда, анын ишмердүүлүгү калктын өзгөчө керектөөлөрүн канааттандырууга багытталган. Бул муктаждыктардын ар түрдүүлүгү туристтик ишканалар тарабынан гана эмес, башка тармактардын ишканалары тарабынан да канааттандырылат, бул экономиканын өнүгүшүнө мультипликативдик таасир этүүчү факторлордун бири катары туризмдин маанисин шарттайт. Туризм дүйнөлүк интеграциялык процесстердин факторлорунун бири болуп саналат, ал эми туристтик бизнес азыр экономиканын маанилүү секторуна айланууда. Кыргыз Республикасында туризмдин жашоого жөндөмдүү индустриясын өнүктүрүү үчүн зарыл баштапкы өбөлгөлөр бар. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө бузулбаган жерлерге, укмуштуу окуялуу туризмге болгон кызыгуу өсүп жаткандыктан, Кыргызстан дүйнөлүк туристтик рынокто татыктуу орунду ээлей алат. Кыргыз Республикасы Евразиянын борборунда, Европа менен Азиянын, түндүк менен түштүктүн ортосундагы келечектүү авиациялык, транспорттук жана экономикалык артериялардын кесилишинде жайгашкан. . Бул жааттагы башкы милдет-түз эл аралык аба каттамдарын жөнгө салуу менен республиканы чет өлкөлүк туристтер үчүн жеткиликтүү кылуу, бул үчүн бир катар иш-чараларды жүргүзүү зарыл, анын ичинде: атаандаштыкка жөндөмдүү авиакомпаниялардын авиациялык ташуу рыногунда иштөө үчүн шарттарды түзүү, учуулардын коопсуздугун жана жүргүнчүлөрдү тейлөө сапатын жогорулатуу. Туризм логистикасы деп түшүнүлөт: материалдык жана маалыматтык агымдарды Компетенттүү башкаруунун негизинде туристтик агымдардын кыймылын уюштуруу; жаңы өнүмдү иштеп чыгууну жана аны бөлүштүрүүнү сарамжалдуу уюштуруу. Логистиканын милдети - продукцияны керектөөчүгө жеткирүү боюнча чыгымдарды минималдаштыруу. Мында жарнамалык логистикага чоң көңүл буруу керек. Жарнамалык иш-аракеттердин багыттарын, жарнаманын артыкчылыктуу ыкмаларын, статистикалык маалыматтарга негизделген маркетингдик изилдөөлөрдү так белгилөө керек. Бардык системалар чыгымдарды азайтуу жана туристтик продуктунун сапатын камсыз кылуу боюнча иш-аракет кылууга тийиш. Логистиканын мыкты иштеши үчүн фирмада ар бир кырдаалда конкреттүү суроолорду берүү тутуму колдонулат, б.а. белгилүү бир милдеттер коюлат. Жогоруда айтылгандардан тышкары, логистика сапат жана коопсуздук маселелерин юридикалык жоопкерчилик менен байланыштырат. Фирма койгон ар кандай тапшырманы аткарууда, бул милдетти укуктук негиз менен байланыштыруу процесси дайыма болуп турат. Туристтик компаниянын логистикалык системасы (ДК) ийкемдүү системасы болуп саналат, анда элементтер тейлөө агымдарынын жана туристтердин агымынын кыймылын оптималдаштыруу функцияларын аткарган ишкананын бөлүмдөрү болуп саналат. Ички жана кирүү туризмин интенсивдүү өнүктүрүүнүн негизги жолдорунун бири туристтик индустриянын бардык уюмдарынын практикалык иш-аракеттеринде тейлөө сапатын жогорулатуу болуп саналат. Кыргыз Республикасы Евразиянын борборунда, Европа менен Азиянын, түндүк менен түштүктүн ортосундагы келечектүү авиациялык, транспорттук жана экономикалык артериялардын кесилишинде жайгашкан. Бул жааттагы башкы милдет-түз эл аралык аба каттамдарын жөнгө салуу менен республиканы чет өлкөлүк туристтер үчүн жеткиликтүү кылуу, бул үчүн бир катар иш-чараларды жүргүзүү зарыл, анын ичинде: атаандаштыкка жөндөмдүү авиакомпаниялардын авиациялык ташуу рыногунда иштөө үчүн шарттарды түзүү, учуулардын коопсуздугун жана жүргүнчүлөрдү тейлөө сапатын жогорулатуу. Туристтерди тейлөөнүн жогорку сапатын камсыз кылуу үчүн аталган автотрассаларды тийиштүү түрдө жабдуу, жол полотносунун сапатын жакшыртуу, автотрассалардын коопсуздугун жогорулатуу, трассаларды чет тилдердеги көрсөткүчтөр жана маалымат такталары менен жабдуу зарыл. Бүгүнкү күндө туризм тармагын кеңейтүү транспорттук чыгымдарды минималдаштырууга, жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү өз убагында жана коопсуз жеткирүүгө, жолдогу зыянды минималдаштырууга мүмкүндүк берген логистикалык технологияларды колдонуудан көз каранды. Туризмге элдик экономиканын өзүнчө ири жана өз алдынча экономикалык комплекси катары мамиле кылуу керектигин белгилей кетүү керек, анткени бул тармак ар кандай тармактардын ишканаларын жана фирмаларын камтыган ар кандай тармактарды бириктирет. Туристтер өз кезегинде сатып алуучулардын ролунда болушат, мында ар бир адам эс алуу учурунда бардык муктаждыктарын канааттандырууга умтулат. Кызматтарды, товарларды жана ар кандай туристтик жумуштарды төлөө менен, туристтик саякатка болгон суроо-талап калыптанат жана демек, бул тармактын өзү каржыланат. Ички туризм боюнча, актуалдуу маселелердин бири транспорттук компонентти камсыз кылуу болуп саналат. Бул көйгөй аба каттамына тиешелүү. Эл аралык ташууларга салыштырмалуу өлкөнүн ичинде аба агымын уюштуруунун жогорку деңгээли эмес, бул өлкөнүн региондорунда туризмди өнүктүрүүнү чектеген негизги факторлордун бири. Бул көйгөйлөрдү чечүү өлкө ичинде туризмди өнүктүрүүгө чоң маани берет. Колдонулган адабияттардын тизмеси: https://moluch.ru/conf/econ/archive/134/ Янковенко В.А. "туризмдеги Логистика".Конченкова А.и. "бүгүнкү илим: теориялык жана практикалык аспектилер".
