Виртуалдык логистикалык борбордун жардамы менен чек аралардагы логистика боюнча кызматташуу мумкунчулукторун кенейтуу

20/12/2023
444 | 0 | 0
Илимий - изилдөө иш

Петр Taмаш1*, Бела Иллеш2, Тамаш Баняй3, Агота Баняйне Точ4, Уметалиев Акылбек5, Роберт Скапинес6

1,2,3,4,6 - Логистика Иституту, Мишкольц Университети, Венгрия
5 - «Логистика» кафедрасы, И.Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик Техникалык Университети, Кыргызстан

Абстракт

Чек аралардагы логистикалык кызматташуу кенири пайдаланылбай жатат, алардын башкы себеби – виртуалдык логистикалык борбордун ишке кирбегендиги. Мишкольц Университетинин Логистика институту виртуалдык логистикалык борборлорду бардык экономикалык тармактарда тузуу жана иштетуу мумкунчулукторун изилдеп чыкты (мисалы, транспорт, техникалык тейлоо ж.у.с.). Бул макалада чек аралардагы кызматташуу учун виртуалдык логистикалык борбордун иш-аракеттеринин снушталган концепциясы жарыяланды, ошондой эле сунушталган иштоо механизмдердин артыкчылыктары да изилденди. Сунушталган концепция Мишкольц (Венгрия) - Кошице (Словакия) чек ара региондорунда виртуалдык логистикалык борборду онуктуруунун мыкты негизи болуусу абзел, жана дагы Бишкек (Кыргызстан) - Алматы (Казахстан) чек ара райондорунда да колдонууга болот.

Маанилуу создор: чек ара кызматташтыгы, логистикаллык тейлоо, виртуалдык логистикалык борбор.