Туризм чөйрөсүндө заманбап логистиканы өркүндөтүү

01/07/2022
2096 | 0
Бекк Виктория
Илимий - изилдөө иш

Кыскача: бул макалада туризм тармагында заманбап логистиканы өркүндөтүү каралат.

Негизги сөздөр: логистика, туризм, транспорт, маршрут.

Азыркы учурда, логистикалык жараяндардын жана технологияларды өнүктүрүү, өндүрүштүк, экономикалык, коомдук жана экономикалык иш-чаралардын ар кандай чөйрөлөрүн камтыйт, ошондой эле туристтик продукт жүгүртүү чөйрөсүндө логистиканы пайдалануу.

Туризмге элдик экономиканын өзүнчө ири жана өз алдынча экономикалык комплекси катары мамиле кылуу керектигин белгилей кетүү керек, анткени бул тармак ар кандай тармактардын ишканаларын жана фирмаларын камтыган ар кандай тармактарды бириктирет. Туристтер өз кезегинде сатып алуучулардын ролунда болушат, мында ар бир адам эс алуу учурунда бардык муктаждыктарын канааттандырууга умтулат. Кызматтарды, товарларды жана ар кандай туристтик жумуштарды төлөө менен, туристтик саякатка болгон суроо-талап калыптанат жана демек, бул тармактын өзү каржыланат.

Глобалдашуунун өсүп жаткан шарттарында дүйнөлүк туристтик индустрия Кыргыз Республикасы үчүн артыкчылыктуу кызыкчылыкты жана чоң келечекти көрсөтөт. Кыргызстандын жаратылышынын жана маданий мурастарынын уникалдуу потенциалын пайдалануу менен дүйнөлүк экономиканын туристтик тармагына шайкеш интеграцияланып, иш менен камсыз кылуунун жана калктын кирешелеринин туруктуу өсүшүн камсыз кылуу, туризм менен чектеш тармактарды өнүктүрүүгө дем берүү жана экономикага чет өлкөлүк инвестициялардын агымын көбөйтүү менен республикада туризмди интенсивдүү өнүктүрүүгө жетишүү зарыл.

Туризмдин бүтүндөй дүйнөлүк экономикага, ошондой эле айрым өлкөлөрдүн жана региондордун экономикасына тийгизген таасиринин туруктуу өсүшү дүйнөлүк экономиканын калыптанышы жана өнүгүшү менен коштолгон эң маанилүү, туруктуу жана узак мөөнөттүү тенденциялардын бири болуп саналат. Туризмдин улуттук экономиканын өз алдынча ири тармагына айланышы айкын болууда, анын ишмердүүлүгү калктын өзгөчө керектөөлөрүн канааттандырууга багытталган.

Бул муктаждыктардын ар түрдүүлүгү туристтик ишканалар тарабынан гана эмес, башка тармактардын ишканалары тарабынан да канааттандырылат, бул экономиканын өнүгүшүнө мультипликативдик таасир этүүчү факторлордун бири катары туризмдин маанисин шарттайт. Туризм дүйнөлүк интеграциялык процесстердин факторлорунун бири болуп саналат, ал эми туристтик бизнес азыр экономиканын маанилүү секторуна айланууда.

Кыргыз Республикасында туризмдин жашоого жөндөмдүү индустриясын өнүктүрүү үчүн зарыл баштапкы өбөлгөлөр бар. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө бузулбаган жерлерге, укмуштуу окуялуу туризмге болгон кызыгуу өсүп жаткандыктан, Кыргызстан дүйнөлүк туристтик рынокто татыктуу орунду ээлей алат.

Кыргыз Республикасы Евразиянын борборунда, Европа менен Азиянын, түндүк менен түштүктүн ортосундагы келечектүү авиациялык, транспорттук жана экономикалык артериялардын кесилишинде жайгашкан. . Бул жааттагы башкы милдет-түз эл аралык аба каттамдарын жөнгө салуу менен республиканы чет өлкөлүк туристтер үчүн жеткиликтүү кылуу, бул үчүн бир катар иш-чараларды жүргүзүү зарыл, анын ичинде: атаандаштыкка жөндөмдүү авиакомпаниялардын авиациялык ташуу рыногунда иштөө үчүн шарттарды түзүү, учуулардын коопсуздугун жана жүргүнчүлөрдү тейлөө сапатын жогорулатуу.