Чолпонкул кызы Акмарал
Илимий - изилдөө иш
1841 | 0
Мамлекеттик сатып алуулар боюнча адистердин компетенттүүлүгүнүн критерийи
Реферат: бул макалада компетенттүүлүк критерийи жана мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү адиске карата квалификациялык талаптар каралат. Негизги сөздөр: Мамлекеттик сатып алуулар, товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу, адис, мамлекеттик жана муниципалдык муктаждыктар, квалификация, кесиптик компетенция, даярдоо, окутуу. Киришүү. Мамлекеттик сатып алуулар - консолидацияланган бюджеттин каражаттарынын олуттуу көлөмү сарпталган экономикалык иштин маанилүү чөйрөсү . Иштин бул түрү иштин ар кандай чөйрөлөрүндө - макро жана Микроэкономика , маркетинг , укук таануу боюнча ар тараптуу билимдерди жана компетенцияларды сатып алуу боюнча адистен талап кылат ( конкурстун предмети же сатып алуу жол-жобосунун башка түрү жана эмгек мыйзамдарынын негиздери болуп саналган товарларды жеткирүүнү жүзөгө ашыруу , иштерди аткаруу , кызмат көрсөтүү жөнүндө мыйзамдардын жоболорун кошкондо ) . Мамлекеттик сатып алуулар боюнча адис көндүмдөргө ээ болушу керек жана сатып алуулар боюнча жылдык пландарды түзө билиши керек , . Мамлекеттик сатып алууларга катышуу расмий сайтта жана электрондук соода аянтчаларында эркин иштей билүүнү камтыйт . Кызматчынын "Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик сатып алуулар боюнча адис" кызматынын квалификациялык мүнөздөмөсү Кыргыз Республикасынын Президентинин 3-апрель 2015-жылдагы "мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" жарлыгы менен белгиленген конкурстук негизде товарларды ( жумуштарды , кызмат көрсөтүүлөрдү ) Мамлекеттик сатып алуу жол-жоболорун жүргүзүү боюнча талаптарга ылайык иштелип чыккан Стандарт предметтик чөйрөдөгү адистин компетенттүүлүгүнүн критерийлери менен зарыл болгон кесиптик даярдыкты, жетиштүү билим деңгээлин жана практикалык көндүмдөрдү камтыйт. Өз кезегинде зарыл болгон кесиптик даярдык жогорку билимдин, илимий-практикалык иш стажынын болушун, мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө кайра даярдоо же квалификациясын жогорулатуу жөнүндө документтин милдеттүү түрдө болушун камтыйт. Зарыл болгон кесиптик даярдыктын критерийине ылайыктуулугун текшерүү. Тестирлөө, маектешүү жана документтердин долбоорлорун даярдоо жолу менен, тапшырмага ылайык, талапкердин билим деңгээли жана практикалык көндүмдөрү текшерилет. Сатып алуу чөйрөсүндөгү адистердин компетенттүүлүк стандартына шайкештигин текшерүүнүн негизинде талапкерлерге эки предметтин биринде сапат сертификаттары берилет: мамлекеттик жана муниципалдык муктаждыктарды камсыз кылуу үчүн сатып алуулар;юридикалык жактардын айрым түрлөрүн сатып алуу. Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү адистин кесиптик ишинин негизги милдети сатып алууларды жүзөгө ашырууда бюджеттин каражаттарын пайдалануунун натыйжалуулугун, мамлекеттик муктаждыктар үчүн берилген товарлардын, жумуштардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын, кесиптик деңгээлин, кызматкерлердин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жана мотивациясын жогорулатуу болушу керек. Кесиптик стандарттын талаптарына ылайык адистерди даярдоо бардык тармактарда жүргүзүлүшү керек. - кесиптик функцияларды аткаруу тажрыйбасы: сатып алуу документтерин түзүү, мониторинг жүргүзүү, товарларды, документтерди экспертизалоо ж. б. Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө адистерди даярдоого рыноктун суроо-талабы квалификациянын жана компетенттүүлүктүн зарыл деңгээлине ээ квалификациялуу педагогикалык кадрларды даярдоо зарылдыгын түзөт. Корутунду Жогоруда баяндалгандардын негизинде мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсү квалификациялуу кадрларга муктаж деп ырастоого болот. Бул тармактын адистери квалификациясын жогорулатуу же кесиптик кайра даярдоо курстарында окутуу жолу менен өз квалификациясынын жана кесиптик билиминин деңгээлин колдоого жана жогорулатууга милдеттүү. Бул тиешелүү билим берүү өнүмүн-билим берүү программасын иштеп чыгууга жана сунуштоого түрткү болушу мүмкүн. Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө адисти окутуунун билим берүү программасы билим берүү жана кесиптик стандарттын белгиленген талаптарына жооп бериши керек.
Ажибаев Эламан Эркинович
1437 | 0
Ишкананын кампаларын башкаруу, жылдыруу жана сактоо
Жыйынтык. Бул макалада биз кампасында логистикалык жараянын башкаруу жөнүндө сөз болот. Кампада логистикалык жараян татаал жана көп эмгек жана каражат менен келет. Ал запастарды камсыз кылуу, жүктөрдү кайра иштетүү жана буйрутмаларды аткаруу функцияларынын толук ырааттуулугун талап кылат. Ишкананын ишинин натыйжалуулугу жана ишенимдүүлүгү, системанын комплекстүү элементи катары иш-склад чарбасынын так иштешине көз каранды,. Чыгымдарды оптималдаштыруу максатында бөлүмдүн негизги көйгөйлөрүн чечүүгө өзгөчө орун берилиши керек. Кампа чарбасынын ишинин натыйжалуулугун талдоо. Кампага туура мамиле жасоо, жай катары гана эмес, өндүрүштүн чыгымдарын азайтууга мүмкүндүк берет: транспорттук, каржылык, адамдык, убактылуу, бул кирешелүүлүктү жогорулатышы мүмкүн. Ишенимдүү кампаны башкаруу тутумуна ээ болуу өндүрүүчүлөрдүн ийгилиги үчүн маанилүү. Кампаны башкаруу тутумун оптималдаштырууга жардам берген төрт курал бар: склад схемасыавтоматтык кайра иштетүү пункттарыжеткирүү чынжырын башкарууштрих-кодду сканерлөө Булардын бардыгы бири-биринин үстүнө курулуп, өндүрүүчүлөр гүлдөп-өсө турган чөйрөнү түзүшөт. Кампанын макети. Өндүрүш процессиндеги эң чоң кечигүүлөрдүн бири-кампага чачырап кеткен бардык чийки заттарды жана материалдарды чогултууга кеткен убакыт. Спецификациядагы нерселердин бардыгы жакын жерде болушу керек жана белгилүү бир продукцияны өндүрүүнү баштоого даяр. Ошондуктан, буйрутмаларды чогултууга кеткен адам сааттарын кыскартуу мүмкүн болсо, мүмкүн чындыгында натыйжалуулугун жогорулатуу. Өндүрүш кампасын башкарууну оптималдаштыруу куралдары: Көбүнчө чогуу колдонулган товарлар бир өтмөктө жана бир текчеде бири-биринин жанына жайгаштырылышы үчүн, кампанын макетин өзгөртүңүз. Эсиңизде болсун, ар бир айкалыш ачык-айкын боло бербейт (мисалы, тырмактар жана жыгач тактайлар). Айрымдары анахроникалык болушу мүмкүн (мисалы, француз фри жана балмуздак). Компьютерлештирилген кампаны башкаруу тутуму бул айкалыштарды ачууга жардам берет. Көп колдонулган буюмдарды жумушчу аймакка жана кабыл алуу бөлүмүнө жакыныраак жайгаштырыңыз. Бул кабыл алууда да, өндүрүштө да убакытты үнөмдөйт. Штрих-код сканеринде же башка мобилдик түзмөктө өзүңүздүн кампаңыздан бир жолу өтүп кетүү үчүн, артка кайтып, ошол эле айланма жолдорду кайра-кайра жасоонун кажети жок. Автоматтык кайра иреттөө пункттары. Жакшы пландаштырылган кампанын макети сонун идея, бирок бул кампада өндүрүштү жеңилдетүү үчүн керектүү бөлүктөр жок болсо, көп деле пайда алып келбейт. Кампада товарлардын аз болушу жетишсиздикке жана кечигүүгө алып келет, ал эми ашыкча көлөмдө сактоо чыгымдары негизсиз жогору болуп, кампанын тар жана башаламан болушуна алып келет. Автоматтык иреттөө пункттары ар бир кампада инвентардык балансты сактоо үчүн пайдалуу курал болуп саналат. Инвентаризациядагы белгилүү бир нерсенин саны төмөн деңгээлге жеткенде, кампаны башкаруу тутуму бул нерсени кайра заказ кылууга убакыт келгенин билдирет. Эгерде чындыгында эле жакшы система бар болсо, анда ал сатуунун тарыхый тенденцияларына, коргошун убактысына жана башка маалыматтарга таянып, кайра иреттөө үчүн туура сумманы сунуштай алат. Жеткирүү чынжырын башкаруу. Кампанын макетинин натыйжалуулугу андагы керектүү запастардын болушунан көз каранды болгондой эле, автоматтык иреттөө пункттары жеткирүү тармагын башкаруу тутумунун болушун болжолдойт. Өндүрүүчүлөр үчүн алардын жеткирүүчүлөрү же керектөөчүлөрү менен жакшы мамиледе болуу маанилүү. Төлөмдүн ыңгайлуу шарттарын алуу акча агымына чоң таасирин тийгизиши мүмкүн. Мындан тышкары, сатуучунун буйрутмаларды так жана өз убагында алгандыгын билүү үчүн, убакыттын өтүшү менен алардын жеткирүүчүлөрүнүн ишин көзөмөлдөп турушу керек. Мунун бардыгын көзөмөлдөөнүн жакшы жолу-өнүмдөрдүн кыймылын көзөмөлдөөгө, бухгалтердик чечим менен интеграциялоого жана бардык бөлүктөрүңүз жана өнүмдөрүңүз үчүн демейки жеткирүүчүлөрдү орнотууга мүмкүндүк берген кампаны башкаруу тутумун колдонуу. Штрих кодун сканерлөө Мен "кампанын макети" бөлүмүндө штрих-код сканерлерин кыскача айтып бердим, эми бул Шаймандар эмне үчүн өндүрүштө ушунчалык маанилүү экендигин тереңирээк карап көрөлү. Кичинекей штрих-код сканери эки чоң нерсени жасайт: Натыйжалуулугун жогорулатууКаталарды азайтуу Материалдарды тандоо, товарларды кайра иреттөө жана кампага товарларды алуу үчүн штрих-коддорду сканерлөө бул процесстерди кол менен басып чыгарууга же кагазга жазууга караганда бир топ тездетет. Кампанын жумушчулары, эгерде алар эскирген ыкмалар менен байланышпаса, бир эле учурда көп нерсени жасай алышат. Мындан тышкары, алар маалыматтарды киргизүүдө көптөгөн кымбат каталардан алыс болушат. Эң мыкты машинист да мезгил-мезгили менен клавиатурада ката кетирет. Идентификациялык номерде же товардын санында бир гана туура эмес цифраны көрсөтүү каргашалуу болушу мүмкүн. Штрих-код сканерлери штрих-кодду сканерлөөдө туура маалыматты автоматтык түрдө толтуруп, бул каталарды минималдаштырат. Жыйынтык: кампаны башкаруу тутумун мыкты пландаштыруу, автоматтык иреттөө пункттары, жеткирүү чынжырлары жана штрих-код сканерлери менен пландаштыруу жана тейлөө — бул өндүрүш үчүн чоң пайда. Бул Шаймандар өндүрүштүн ар бир баскычында инвентаризациянын маалыматтарын тезирээк жылдырууга, үнөмдөөгө жана тактыгын камсыз кылууга мүмкүндүк берет. Ажибаев Эламан Эркинович, студент, Кыргыз мамлекеттик техникалык и. Раззаков атындагы университет, 720044, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., ч. Айтматов пр.66. Мухтарбекова Расита Мухтарбековна, окутуучу, И. Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик Техникалык Университети, 720044, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., ч. Айтматов пр. 66.
