"Кыргыз Республикасында электрондук сатып алуулардын абалы жана келечеги"

05/08/2020
1660 | 0 | 11
Исаева Анастасия Олеговна
Илимий - изилдөө иш

Кыскача маалымыт

2017-жылга жүргүзүлгөн мамлекеттик сатып алуулар жол-жоболору боюнча кыскача маалыматтарды талдоонун негизинде төмөнкүлөр зарыл:

 • 1) 30 миңге чейин сатып алууга мүмкүн болгон уруксат үчүн "Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө" мыйзамды кайрадан карап чыгуу сом электрондук каталог аркылуу.
 • 2) Электрондук порталдын базасында чакан сатып алууларды жүргүзүү үчүн тендер жарыялабастан, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө такай жаңыртылып туруучу электрондук каталогду түзүүгө болот. Ошентип, сатып алуулардын убактысы жана чыгымдар азаят.
 • 3) Порталда жарыялоо менен, ата мекендик жана чет өлкөлүк жөнөтүүчүлөрдүн жана ишенимсиз (жосунсуз) жөнөтүүчүлөрдүн маалымат базасын такай жаңыртып туруу. Ошентип, жеткирүүчү компаниялардын ишенимдүүлүгү жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү жогорулайт.
 • 4) Мамлекеттик сатып алуулардын тышкы жана ички аудити үчүн квалификациялуу окутуу талап кылынат.

Мазмуну

Киришүү

Болум 1. Мамлекеттик сатып алуулардын электрондук тутумун түзүүнүн эл аралык тажрыйбасы

 • 1.1 Электрондук сатып алууларды өнүктүрүүнүн өбөлгөлөрү
 • 1.2 Дүйнөдө электрондук мамлекеттик сатып алуулар тутумун түзүү

Болум 2. Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик сатып алуулардын электрондук тутумдары

 • 2.1 Кыргызстанда электрондук мамлекеттик сатып алууларды түзүү жана өнүктүрүү
 • 2.2 Мамлекеттик сатып алууларды жана электрондук процессти жөнгө салуучу негиздер
 • 2.3 Электрондук мамлекеттик сатып алуулардын абалы жана аларды өнүктүрүүнүн перспективалары

Болум 3. Электрондук сатып алуулар тутумун өркүндөтүү

 • 3.1 Электрондук мамлекеттик сатып алууларды өркүндөтүүнүн институционалдык аспектилери
 • 3.2 Электрондук порталды өркүндөтүүнүн техникалык аспекттери

Корутунду

Колдонулган адабияттардын тизмеси