Туризм логистикасы деп түшүнүлөт: материалдык жана маалыматтык агымдарды Компетенттүү башкаруунун негизинде туристтик агымдардын кыймылын уюштуруу; жаңы өнүмдү иштеп чыгууну жана аны бөлүштүрүүнү сарамжалдуу уюштуруу. Логистиканын милдети - продукцияны керектөөчүгө жеткирүү боюнча чыгымдарды минималдаштыруу. Мында жарнамалык логистикага чоң көңүл буруу керек. Жарнамалык иш-аракеттердин багыттарын, жарнаманын артыкчылыктуу ыкмаларын, статистикалык маалыматтарга негизделген маркетингдик изилдөөлөрдү так белгилөө керек. Бардык системалар чыгымдарды азайтуу жана туристтик продуктунун сапатын камсыз кылуу боюнча иш-аракет кылууга тийиш.

Логистиканын мыкты иштеши үчүн фирмада ар бир кырдаалда конкреттүү суроолорду берүү тутуму колдонулат, б.а. белгилүү бир милдеттер коюлат. Жогоруда айтылгандардан тышкары, логистика сапат жана коопсуздук маселелерин юридикалык жоопкерчилик менен байланыштырат. Фирма койгон ар кандай тапшырманы аткарууда, бул милдетти укуктук негиз менен байланыштыруу процесси дайыма болуп турат.

Туристтик компаниянын логистикалык системасы (ДК) ийкемдүү системасы болуп саналат, анда элементтер тейлөө агымдарынын жана туристтердин агымынын кыймылын оптималдаштыруу функцияларын аткарган ишкананын бөлүмдөрү болуп саналат. Ички жана кирүү туризмин интенсивдүү өнүктүрүүнүн негизги жолдорунун бири туристтик индустриянын бардык уюмдарынын практикалык иш-аракеттеринде тейлөө сапатын жогорулатуу болуп саналат.

Кыргыз Республикасы Евразиянын борборунда, Европа менен Азиянын, түндүк менен түштүктүн ортосундагы келечектүү авиациялык, транспорттук жана экономикалык артериялардын кесилишинде жайгашкан. Бул жааттагы башкы милдет-түз эл аралык аба каттамдарын жөнгө салуу менен республиканы чет өлкөлүк туристтер үчүн жеткиликтүү кылуу, бул үчүн бир катар иш-чараларды жүргүзүү зарыл, анын ичинде: атаандаштыкка жөндөмдүү авиакомпаниялардын авиациялык ташуу рыногунда иштөө үчүн шарттарды түзүү, учуулардын коопсуздугун жана жүргүнчүлөрдү тейлөө сапатын жогорулатуу.

Туристтерди тейлөөнүн жогорку сапатын камсыз кылуу үчүн аталган автотрассаларды тийиштүү түрдө жабдуу, жол полотносунун сапатын жакшыртуу, автотрассалардын коопсуздугун жогорулатуу, трассаларды чет тилдердеги көрсөткүчтөр жана маалымат такталары менен жабдуу зарыл. Бүгүнкү күндө туризм тармагын кеңейтүү транспорттук чыгымдарды минималдаштырууга, жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү өз убагында жана коопсуз жеткирүүгө, жолдогу зыянды минималдаштырууга мүмкүндүк берген логистикалык технологияларды колдонуудан көз каранды.

Туризмге элдик экономиканын өзүнчө ири жана өз алдынча экономикалык комплекси катары мамиле кылуу керектигин белгилей кетүү керек, анткени бул тармак ар кандай тармактардын ишканаларын жана фирмаларын камтыган ар кандай тармактарды бириктирет. Туристтер өз кезегинде сатып алуучулардын ролунда болушат, мында ар бир адам эс алуу учурунда бардык муктаждыктарын канааттандырууга умтулат. Кызматтарды, товарларды жана ар кандай туристтик жумуштарды төлөө менен, туристтик саякатка болгон суроо-талап калыптанат жана демек, бул тармактын өзү каржыланат. Ички туризм боюнча, актуалдуу маселелердин бири транспорттук компонентти камсыз кылуу болуп саналат. Бул көйгөй аба каттамына тиешелүү.

Эл аралык ташууларга салыштырмалуу өлкөнүн ичинде аба агымын уюштуруунун жогорку деңгээли эмес, бул өлкөнүн региондорунда туризмди өнүктүрүүнү чектеген негизги факторлордун бири. Бул көйгөйлөрдү чечүү өлкө ичинде туризмди өнүктүрүүгө чоң маани берет.

Колдонулган адабияттардын тизмеси:

  1. https://moluch.ru/conf/econ/archive/134/
  2. Янковенко В.А. "туризмдеги Логистика".
  3. Конченкова А.и. "бүгүнкү илим: теориялык жана практикалык аспектилер".