Алешко Дарья Александровна
Илимий - изилдөө иш
1711 | 0
Казакстанга жашылча-жемиш азыктарын жеткирүү тармагын уюштуруу
Аннотация: Ар бир өлкө тигил же бул продуктуну өндүрүүдө башка өлкөлөргө салыштырмалуу белгилүү бир атаандаштык же салыштырмалуу артыкчылыктарга ээ, же мындай продуктылар өз өлкөсүнө гана таандык. Макалада бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы үчүн актуалдуу маселе каралат. Экспорт ресурстарды чет мамлекетке, бул учурда Казакстан Республикасына сатууну жана берүүнү билдирет жана сатуучу (экспорттоочу) менен сатып алуучунун (импорттоочу) ортосундагы мамилелерди камтыйт. Компаниялар үчүн экспорт кирешени жана финансылык көрсөткүчтөрдү жогорулатуунун жолу, ал эми улуттук масштабда – экономиканы өнүктүрүү жолу. Экспорт да соода келишимдерин сүйлөшүү жана ишке ашыруу аркылуу эл аралык мамилелерди өнүктүрүүнүн негизги фактору болуп саналат. Негизги сөздөр: экспорт, жашылча-жемиштер, муздаткычтар, дүң соода, эл аралык соода, атаандаштык. Ачкыч сөздөр: экспорт, жашылча-жемиштер, муздаткычтар, дүң соода, эл аралык соода, атаандаштык. Киришүү: Мөмө-жемиштерди жана жашылчаларды ташуу, жүктөө жана түшүрүү операцияларында продукциянын бузулуу коркунучун жана жүк жөнөтүүчүдөн көздөгөн жерине чейин жүк ташуучу унаада калуу коркунучун жок кылуу үчүн кылдат, жоопкерчиликтүү мамилени талап кылат. Жашылчалардын жана мөмө-жемиштердин сактоо мөөнөтү чектелүү, анткени продуктунун бул түрү жаңылыгын, ийкемдүүлүгүн жана жытын тез жоготот. Ошондой эле маанилүү шарты, туура таңгактоо, жүктөө жана жемиштердин тыгыздыгын эске алуу менен жүктөрдү тизүү болуп саналат. Мындай жүктөрдү аба кирүүсүн камсыз кылууну эске алуу менен бири-биринин үстүнө тизилген жыгач, картон же пластик ящиктерге таңгактоого болот. Мөмө-жемиштердин жаңылыгын сактоо үчүн жашылчаларды жана жемиштерди ташуу фургондун ичинде жүктү сактоо үчүн оптималдуу шарттарды түзө тургандай уюштурулган, транзиттик жүктүн алыстыгын жана узактыгын эске алуу менен. Ар кандай жемиштер өзгөчө сактоо шарттарын талап кылгандыктан, аралаш жүктөрдү алыскы аралыкка ташуу сунушталбайт. Бул учурда өзгөчө шарттарды талап кылган мөмө-жемиштерди өзүнчө ташуу сунушталат. Мөмө-жемиштерди жана жашылчаларды ташуу эрежелери айдоочудан, жүктөөчүлөрдөн жана логисттерден мөмө-жемиштер өзүнүн көрүнүшүн жоготпоосу жана даамын, түсүн жана ийкемдүүлүгүн сактап калбашы үчүн кылдат мамилени талап кылат. Бааны түзүүдө мөмөнүн бүтүндүгү, жетилгендиги жана бекемдиги абдан маанилүү, анткени теринин бузулушу сатып алуучуга жагымдуулугун жоготууга шарт түзөт. Ар бир ишкер өз бизнесин өнүктүрүүгө умтулат. Өсүүгө жетишүүнүн бир нече жолу бар, алардын бири экспорт аркылуу. Экспорт - башка өлкөгө коммерциялык товарларды же кызматтарды сатуу процесси. Экспорт өндүрүштүк чыгымдар, ички рыноктор, өндүрүштүн атаандаштык жана салыштырмалуу артыкчылыктары, аралык, социалдык-экономикалык шарттар, логистика жана мамлекеттик жөнгө салуу сыяктуу факторлордон көз каранды. Экспорттоочу үчүн эң чоң көйгөй бул факторлорду ошол өлкөдө жасалган продукцияга же атаандаш берүүчү өлкөлөргө салыштырмалуу реалдуу же кабыл алынган салыштырмалуу же атаандаштык артыкчылыкка ээ болуу аркылуу жеңүү болуп саналат. “Эң мыкты товарга” жана баага ээ болуу жетишсиз, жаңы рынок жана керектөөчүлөрдүн каалоолору үчүн эң жакшы товар жана баа керек, же сатып алуучулардын муктаждыктары ар башка болсо, сатуучу бул керектөөлөрдү сатуучунун көз карашы менен эмес, карап чыгышы керек. сатып алуучунун көз карашынан. Товарларды экспорттоо чечими экспортту өнүктүрүүдө пайда болгон мүмкүнчүлүктөрдү жана кыйынчылыктарды кылдаттык менен баалагандан кийин кабыл алынышы керек. Экспорттоо, бирок, ички сатууга караганда көбүрөөк кирешени камсыз кылуу менен абдан жемиштүү жана пайдалуу процесс болушу мүмкүн, ошондой эле процесс жакшы ойлонулуп жана туура ишке ашырылса, тобокелдиктер көбөйөт. Эмне үчүн экспорт маанилүү, бир нече критерийлер каралышы мүмкүн: Компаниянын жүгүртүүсүн көбөйтүү үчүн: эл аралык соода көбүрөөк чыгымдарды алып келиши мүмкүн, бирок ошол эле учурда жалпысынан сатуунун жогорку деңгээлине жана товардын бирдигине жогорку баага жетишүүгө мүмкүнчүлүк берет. Кубаттуулукту максималдуу пайдалануу жана өндүрүштүк чыгымдарды азайтуу үчүн: ички суроо-талаптан ашкан кубаттуулукта иштөө жана толук кубаттуулуктарды колдонууга жакындоо экспортчуларга туруктуу чыгымдарды көбүрөөк продукцияга жайылтуу жолу менен бирдигине болгон өзүнүн маржиналдык наркын төмөндөтүүгө мүмкүндүк берет, ошону менен токтоп турган кубаттуулукту минималдаштыруу жана өндүрүштүн натыйжалуулугун жогорулатуу. Ашыкча продуктыларды сатуу үчүн: жашылча-жемиш жылы өтө жогорку сапатта болсо, жашылча-жемиштердин запасы ички рынокто суроо-талаптан ашып кетсе, бул зарыл болушу мүмкүн. Товарды жергиликтүү рыноктун сыртында сатуу ички рынокто бааны төмөндөтүү аркылуу ашыкча пайданын алдын алууга жардам берет. Продукциялардын жашоо циклин узартуу үчүн: жаңы рыноктордо иштеп жаткан продукцияларды сатуу мөөнөтү узартылат. Түшүмдүн жетилүү мөөнөтү климаттык зонага жараша айырмаланат, «сезондон тышкары» климаттык зонада сезондук продукцияны сатуу сатуунун узак мөөнөттөрүн камсыздай алат. Продукциянын сапатын жакшыртуу учун: Атаандаштык күчөгөн сайын дүң соодагерлер продукциясынын сапатын жакшыртуудан башка аргасы жок. Бирок, кандайдыр бир чечим кабыл алуудан мурун, рынокту, мүмкүнчүлүктөрдү баалоо жана өсүү стратегиясын аныктоо зарыл. Ansoff Matrix 1957-жылы Игорь Ansoff тарабынан иштелип чыккан стратегиялык пландаштыруу куралы болуп саналат. Матрица бизнеске келечектеги өсүш үчүн стратегияны иштеп чыгууга жардам берүү үчүн негиз түзөт. Ansoff матрицасы жаңы же иштеп жаткан өнүмдөр менен жаңы же учурдагы рыноктордо өсүү үчүн төрт альтернатива менен камсыз кылат. Тобокелдиктин даражасы альтернативага жараша айырмаланат. Рынокко кирүү стратегиясынын бир бөлүгү катары, багбанчылык дүң сатуучулар учурдагы рынокто болгон продукциянын рыноктук үлүшүн көбөйтүүгө умтулушат. Бул рынокто жаңы кардарларды табуу же учурдагы кардарларга сатууну көбөйтүү аркылуу жетишилет. Бул өсүү альтернативасы эң аз тобокелдик менен байланышкан. Базарга кирүү стратегиясынын куралдары: бааны төмөндөтүү; көбүрөөк активдүү илгерилетүү (жарнак) жана жайылтуу; конкуренттерди сиңирүү; товарлардын бир аз өзгөрүшү. Продукцияны өнүктүрүү стратегиясы. Продукцияны өнүктүрүү