Илимий-практикалык журнал, Москва, Россия

18/06/2020
1904 | 0 | 5

Мамлекеттик сатып алуулардын натыйжалуу иш-чаралары.

Сатып алынган товарлардын, жумуштардын жана кызматтардын натыйжалуулугун аныктоо үчүн абстракттуу баалоо жана баалоо жол-жоболору. Бардык сатып алууларды аныктоодо колдонулган баалоо критерийлери жана актуалдуулугу, натыйжалуулугу, эффективдүүлүгү. Ошондуктан, баалоо процессинин алкагында биз сатып алуулар боюнча менеджерлерден күтүлгөн аракеттерди алабыз.

Ачкыч сөздөр: Кыргыз Республикасы, индикаторлор, рейтингдик система, сатып алууну уюштуруу, акыркы колдонуучу, ички бизнес процесстер, тең салмактуу көрсөткүч картасы.