Аналитикалык жыйынтыктар

Мамлекеттик сатып алуулар системасынын натыйжалуулугун баалоо

Модуль аналитики быстро и точно помогает сориентироваться в мире госзакупок и получить инсайты об эффективности исполнения закупочной функции государственными органами. Көбүрөк маалымат...


Мамлекеттик сатып алуулардын практикасын изилдөө

Модуль аналитики быстро и точно помогает сориентироваться работникам контролирующих инстанций получить инсайты об эффективности исполнения закупочной функции государственными органами. Көбүрөк маалымат...


Мамлекеттик сатып алууларда жеке жана корпоративдик бизнес үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү издөө

Модуль аналитики быстро и точно помогает сориентироваться в мире госзакупок и получить инсайты об эффективности работы товарных рынков, закупающих организаций и отдельных поставщиков. Көбүрөк маалымат...