стратегиясынын алкагында компания иштеп жаткан рынокторго жаңы өнүмдөрдү киргизүүгө умтулат. Кыргызстанда жашылча-жемиштерди экспорттоо менен алектенген дүңүнөн сатуучулар жана фермерлер абдан көп болгондуктан, атаандаштык чоң. Ошентип, сатуучулардын ар бири алардын продуктусу жогорку сапатта жана кандайдыр бир жол менен уникалдуу болушу үчүн аракет кылат. Бул учурдагы рынокто мындай өнүмдөрдү жагымдуураак кылуу үчүн алардын жайгашуусун, касиеттерин же сапатын өзгөртүү жолу менен учурдагы өнүмдөрдү өзгөртүү жолу менен жетишилет. Жашылчаларды жана мөмө-жемиштерди ташуу оңой процесс эмес, анткени анын ташуу өзгөчөлүктөрү бар. Жашылча-жемиштер тез бузулуучу продуктылар болуп саналат, ошондуктан алар жүктүн бул түрүн ташуу үчүн температура, нымдуулук, санитардык жана башка талаптар боюнча бир катар эрежелерди жана шарттарды катуу сактоону талап кылат. Ошол эле учурда, жаңы мөмө-жемиштер жана жашылчалар баалуу касиеттерге ээ, ошондуктан ташуучунун милдети жогорку сапаттагы максималдуу сактоо жана минималдуу жоготуулар менен мындай азыктарды жеткирүү болуп саналат. Ташуу үчүн жашылчалар жана жемиштер ар бир түргө ылайыктуу идиштерге жана таңгактарга салынышы керек. Көптөгөн дүңүнөн сатуучулар таңгактоо стандарттарына жооп беришет, мындай продукциялар негизинен супермаркеттерге жана минимаркеттерге сатуу үчүн жөнөтүлөт, анткени алар сырткы көрүнүшү жана тиешелүү сапаты бар. Бирок акчаны үнөмдөө максатында дүң соодагерлер таңгактоо жана ташуу нормаларын сактабаган учурлар бар, мисалы, картошканы ташуу. Логистикалык компанияда иштөө тажрыйбасына таянсак, дүң соодагерлер өз транспорту бар картошканы таңгаксыз ташып, температуралык режимди жана санитардык нормаларды сактабаган учурлар болгон. Таңгаксыз картөшкө толтурулган унаалар келгенде чоң жоготуулар болуп жатат, анткени эң түбүндө жаткан картошкалар бырыштырып, жаракалар пайда болуп, мунун баары брусчатка жана чирип кетүүгө алып келет. Жабыркаган картошканын 10% кайра иштетилет. Ошондой эле, чирип, жүк ташуучу унаанын полу бузулуп, бул санитардык норманы бузуу болуп саналат. Говачалары дашамакда хем шейле мысал гетирмек болар. Акчаны унемдее учун нормадан 20 тонна ашык жук жуктелет, продукциялар эц теменку катмарларда бузулуп, жогорку катмарлардын салмагынан жаракалар пайда болот. Жогоруда айтылгандай, жашылча-жемиш азыктарын ташууда бир катар өзгөчөлүктөр бар.Жашылча-жемиштер ар бир түргө ылайыктуу идиштерге жана таңгактарга салынышы керек: пияз, сарымсак, капуста - кутучаларда тактай; кызылча жана сабиз - зыгыр баштыктарда жана кутуларда; бадыраң, алма, айва, алмурут, анар, жүзүм, өрүк, кара өрүк - гофр картондон жасалган коробкаларда жана евро лотоктордо же жыгач поддондордо, жыгач ящиктерде; баклажан - атайын идиштерде. Ташуу үчүн колдонулган транспорт: Евротент жүк ташуучу унаалар көбүнчө кыска аралыкта жашылча-жемиш азыктары үчүн оң температурада иштешет. атайын пенопласт катмары менен жылуулук фургондор. Мындай унаалар жеткирүү учурунда фургондун ичинде туруктуу температураны сактоого жакшы. Муздаткыч туруктуу төмөнкү температураны кармап туруу же дененин жылытуусун камсыз кылуу зарыл болгон учурларда зарыл. Мындай унаалар кышында товарларды үшүктөн сактап калуу үчүн, ошондой эле жайында ысык мезгилде сергектикти сактоо үчүн колдонулат. Ошондой эле, жашылча-жемиштерди ташуу эрежелери жеткирүү учурунда жемиштерге таасир этүүнүн алдын алуу боюнча сунуштарды камтыйт. Фитосанитардык сертификат Фитосанитардык сертификаттар өсүмдүктөрдүн, өсүмдүк продуктуларынын же башка карантинге алынуучу буюмдардын партиясы импорттун белгиленген фитосанитардык талаптарына жана тиешелүү түрдөгү сертификаттын сертификаттоо протоколуна ылайык келерин тастыктоо үчүн берилет. Фитосанитардык сертификаттар ушул максатта гана берилиши керек. Типтүү сертификаттар расмий фитосанитардык сертификаттарды даярдоодо сакталууга тийиш болгон стандарттык редакцияга жана форматка ээ. Бул документтердин аныктыгын, аларды оңой таанууну жана маанилүү маалыматтарды берүүнү камсыз кылуу үчүн зарыл. Импорттоочу өлкөлөр карантинге алынган товарларга фитосанитардык сертификаттарды гана талап кылышы керек. Аларга өсүмдүктөр, пияздар жана тамырлар же көбөйтүү үчүн арналган уруктар, мөмөлөр жана жашылчалар, кесилген гүлдөр жана бутактар, дандар жана субстраттар кирет. Кошумчалай кетсек, фитосанитардык сертификаттар өзүнүн табияты же кайра иштетилиши боюнча жөнгө салынуучу зыянкечтерди (мисалы, жыгач, пахтаны) жайылтуу потенциалына ээ болгон айрым кайра иштетилген өсүмдүк продуктуларына да колдонулушу мүмкүн. Фитосанитардык сертификат фитосанитардык чаралар техникалык жактан негиздүү болгон башка жөнгө салынуучу товарларга да талап кылынышы мүмкүн (мисалы, бош идиштер, транспорт каражаттары жана организмдер). Документтөө Ар кандай учурларда, ар кандай документтер талап кылынышы мүмкүн: баары унаа кандай жүк ташып жатканына жараша болот. Бирок, ошол эле учурда, ар бир жөнөтүү коштолушу керек документтердин стандарттуу топтому бар. бирдиктин баасын, бирдиктердин санын жана суммасын, ошондой эле финансылык жана даректин реквизиттерин чагылдырган эсеп-фактура; камсыздандыруу документи (Incotermsке жараша); келип чыккан жеринин сертификаты: мындай документтерди берүү үчүн кайсы компетенттүү орган жооптуу экендигин текшерүү зарыл экспорттук ден соолук/фитосанитардык сертификаттар; маршрут: коштомо кагаз. Жашылчаларды жана жемиштерди ташууда төмөнкүдөй документтер коштолууга тийиш: фитосанитардык сертификат; сапат сертификаты. Кыргызстанда продукцияларды жеткирүү менен алектенген фирмалар: INTERFRUIT LLC ООО GLOBAL AGRO ДЫЙКАН (ФЕРМА) ЭКОНОМИКАСЫ «ЭКОФЕРМА» Бул фирмалар Казакстанга гана эмес, башка чет өлкөлөргө экспорттоого адистешкен. Кызык жери, бардык эле транспорттук компаниялар жогорудагы талаптардын баарын аткара алышпайт. Ал эми ишти жоопкерчилик менен айырмаланбаган кесипкөй эмес адамдарга же адистерге тапшырып коюу, кошумча чыгымдарга дуушар болуу, жеткирүүгө гана эмес, ишкердик аброюна, андан да жаманы кардарлардын ден соолугуна коркунуч туудурат. Акыркы убакта сурамжылоо кызматтары барган сайын популярдуу болуп баратат, алардын мүмкүнчүлүктөрү кардарлардын көбү тарабынан көңүл бурулбайт. Бул кардардын кампасында товарларды жүктөө, аларды ташуу жана түшүрүү процессинде коромжу болуу ыктымалдыгын толугу менен жок кылууга мүмкүндүк берет. Атайын даярдалган адамдар (маркшейдерлер) этап-этабы менен жүктүн бардык кыймылын, ошондой эле жүктөө учурунда жана бүт жеткирүү учурунда алардын сапатын жана стандарттарга ылайык келүүсүн көзөмөлдөйт. Алардын арзандыгына карабастан, мындай кызмат көрсөтүүлөр 99% продукцияга зыян келтирүү мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарууга жана чыгымдарды кыскартууга мүмкүндүк берет. Ошентип, транспорттук жана изилдөө кызматтары үнөмдөө сунушталбаган чыгаша статьясы болуп саналат деген тыянак чыгарууга болот. Таштандыларды кыскартуу жана жеткирүүгө инвестиция салуу менен, дүң сатуучулар кирешени жана кардарлардын лоялдуулугун жогорулатат. Библиография: Албеков А.