Кыргыз Республикасынын экономикасын модернизациялоо

18/06/2020
1746 | 0 | 31
Эссе

Германияда басылып чыккан “Кыргыз Республикасынын экономикасын модернизациялоо” аттуу китеп мамлекеттик сатып алууларды өнүктүрүү жана коррупцияны жоюу жолдорун камтыйт.