Кыдыков Азизбек Асанбекович

Кыдыков Азизбек Асанбекович

Мазмунду иштеп чыгуучу

Азизбек Кыдыков Москва автомобиль-жол институтун инженер адистигин аяктаган, Техника илимдердин кандидаты, Логистика бөлүмүнүн доценти. Төмөнкү программалардын сертификаттардын ээси: Heriot Watt University жана Kuehne Foundation, Train-The Trainer. Ал Казакстандагы Логистика жана Транспорт Королдук Институтунун мүчөсү. SARYN компаниясынын башкаруучу директору, Кыргызстандагы Мерсико Корпусунун Долбоорунун координатору, YNTYMAK SMEдин менеджери болуп иш алпарган. ICLGZде ал сатып алуу процессиндеги тенденцияларды жана көйгөйлөрдү аныктайт, көйгөйлөрдү алардын мазмуну жана мүнөзү боюнча тутумдаштырат. Веб-сайтты иштеп чыгуучу жана графикалык дизайнер менен бирдикте биздин мамлекетте жана чет өлкөлөрдө мамлекеттик сатып алуулар тутумунун абалы, консультациялар жана сатып алуулар көйгөйлөрү боюнча бөлүмдөрдү, сатып алуулар боюнча изилдөө иштерин уюштурат, макалаларды жарыялайт, форумдарда илимий баяндамаларды баяндайт жана конференциялар, редакциялайт жана веб-сайтта жана башка илимий журналдарда жарыялайт.