У., Грибов Э.М. Аймактык деңгээлде транспорттук-складдык логистиканы өнүктүрүүнүн үлгүлөрү. Ростов н/а: RGEA, 1999. «Жаңы мөмө-жемиштердин жана жашылчалардын коопсуздугу жөнүндө» техникалык регламент http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/94993 Борбордук Азия өлкөлөрүнүн жашылча-жемиш эксперттеринин маалымдамасы. Incoterms 2020 Неруш, Ю.М. Транспорттук логистика: академиялык бакалавриат үчүн окуу куралы. Тез бузулуучу тамак-аш азыктарын эл аралык ташуу жана бул ташуулар үчүн арналган атайын унаалар жөнүндө макулдашуу (ATP)
Болотбекова Аймира
Илимий - изилдөө иш
3165 | 0
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик сатып алууларынын расмий Порталынын ишинин озгочолуктору
4 курстун студенти, И.Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик Техникалык Университети "Логистика" кафедрасы Аннотация. Беренеде Кыргыз Республикасынын электрондук сатып алуулар порталынын ишин жакшыртуу боюнча сунуштар жана өзгөчөлүктөр каралууда. Негизги сөздөр: мамлекеттик сатып алуулар, электрондук мамлекеттик сатып алууларынын расмий порталы, жабдуучулардын(подрядчылар), сатып алуучу уюм. Мамлекеттик сатып алуулар - бул мамлекеттик каражаттардын эсебинен толук же жарым-жартылай каржылануучу, мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамда белгиленген усулдар менен сатып алуучу уюм тарабынан товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу. [1] Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сатып алуулардын расмий порталы 2011-жылдан баштап бардык мамлекеттик сатып алуулар электрондук сатып алуулардын бирдиктүү порталына которула баштаган учурда өзүнүн башталышын алат. Ал эми 2015 - жылдан баштап, бардык сатып алуучу уюмдардын сатып алуу процедуларын: кулактандыруу жарыялангандан, конкурстун натыйжаларын жол-жоболорун кошкондон, сотко даттанууга чейин милдеттүү болуп калды. Бул система бир катар кемчиликтерге карабастан, мамлекеттик сатып алууларды кыйла ачык жасоого жардам берди. [2] м [2] Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик сатып алууларынын расмий Порталы менен иштоонун артыкчалары: • Тең жана адилет шарттарды жана атаандаштыкты өнүктүрүү – бул мамлекеттик сатып алуулар тутумун негизги максаттарын жана принциптерин бири, ошондой эле эрежелердин бири деп эсептелинет. Мамлекеттик сатып алууларынын расмий Порталы Бишкекте гана эмес, башка региондордо жайгашкан жабдуучуларга(подряддарга) сынакка катышуу учун мумкунчулук берет. Белгилей кетсек, бул конкурстарга чет өлкөлүк уюмдарда катыша алышат. Атаандаштыкты өнүктүрүү үчүн иш чаралардын бири бул атайын чектөөчү жана атаандаштыкты азайтчу техникалык спецификацияларды жана критерийлерди пайдаланууга тыюу салуу. • Ачык-айкындуулугу жана ачыктыгы – тендер жана түзүлгөн контракттар боюнча маалымат катталган да, конок пайдалануучуларга дагы да жеткиликтуу. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик сатып алууларынын расмий Порталында конок пайдалануучуларга төмөнкүдөй маалымат жеткиликтуу: 1) мамлекеттик сатып алуулардын аландары - Бюджеттик мекемелер - Бюджеттен тышкаркы мекемелер 2) Жарнамалар - Бардык Жарнамалар - Жокко чыгарылган жарнамалар 3) Келишимдер - Бардык келишимдерди -Келишимдери боюнча Борборлоштурулган сатып алуулар - Келишимдин ыкмасы боюнча түз келишим менен тузулгон келишимдер 4) Аукциондор 5) Отчеттор боюнча сатып алуулар 6) Аналитикалык маалыматтар • Сатып алуучу уюмга да, жабдуучуларга да (подрядчылар) мамлекетти сатып алуу бүткүл циклдин порталда жургузушулушу. • Даттануу механизми – эки тараптын ортосунда талаш чыккан учурда, пикир келишпестиктер, сатып алуулардын жол-жоболорунун, ошондой эле мыйзам бузуулган болсо, конкурстун катышуучулары Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик сатып алууларынын расмий Порталы аркылуу даттанууга укуктуу. Коз карандысыз мекемелер аралык комиссия даттанууларды карайт (каршылык) жана ишенимсиз (ак ниетсиз) жабдуучулар маалымат базасына киргизигуу укугу бар. • Натыйжалуулугу - Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик сатып алууларынын расмий Порталы эки тарап үчүн: тендердин катышуучулары үчүн да, сатып алуучу уюмдар үчүн да сатып алуулардын натыйжалуулугун жогорулатат. • Колдонуу эки болуктуу(двухпакетного) ыкмасы - бул бир этапта откорулчу конкурстун түрү, биринчи болүгүндо –квалификациялык ылайык келишин жана техникалык талаптарга ылайыктыгы бааланат, ал эми экинчи болукто– эн аз баа берген катышуучу тандалат. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик сатып алууларынын расмий Порталынын иштоо боюнча кемчиликтери: • Жеке ишкер катары катталган жабдуучулардын Юстиция Министрлигиннин реестринде толук маалымат берилбегени. • Тендер откодон кийин текшеруу жоктугу: КР мыйзамы боюнча тендер откондон кийин текшеруу каралбайт. Жабдуучу жана сатып алуу уюм ортосундагы тузулгон келишим порталга киргизилбейт, ошондуктан төлөмдөр жана келишим кандай аткарылган жөнүндө маалымат да берилбейт. • Ишенимсиз (ак ниетсиз) жабдуучулар маалымат базасынын толук эмес иштеши. • Ишенимсиз жабдуулардын ээлери жана жетекчилиги порталда кайрадан жаны жабдуучуну мурдагы жабдуучунун маалыматы боюнча кайраттан каттого мумкунчулугу бар. Башкача айтканда, мындай катышуучулар, бул системаданан толугу менен алынып очурулгон эмес, ошондуктон бул ишенимсиз жабдуучулар маалымат базасынын толугу менен иштесине тоскоолдук кылат. • Сайттын толук иштебегени (зарыл болгон маалыматтарды жай жүктөө). • Көп убакыт конкурстук документтерди толтуруга кетет- өзгөчө сатып алуучу уюм коп убакытты тамак-аш азыктары үчүн болгон тендерлерге же кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруу боюнча чоң көлөмдөгү иштерди ж. б., жарыялаган тендерлерге кетирет. • Мамлекеттик маанидеги документтер жана атайын мамлекеттик бланктары боюнча откорулгон тендерлерге: Мындай тендерди откоргондо 2019- жылдын 15 апрелден № 162 Окмоттун токтомуна карата сатып алуучу уюм тандоону уч жабдуучунун арасынан гана откорот: ААК "Учкун", ЖЧК "Гознак" жана Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Аппаратына караштуу «Типография» мамлекеттик ишканасы. