Долбоор тууралуу маалымат

Көпчүлүк өлкөлөрдө мамлекет товарлардын, жумуштардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн рынокто эң ири керектөөчүсү болуп саналат. Дүйнөлүк Соода Уюмунун (ДСУ) мүчө-өлкөлөрүндө товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алуулардын көлөмү ички дүң продуктунун (ИДП) 10-20% чейин түзөт.

Дүйнөлүк Банк Тобу, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сатып алуулар тутумунун институционалдык чыңдоонун маанилүүлүгүн түшүнүп, 2020-жылдын 13-майынан баштап, И.Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик Техникалык Университетинин "Логистика" кафедрасында "Кыргыз Республикасында логистика жана мамлекеттик сатып алуулар боюнча изилдөө борборун түзүү" (ЛМСИБ) долбоорун баштады.

Биздин милдеттерибиз

Кыргыз Республикасында сатып алуулар процесстерине сапаттуу жана сандык талдоо жүргүзүү жана аны портал, блогдор, твиттер, маалыматтык бюллетендер, семинарлар жана тренингдер аркылуу мамлекеттик кызматкерлер жана жарандар менен бөлүшүү
Сатып алуулар процессин көзөмөлдөө жана сатып алуулардын мыкты ыкмаларды жайылтуу
Мониторинг жүргүзүү жана дараметин арттыруу иш-чараларын жүргүзүү
Сатып алуулар боюнча маалыматтарды чогултуу жана талдоо (http://www.zakupki.gov.kg сайтында жана башка кошумча булактарда жеткиликтүү), анализдердин натыйжалары бардык кызыкдар болгон адамдарга жеткиликтүү болушу үчүн
Тиешелүү натыйжалуулук көрсөткүчтөрүн пайдалануу менен мамлекеттик сатып алуулар тутумдарынын натыйжалуулугун баалоо
Семинарлар жана башка жолдор менен сатып алуулар циклин башкарууда эл аралык мыкты тажрыйбаларды (чет өлкөлөрдөгү башка өлкөлөрдөн) Өкмөт менен бөлүшүү
Чечим кабыл алуучулар менен расмий жана расмий эмес талкууларды жүргүзүү жана маалымат алмашуу

ЛМСИБ негизинде, сатып алуулар тутумунун ачык-айкындуулугу жана отчет берүү жөнүндө маалыматтарды өз алдынча изилдөө, талдоо жана жайылтуу Кыргызстанда гана эмес, бүткүл Борбордук Азияда жүргүзүлөт.

ЛМСИБ веб-сайты аркылуу сатып алуулар процесстерин жөнгө салган мыйзамдар жана алкактар жөнүндө коомчулукка маалымат берүүгө умтулат. Дүйнөлүк сатып алуулар боюнча адабияттарды кеңири маалымдоо жана жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу үчүн кеңири китепкана бар. Басылмалар бөлүмүнөн сиз тармактык сатып алуулар маселелери боюнча эксперттердин ишин көрө аласыз, ЛМСИБ ошондой эле эксперттерди жана кызыкдар тараптарды сатып алууларга байланыштуу маселелерди талкуулоо үчүн аянтча катары иштейт.

Биздин топ
Уметалиев Акылбек Сапарбекович
Уметалиев Акылбек Сапарбекович
Топтун башчысы
Кыдыков Азизбек Асанбекович
Кыдыков Азизбек Асанбекович
Мазмунду иштеп чыгуучу
Чомоева Бакыта Камчыбековна
Чомоева Бакыта Камчыбековна
Сатып алуулар боюнча адис
Белоконь Павел Игоревич
Белоконь Павел Игоревич
Графикалык дизайнер
Мырзалиева Мадина Алмазбековна
Мырзалиева Мадина Алмазбековна
Каржы администратору
Шабданалиев Темирбек Мусаевич
Шабданалиев Темирбек Мусаевич
Эксперт-аналитик
Пузиков Александр Валерьевич
Пузиков Александр Валерьевич
Project manager, web-аналитик

Кошумча маалымат

ЛМСИБ "ойлонуу борборунун" мүчөлөрүнүн алдын-ала тизмеси - консультативдик органдын - "ойлонуу борборунун" жеке курамы мүнөздөлөт, ал толукталат жана өзгөртүлөт. Анын түзүлүшү анын мүчөлөрүнүн мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү тажрыйбасына жана компетенттүүлүгүнө негизделген. Көбүрөк маалымат

ЛМСИБ 3 жылдык иш планы (2020-2023) - анда жакынкы 3 жылга негизги иш-чаралар көрсөтүлгөн. Жүктөө

И.Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик Техникалык Университетинин "Логистика" кафедрасынын алдындагы "Кыргыз Республикасындагы Логистика жана Мамлекеттик сатып алууларды изилдөө борбору" жөнүндө жобо. Бул ЛМСИБ ишмердүүлүгүнүн ички жол-жоболорун жана уюштуруу түзүмүн жөнгө салуучу негизги документ. Жүктөө