Консультациялык кызматтар, консультанттарды тандоо жана пайдалануу

18/06/2020
1861 | 0 | 6

Бул окуу куралын иштеп чыгууда ЭЭУ Эл аралык окутуу борборунун материалдары колдонулган. Бул басылмада баяндалган көз караштар анын авторлору. Авторлор айтылган пикирлер үчүн гана жооп берет.