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик сатып алууларынын расмий Порталынын жакшыртуу боюнча сунуштар: • Келишимдин аткарылышы боюнча маалыматты расмий порталга киргизуу мүмкүнчүлүгү, ага ылайык келишимдин толук текстин жарыялоо жана келишим боюнча андан аркы аракеттер (иштерди/кызматтарды кабыл алуу жана өткөрүп берүү актылары, төлөмдөр жөнүндө маалымат ж.б.). • Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө мыйзамдык жана ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү, калктын маалымдуулугун жогорулатуу. Мамлекеттик сатып алуулардын ачыктыгынын, ачыктыгынын жана мыйзамдуулугунун аркасында элдин мамлекеттик сатып алууларга болгон ишеними өсүүдө. • Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө сатып алуучу уюмдардын кызматкерлеринин квалификациясын, кесиптик деңгээлин жогорулатуу жана жабдуучулардын (подрядчылардын) маалымдуулугун жогорулатуу. Мамалекеттик сатып алуу системасын жогорулатуу учун Мыйзамдардын бар экендигине жана мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө зарыл чараларды көрүүгө карабастан, мамлекеттик сатып алуулардын өнүгүп келе жаткан системасын колдоо, ошондой эле мамлекеттик сатып алуулардын натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн дагы эле айрым жоболорду иштеп чыгуу зарыл. Ошол эле учурда Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик сатып алууларынын расмий Порталыколдоо жана өркүндөтүү зарыл. Пайдаланылган адабияттардын тизмеси: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111125 https://kloop.kg/blog/2021/09/28/konfidentsialnost-i-tendery-na-chastnyh-torgovyh-ploshhadkah-kak-goszakupki-kyrgyzstana-uhodyat-v-ten/ https://www.transparency.kg/files/pdf/Public%20Procurement%20Report%20-%20TI%20Kyrgyzstan.pdf
Маматисаев Арсен Маматказыевич
Эссе
1772 | 0
Эмне үчүн мен логистика кесибин тандап алдым?
Эмне үчүн мен бул кесипти тандадым? Анткени логистика абдан кызыктуу илим. Мен бир же бир нече компаниялардын ар кандай бөлүмдөрүнүн бир нече жетекчилери биргелешкен ишти уюштуруу менен алектенген илим экенин белгилеп кетким келет. Логистика - бул чоң бизнес. Ага ар кандай профилдеги көптөгөн миңдеген компаниялар – Транспорт жана маалымат жана башкалар кирет. Логистиканын негизги принциби-бул системалуу мамиле, компаниянын ар кандай бөлүмдөрүнүн туруктуу жана так иштешин орнотууга, ошондой эле кардарлардын бардык талаптарын аткарууга болот. Деген термин" логистика " Куралдуу Күчтөрүнүн чейрек боюнча кызматынын башында пайда болгон. Византия империясында императордун сотунда" логистиктер " болгон, анын милдеттери тамак-ашты бөлүштүрүүнү камтыган. Эми сиз бул кесиптин маанилүүлүгүн түшүнүп жатасыз. Бул логистика менен келечегин туташтыруу үчүн, мени шыктандырган нерсе.
Карымшаков Бекжан Рысбекович
Эссе
1640 | 0
Эмне үчүн мен логистиканы тандадым?
Бала кезимде ата-энемдей бизнесмен болгум келчү. Бирок ата-энесинин жолун жолдоону каалагандар көп деп ойлойм. Анткени ким ата-энесине баш ийбейт. Бирок чоңойгондо өзүңдүн каалооңду, кыялыңды, жаңы нерсени билгиң келет. Орой менен айтканда, кыялданган жумуш. Жана мен бул логистикада кыялымдагы жумушумду таптым деп ишенимдүү айта алам. Албетте, логистика мени биринчи кезекте өзүнүн чоң кирешеси менен өзүнө тартып турганы жашыруун эмес. Бул дагы биздин өлкөдө терекке айланып бараткан абдан көксөгөн бизнес. Азыр көбү ар кайсы өлкөлөрдөн кийим-кече, гаджет жана башка товарларга заказ беришет. Соода борборуна баргандан көрө кимдир бирөө өзүнө бир нерсе заказ кылуу оңой. Бул жумуш да тартипти жана жоопкерчиликти, товарды туура дарекке жеткирүү үчүн ар бир майда-чүйдөсүнө чейин көңүл бурууну талап кылаарын айтты. Бул иш көпчүлүк үчүн оор жана кооптуу көрүнүшү мүмкүн, бирок мен үчүн бардык жерде көйгөйлөр жана тобокелчиликтер бар, ошондуктан сиз турган жерде иштөө баарынан жаман. Жумуш кызыктуу, көп адамдар менен таанышып, жумушту тез жана сапаттуу бүтүрүү үчүн ар кандай жеке жана мамлекеттик компаниялар менен ар кандай келишимдерди түзөсүз. Башка өлкөлөрдөн жумуш издесеңиз болот. Өкүнүчтүүсү, райондо жумуштан алынганым менен мактана албайм, жок дегенде азырынча жок. Бирок, баарынан мурда, мен жакшы келечекте менин жеке логистикалык базалык компаниялар үчүн жаш жана амбициялуумун деп эсептейм. Бул көп убакытты талап кылбайт, мен каалаган тегдерди көчүрүп алам деп ойлойм. Логистика мен көп нерсени ачып, үйрөнө турган тармак деп эсептейм. Бул менин кыялымдагы жумуш, ошондуктан логистиканы тандадым.
Султанова Сезим Нурлановна
Эссе
17151 | 0
Кантип логист адистигин тандадым?
Менин келечектеги кесибим логистика. Эмне үчүн мен бул кесипти тандадым? Бул кесип биринчи кезекте суроо-талапка ээ жана абдан кызыктуу деп эсептейм. Бул кесип, менин оюмча, кылымдын кесиптеринин бирине айланып, суроо-талап чоң. "Логистика" деген сөздүн өзү эле "конуш" дегенди билдирет. Логист бардык процесстерди көзөмөлдөөсү керек: сатып алуу, жеткирүү, ташуу, таңгактоо жана сатуу. Логист максатка умтулуу жана уюшкандык сыяктуу сапаттарга ээ болушу керек. Бирок, менимче, биринчиден, логист эң сонун сүйлөшүүчү болушу керек жана мындай сапаттарга ээ болушу керек: коммуникация жөндөмдөрү. Көптөн бери мен өзүмдүн иш чөйрөмдү табууга аракет кылып келем, анткени бул ар бирибиздин жашообуздагы эң маанилүү чечим. Кесипти өтө кылдаттык менен, атайылап тандоо керек. Кантсе да, сен өзүң тандап алган кесибиң менен өмүр бою иштешиң керек. Келечекте өзүң сүйө турган, анан ошол кесип менен акча таба ала турган кесипти тандоо керек деп эсептейм. Ушундай эмеспи? Ооба, мен көпкө ойлондум, өзүм үчүн “меники нерсени” издеп жүрдүм. Мен бардык кесиптерди басып өттүм, бирок тереңдеп, логист кесибин таанып-билгенимде, мен бул ишке абдан кызыктарымды жана бул кесиптен мен каалаган жана уланта берерин түшүндүм. Баянымдын башында айтып өткөн бул кесипте кандай жоопкерчиликтер бар экенин изилдеп көрүп, мындан ары дагы бул жаатта үйрөнүп, окуп, иштегим келгениме жүз пайыз ишенем!
Русланова Азима
Эссе
1488 | 0
Мен логистика кесибин эмне үчүн тандап алдым?
