Ишкердикте иштират: И. Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик Техникалык Университети жана "Дан Агро Продукт" ОсОО студенттерге жаңы мүмкүнчүлүктөр ачат.

25-12-2023
776

И. Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик Техникалык Университети жана "Дан Агро Продукт" ОсОО арасындагы иштенчиликке каражаттык келишим имзаланды!

2023-жылдын 22-декабры - университетимиздин жана перспективдүү предприятиянын тарыхындагы абдан көз каратуудун күнү! "Дан Агро Продукт" ОсОО территориясында, баш директор У.С. Ниязалиев, И. Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик Техникалык Университетинын ректору М.К. Чыныбаев, Жашылыштык Кышкычылыктын Үксөк Мектептик Мектептик Мектептик катедрасынын менеджери менен жана бизнестик окуу мектептик катедрасынын студенттери менен кечирди.

Филиалды түзүү жөнүндө келишимди өткөрүү иштенчиликке бир жогорку адамдардын уруксатын берди. Предприятиенин территориясында филиалды ачуу студенттерге тек теориялык билмекти жогорулоо, ал эми казак автоматтандырылган предприятиеде иштеп чыгуу мүмкүнчүлүгүн берет.

Жандуу селекциянын байланыштары менен ар кайырмак менеджерлери, логистиктер жана метрологлордуң келишимди карап жаткан жаңыдан жаңыланган жарыялардын орду болот.

Биз университет жана предприятие арасындагы иштират менен келе жаткан иштенчиликке күмөнөт берет деп укуктайбыз!

Галерея