Мамлекеттик сатып алууларды башкаруу - мамлекеттик фискалдык саясаттын натыйжалуу куралы

18/06/2020
2021 | 0 | 38
Уметалиев Акылбек Сапарбекович

Окуу китебинде товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алуунун принциптери, мыйзамдык базасы жана институттук схемалары каралат. Акыркы кылымда ички дүң өнүмгө (ИДӨ) карата мамлекеттик сатып алуулардын кыйла жогорулашы, мамлекеттин экономикага кийлигишүүсүнүн жигердүүлүгүн тастыктайт. Ресурстарды сиңирүү же пайдалануу менен мамлекеттик сатып алуулар ИДПнын өсүшүнө жана жумуш менен камсыз болууга өбөлгө түзөт.

Демек, монографияда камтылган билимди жана практикалык сунуштарды өздөштүрүү экономикалык өсүштү камсыз кылуу үчүн мамлекеттик сатып алууларды натыйжалуу башкарууга мүмкүндүк берет.

"Ишкананын коммерциялык иши", "Логистика", "Ишкананын экономикасы жана башкаруу", "Менеджмент" дисциплиналарын окуган студенттер үчүн, адистер, сатып алуу уюмдарынын тендердик комиссияларынын мүчөлөрү жана процессте катышкан консультанттар жана эксперттер үчүн товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алуулар.