Салам! Менин атым Азима, мен 17 жаштамын, Кыргыз - Герман техникалык факультетинин студентимин. Көптөгөн балдар сыяктуу эле, мен көп убакыт менен келечектеги кол өнөрчүлүк тандоо менен аныкталган эмес. Көп кызыктуу болду, баардык аракет кылгысы келет. Ошондон тартып 11 класстын окуучусу менен менин кесиби жөнүндө ойлоно баштадым. Азыркы убакта өзүңүздү кызыга турган тармакта оңой эле өнүктүрүүгө болот, ал сага кызыктуу, бирок ар бир иш эмес, сенин келечектеги жашооңду камсыз кыла алат. Бул сага эле эмес, жакшылык үчүн гана эмес, ошондой эле туруктуу киреше алып келе турган жумуш табуу үчүн өтө маанилүү болуп саналат. Бул кадамга өзгөчө жоопкерчилик менен мамиле жасоо зарыл. "Логистика" сыяктуу тармактарда бар экендиги жөнүндө көрсө, мен эч качан уккан эмесмин. Бул жөнүндө апам мага айтып берди, бул иш-аракет азыркы учурда эмгек рыногунда абдан популярдуу болуп жатканын айтып берди. Бул адистиги боюнча маалыматтарды окуп, мен көптөгөн жагымдуу пункттарды ачтым. Алар: Иш сүйлөшүүлөр, башкача айтканда, адамдар менен мамилелешүүдөн турат. Бул ар кандай контингент менен, ар кандай адамдар менен иштөө кызыктуу. Жакшы жана туруктуу киреше. Ден соолугуна зыян жок. Логистикалык бардык компаниялар керек, демек, жумуш чет өлкөдө да тапса болот. Келечекте адис болгондуктан, мен бул кеңири тармакты өнүктүрүүгө өз салымын кошот деп эсептейм.
Байматова Шахноза Икрамжановна
Эссе
1536 | 0
Эмне үчүн мен логист кесибин тандадым?
Салам! Менин атым Байматова Шахноза 17 жаштамын. Учурда мен КМТУнун 1-курсунун студентимин, логистика адистиги боюнча. Жана сизде "Эмне үчүн?" деген суроо пайда болушу мүмкүн. 8-класстан баштап менин оюмда келечектеги кесиптин бир топ варианттары бар болчу. Ал эми ким болгум келсе да, медицинадан тарта режиссёрлукка чейин башка тармактарда өзүмдү сынап көргүм келди. 11-класска чейин мен дагы бир чечимге келе албай, тандоом дагы эле ар түрдүү кесиптерден, түрдүү багыттар боюнча шашылып жатты. Убакыт жыл ортосуна жакындап, ОРТга жакындап калган. Анан мен өзүм үчүн жаңы багыт ачтым: "Логистика". Атам сунуштаган эле, мен үчүн таптакыр жаңы сөз болду. Башында мындай кесипти укпагам, ойлогом: "Логистика - бул кандайдыр бир деңгээлде логикага байланыштыбы? " деп. Бирок атам мага логистиканын маанисин жана маанилүүлүгүн түшүндүрүп бергенде, ал кесипти алууга абдан кызыгып калдым. Бул адистикке тапшырганда математикадан экзамен талап кылынчу. Чынында мени эмне бир аз токтотту, анткени мен аны менен “жакшы мамиледе" эмес элек. Бирок, катуу даярдана баштадым жана кошумча курстарга бардым.. Мен келечектеги кесибимди так аныктаган математика предметинен өттүм. Кесип тандоого өтө кылдаттык менен мамиле кылуу керек, анткени сиздин жашооңуз сиздин тандооңузга жараша болот. Бул кесиптин бардык тарабын изилдеп чыгып: «Бул менин миссиям эмеспи?» деп ойлодум. Бүгүнкү күндө логистика - бул абдан талап кылынган кесип жана абдан жогорку акы төлөнүүчү кесип. Логисттин мойнунда тапшырманы ишке ашыруу турат: А чекитинен В чекитине чейин минималдуу чыгымдар менен, финансылык да, убакыт да. Бул кесиптин ачкыч сөздөрү пландоо, эффективдүүлүк, багыт, уюштуруучулук, кызматташтык. Бул кесипте иштөө адамдан талап кылынат: жакшы аналитикалык жөндөм, көп маселелерди кыйынчылыксыз чече билүү, лидерлик сапаттар, бул кесипти жана ал талап кылган бардык сапаттарды толугу менен үйрөнүү. Мен анын мен үчүн идеалдуу экенин түшүндүм жана чындыгында мен жашоомду байланыштыргым келет. Мен бул кесипти туура тандап алганыма ишенем жана сиз да өз кесибиңизден максатыңызды таап, укмуштуудай бийиктиктерге жетесиз деп ишенем.
Джеппаров Энвер
Эссе
1622 | 0
Эмне үчүн мен логистика кесибин тандап алдым?
Саламатсыздарбы урматтуу окурмандар менин атым Энвер мен 19 жаштамын Бишкек шаарындагы №1 мектепти аяктаганмын. Эмне учун мен логист кесибин тамдап алганым учун айтып бергим келет. Менин тандоомдун негизинде бул багыт ар бир адамдын жашоосунда абдан маанилүү роль ойнойт, анткени логист бардык экспорттун жана импорттун баасына түздөн-түз таасир этет. Жакшы логист эң рационалдуусун тандап алышы керек, мен эмнени айткым келет? Мен акчанын жана жолдун баасын айтып жатам. Берилген тармакта адис бардык кардарлар менен тыгыз байланышта болуу үчүн абдан коммуникативдик болушу керек. Men Сингапур сыяктуу мамлекетти мисал келтиргим келет. Бул өлкө 50 жылдын ичинде жакырчылыктан дынөдөгү эң бай жана эң онуккон өлкөрдүн бирине көчүрүлдү жана сиз кантип сурасаңыз саз? Анда мен жооп берем! Сингапур рыноктук мамилелерди өнүктүрүүнү жана багыт алууну чечти, б.а. импортту жана экспортту өнүктүрүү үчүн, бул өлкө аркылуу ар бир мүнөт сайын эбегейсиз көлөмдөгү товарлар өтөт, бул экономиканын кескин өсүшүн билдирет. Менин билишимче, логистика армиядан келип чыккан, анткени тамак-аш, курал-жарак жана ок-дары менен камсыз кылуу дайыма муктаж болгондуктан, так аскер. Эми, сиз бул кесиптин маанилүүлүгүн түшүнөсүз деп үмүттөнөм жана жогоруда айтылгандардын баары мени келечекте логист болууга шыктандырып, түрткү берет. Келечекте дүйнөлүк экономикада маанилүү ролду ойногон ар бир чоң компаниянын жүзү же лидери боло ала турган абдан мыкты адис болоорума ишенем.
Жолдошбекова Айбика Кайратовна
Эссе
1968 | 0
Эмне үчүн мен логист кесибин тандадым?
Менин келечектеги кесибим логист, бир жылга жетпеген убакыт мурун логисттердин ким экенин билчү эмесмин. Бирок азыр мен чынын айтсам, алардын дүйнөдө кандай чоң роль ойноорун түшүндүм. Ал эми мен бул тармактын бир бөлүгү болуп, Кыргыз Республикасынын транспорт тармагын өнүктүрүүгө салым кошкум келет. Мен 1-курстун студентимин, Раззаков атындагы КМТУга бюджеттик негизде тапшырдым, ага менин 61 мектебим жардам берип, аны сыймыктануу менен бүтүрдүм. Ал эми логист кесиби көбүнчө акыл эмгегинен турган, маалыматты кабыл алуу жана иштеп чыгуу менен көбүрөөк байланышкан кесип болгондуктан, бул менин жашоомдун иши экенин жана ушул багытка өтүүгө убакыт келгенин түшүндүм. Логист бардык процесстерди көзөмөлдөйт: сатып алуу, жеткирүү, ташуу, бажы жана мамлекеттик уюмдар менен байланыш, таңгактоо жана сатуу. Бул адистикте иштөө арзан эмес жана бул тармактагы адистерге суроо-талап дайыма өсүп жатат. Кошумчалай кетсек, Кыргызстанда транспорттук логистиканын аркасында жүктүн 70% ташылат, бул өлкөбүздү жаңы деңгээлге көтөрөт. Кесип тандоо биздин заманыбызда өзгөчө маанилүү, жакында биздин өлкөбүз өнүгүп, камсыздай турган кез келет, бирок көпчүлүк бул тандоону ата-энеге, коомго оодарууда. Ошентип, долбоорлордун, буюмдардын, материалдардын ж.б. сапатын төмөндөтүп, өз ишинде бийиктикке жетпеген адамдар пайда болот. Акылдуу тандоо жасоо менен биз өзүбүздүн окуубузга жана андан аркы ишибизге жоопкерчилик алабыз. Ал эми өз өлкөсүндө өзүнүн нормаларын жана жашоо деңгээлин көтөрүүнү көздөгөн жана каалоосу бар адамга эч кандай тоскоолдук тоскоол болбойт.
