AnyLogicтеги моделдөө

02/02/2021
1611 | 0 | 22
Белоконь П.И.
Мухтарбекова Р.М.

Методикалык колдонмо

Авторлору:

"Логистика" кафедрасынын улук окутуучусу Белоконь П.И.

"Логистика" кафедрасынын окутуучусу Мухтарбекова Р.М.

Методикалык көрсөтмөлөр 580600 "Логистика" багыты боюнча окуп жаткан студенттерге "AnyLogicтеги моделдөө" сабактын лабораториялык практикасын жүзөгө ашыруу боюнча сунуштарды берген колдонмо болуп саналат. Өткөрүү пункттарынан өтүү жана жыйынтыктоочу контролдоо процесстерин коштоочу каттоо жана баштапкы документтердин эрежелеринин кыскача баяндамасын берет.