Кыргыз Республикасынын экономикасын модернизациялоо

Кыргыз Республикасынын экономикасын модернизациялоо
18/06/2020
619 | 0 | 8
Эссе

Германияда басылып чыккан “Кыргыз Республикасынын экономикасын модернизациялоо” аттуу китеп мамлекеттик сатып алууларды өнүктүрүү жана коррупцияны жоюу жолдорун камтыйт.