Барпиев Эрбол Сабитаалиевич
Эссе
1458 | 0
Эмне үчүн мен логистика кесибин тандап алдым?
Сөздү 16 жашымда чач тарач чөйрөсүндө жаңы багыт – чач тарачтын өнөрүн үйрөнгөм. Бир жарым жыл баары сааттын механизминдей жүрдү, мен өзүмдүн чөйрөмдө ийгиликтүү болуп, өзүмдүн жашыма караганда бир топ абройлуу жерде иштедим. Бирок белгилүү болгондой, баары көрүнгөндөй жөнөкөй эмес, чач тарач кесибинде сиз алыска барбайсыз жана сиз каалагандай ийгиликке жете албайсыз. Ошол учурда мен жогорку билим алууну ойлоно баштадым, анткени ал мындан аркы бакубат жашоо үчүн билим жана тажрыйба алуу үчүн эң кыйын варианттардын бири болгон. Кайсы багыт көбүрөөк суроо-талапка ээ экенин ойлонуп, издеп, өзүмдүн багытымды табууга аракет кылдым. Ар кандай социалдык тармактардан маалымат издеп, кызыккан тажрыйбалуу кишилерден сурадым. “Издеген табат” дегендей, акыры Раззаков атындагы политехникалык институтту таптым, ал жакта багыт бар. логистика боюнча. Менимче, бул келечектүү жана талап кылынган жумуш. Кайсы жерде сиз өзүңүздү бардык сапаттарыңыз менен көрсөтүп, алдыга гана умтулуп, максаттарыңызга жете аласыз. Бул тандоону жасап, мен эмнеге бара жатканымды жана жол оңой эмес экенин билдим, бирок бул ошонусу менен кызыктуу!
Нурбекова Керемет Нурбековна
Эссе
1575 | 0
Мен эмнеге логистиканы тандап алдым?
Саламатсыздарбы, мен И. Раззаков атындагы КМТУнун 1-курсунун студенти Нурбекова Керемет. Айта кетсем, зыркы учурда 15-20 миңден ашык кесиптер бар.Ал эми өзүңүздүн ишмердүүлүк тармагын тандоо канчалык кыйын экенин элестетиңиз, анткени кесип тандоо оңой иш эмес, өтө жоопкерчиликтүү кадам. Менимче, так ошол адистикте иштеп, алдыга жылышыбыз керек болгондуктан, кылдат тандоо керек. Кесип тандоо маселеси мени да кыжалат кылды. Мен логистиканы тандадым. Эмне үчүн логистика? ”Тандоодон мурун досторумдан “логист” деген сонун кесип жөнүндө уктум. Мен логистика илими абдан кызыктуу экенин билдим, бул дагы келечектин кесиби. Мындан улам логистика коом үчүн маанилүү экенин билдим.Логистика кесиби эмгек рыногунда жакында эле пайда болгон, бирок андан тышкары, чоң суроо-талапка ээ, ал жакынкы келечектеги эң көп талап кылынган жана жогорку акы төлөнүүчү он кесиптин тизмесине кирет. Бир нече логистикалык багыттар бар: транспорт, сатып алуу, сатып алуу жана ишкердик, бул бизге жаккан нерсени тандоону дагы да жеңилдетет. Логист болуу - бул бизнесмен болуу днснк да болот. Башкача айтканда, логист-универсалдуу кесип, ошондуктан ал зарыл.Логисттин иши, албетте, эң оңой эмес. Бул адистиктин өкүлдөрү көптөгөн маселелерди эффективдүү чече билиши керек, пландай билиши керек, уюштуруучулук жөндөмдүүлүгү жогору болушу керек, бул канчалык тырмактай угулбасын, бирок адамдын нерв клеткалары болоттон болушу керек. Ал тургай, максаттарга жетүү үчүн, иш-аракеттерди туура пландаштыруу, ичинде жана сыртында так план кура билиши керек. Логисттер бул милдетти мыкты аткарышат. Анын чыгармачылыгында физикалык күч-аракеттен тышкары, психикалык ой жүгүртүүнүн натыйжалары да маанилүү. Логист ошондой эле жакшы сүйлөшүүчү болушу керек, жабык чынжырды көрүп, туура жолду тандап, запастарды башкаруу керек, жөнөкөй сөз менен айтканда, логисттин милдети мүмкүн болушунча белгилүү бир компания үчүн акчаны үнөмдөө, ошондуктан логисттерге суроо-талап өсүп жатат жана өсө берет. Бул окуу жайга тапшыргандан кийин өкүнгөн жокмун, анткени университетти тандоо да чоң роль ойнойт. Эми бул албетте меники экенин билем жана мен туура жолду тандаганымды жана бул адистиктин кандай сонун экенин түшүндүм. Жана дагы кандай плюс?Мен каалагандай логисттердин маянасы аз эмес, бирок жакшы акча табуу үчүн жакшы жана татыктуу иштеп, аракетиңизди максималдуу түрдө жумшашыңыз керек. Мен ийгиликке жетем жана озумо ишенем!
Касымалиев Жалын Кубатбекович
Эссе
2972 | 0
Мен эмне үчүн логистика кесибин тандадым?
Кесип тандоо ар бир адамдын жашоосундагы маанилүү жана жоопкерчиликтүү кадам эмеспи.Анын сыңарындай мен да мектепти аяктап келечектеги кесипти тандоо абдан маанилүү болгондуктан, мен кесибимди көптөн бери, кылдаттык менен тандадым. Көпчүлүгү көпчүлүктү ээрчип, же ата-эненин тандоосу менен барышат. Ал эми өмүр бою иштей турган кесипти тандоо эң маанилүү кадамдардын бири. Көптөн бери өзүмө жаккан кесипти табууга аракет кылдым. Жана мен көптөгөн варианттарды карадым, мисалы: менеджмент, экономист, бизнести башкаруу ж.б. Мен карап чыккан бардык варианттар бизнеске байланыштуу болчу. Бирок, мен каалаган нерсени таба албадым. Өз кесибин туура эмес тандаган студент турмуштагы ордун табууда жана кесиптик өсүүдө да кыйналышат. Ошондуктан ар бирибиз кесип тандоодо жаңылбайлы. Кесип тандоо бул маанилүү кадам, анткени ага жараша келечекте айлана чөйрөң, досторуң, тааныштарың пайда болот. Өзүңөрдү кандай чөйрөдө көргүңөр келсе ошол тараптагы кесипке умтулгула. Азыркы учурда глобалдашуу жана автоматташуу процесси катуу жүрүп жатат. Адамдын акылы, креативдүүлүгү керексиз болгон жумуштардын көпчүлүгү жакынкы он жыйырма жылда толугу менен жоголушу мүмкүн. Мындай нерсени сөзсүз эске алуу керек. Туура кесип тандоо гана эмес, ошол кесиптин мыкты адиси болуп чыгуу да маанилүү. Анан мага «Логист» кесибин сунушташты. Логистика жөнүндө азыноолак изденип , бул кесип кандай экенине кызыктым. Мен логистиканы изилдей баштадым жана бул кесип чоң бизнес менен тыгыз байланышта экенин түшүндүм. Көптөр "логистика" деген эмне экенин билишпейт жана көбүнчө "лингвистика" кесиби менен чаташтырышат. Ал эми бул кесип анча популярдуу болбогону менен, ал жогорку акы төлөнүүчү, суроо-талапка ээ жана өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүдө абдан маанилүү ролду ойнойт. Ошондой эле, логистика мен кайда барам деп издеп жүргөн бардык критерийлерге жооп берди. Көпкө ойлонбой И.Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетине тапшырууну чечтим.. Мен интернеттен ар кандай багыттарды изилдеп, менин тандоом "Товарларды жеткирүү, сатып алуу, жумуш жана кызмат көрсөтүү логистикасы" боюнча болду. Андан мен өз келечегимди көрдүм. Анткени бул жерде өз өлкөңдө гана окууга эмес, Германияга барып, ал жактан окууга жана практикага да мүмкүнчүлүк бар. Ал эми Германия мен бала кезимден бери баргым келген өлкө. Ошондуктан мен КМТИди тандадым. Жумушту сүйгүлө, анан жумуш сени сүйөт! Ар бир адамга келечектеги кесибин туура тандоону,өз кесибинин мыкты адиси болушун чын жүрөктөн каалайт элем!