Виртуалдык логистикалык борборлор ресурстарды пайдалануунун натыйжалуу ыкмасы катары

12/05/2021
2291 | 0
Джелдогутова Надира Кайратовна

2-курстун аспиранты,
Казак-Немис университети, Алматы, Казакстан
"Ресурстарды үнөмдөөчү өндүрүштүк логистика" адистиги
Илимий жетекчиси - Кегенбеков Жандос Кадырханович,
техника илимдеринин кандидаты, доцент, Казак-Немис университетинин Инженердик жана маалыматтык технологиялар факультетинин деканы

Аннотация. Бул макалада ресурстарды пайдалануунун эң натыйжалуу жолу катары виртуалдык логистикалык борборлор каралат. Ошондой эле, маалыматтык технологиялардын виртуалдык логистикалык борборлорго тийгизген таасири изилденип, акыркы натыйжасы бүгүнкү күнгө чейин көрсөтүлөт.

Ачкыч сөздөр: виртуалдык логистикалык борборлор, маалымат агымы, маалыматтык технологиялар, булуттагы сактоо.

Азыркы учурда, маалыматтык технологиялар аркылуу көптөгөн процесстерди тутумдаштыруу жана жөнөкөйлөтүү барган сайын кеңири жайылууда. Корпорациялар жана ири уюмдар виртуалдык логистиканы жакшы көрүшөт, ал секирик менен өнүгүп жатат жана убакытты, тапшырмалардын ылдамдыгын жана башка ушул сыяктуу көптөгөн ресурстарды үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк берет.

Виртуалдык логистикалык борбор сизге дистанттык режимде иштөөгө жана тапшырмаларды аткарууга мүмкүнчүлүк берет, жана бул дүйнө жүзү боюнча кызматкерлердин иштешине мүмкүнчүлүк берет, бул жагдай логистика жаатында жумуш берүүчүлөргө көмөк түзөт. Uber, Amazon, Alibaba мисалдарын колдонсок, алар булут платформаларында сактоо менен бардык бизнес моделдерин негиздешет, бардык эсептөөлөр булуттуу эсептөө, Буюмдар Интернети тармактарында жана башкаларда [1, стр. 26]. Маалыматтык-коммуникациялык технологиялар атаандаштыкка жөндөмдүүлүктү жогорулатуу үчүн бир топ кеңири мүмкүнчүлүктөргө ээ, анткени башкаруу процесстерин модернизациялоо аркылуу кардарлардын, жөнөтүүчүлөрдүн жана бизнес өнөктөрдүн ортосунда тыгыз өнөктөштүк мамилелерди орнотот.

Маалымат агымынын өзү өндүрүш тутумундагы материалдык баалуулуктарга параллелдүү өтөт. Маалымат агымынын интеграциясы виртуалдык логистикалык тутумду көбөйтөт, жемиштүү кылат жана агым процесстериндеги бардык тоскоолдуктарды жеңет [3, 15 б.].

Маалымат агымынын виртуалдык логистикалык тутумга интеграцияланышынан улам келип чыккан кээ бир кыйынчылыктарды белгилөөгө болот:

  • тутумду интеграциялоо;
  • тутумдун функционалдуулугун этап-этабы менен ишке ашыруу;
  • уюмдун бардык маалымат базаларына жеткиликтүүлүк;
  • анализде маалыматтарды кабылдоону колдоо үчүн маалыматтарды визуалдаштыруу ыкмалары.

Виртуалдык логистикалык борборлорду түзүүдө төмөнкү тоскоолдуктарды эске алуу керек:

  • Байланыштуу кызматтар жаатындагы атаандаштар мындай тобокелге барбашы мүмкүн - бириккен жана комплекстүү кызматтарды көрсөтүшөт;
  • өнөктөштүктө логистикалык ишмердүүлүктү өнүктүрүүнү камтыган биргелешкен натыйжага скептикалык мамиле;
  • логистикалык маалымат тутумдарын туташтыруунун мүмкүн эместиги [7, 87 б.].

1 сүрөт. Интегралдык тутумдагы ресурстардын иерархиялык уюштурулушу

Виртуалдык логистикалык борборду түзүүнүн негизи - колдо болгон потенциалды натыйжалуу башкаруу. Колдогу кубаттуулуктар - бул функционалдык жана техникалык мүнөздөмөлөрү, параметрлери, иштөөгө даярдыгы боюнча виртуалдык логистикалык тутумга киргизиле турган ресурстар. Интеграциялаштырылган логистикалык кызматтар имараттар, машиналар, жабдуулар, жумушчу күч сыяктуу ресурстарды колдонууну талап кылат. Колдо болгон кубаттуулуктарды жеке же топтук пайдалануу кардардын талаптарына жана канааттануу жолуна жараша болот. Мобилдик ресурстарга унаалар, адамдык ресурстар жана каржы капиталы кирет. Бул ресурстар пландаштырылган логистикалык кызматтарга ылайык, эч кандай чектөөсүз жеткиликтүү болушу мүмкүн. Туруктуу ресурстарга жолдор, кампалар, өткөрүү пункттары, бекеттер, порттор, аэропорттор ж.б. кирет. Көп максаттуу логистикалык борбордун концепциясын иштеп чыгууда 1-сүрөттөгүдөй иерархиялык архитектура колдонулат.

Төмөнкү ресурстарды сорттоо колдонулат:

  1. Туруктуу ресурстар;
  2. Уюштуруу ресурстары;
  3. Мобилдик ресурстар.

Геоаймактар менен логистикалык кызматтардын мүнөздөмөлөрүнүн ортосундагы туруктуу ресурстар аркылуу ар кандай борбордон ажыратылган жерлерге бөлүштүрүү менен байланыш трафиктин көлөмүнүн өсүшүнө алып келет. Андан тышкары, виртуалдык логистикалык борборду децентралдаштыруу транспорттук чынжырларды оптималдаштыруу аркылуу транспорттук каттамдардын потенциалын көбөйтүүгө оң таасирин тийгизет.

Жыйынтыктап айтканда, көптөгөн компаниялар көптөгөн оң аспектилерди жетекчиликке алып, атаандаштары менен өнөктөштүктө виртуалдык логистикалык борборлорду түзүшөт, жөнөкөй логистикалык борборлор менен келип чыккан көптөгөн көйгөйлөрдүн чечилишине жетишишет. Ресурстарды туура бөлүштүрүү децентралдаштырылган борборлордун туура иштеши менен ишке ашат. Бирок, бардык факторлорду эске алганда, алыста жайгашуу жана виртуалдуулук өзүлөрүнүн түзөтүүлөрүн киргизерин унутпаш керек. Мисалы, ар бир компаниянын негизги ресурсу анын адамдык ресурсу.

Библиографиялык тизме

1. Минакова И. и др. Новации в управлении запасами промышленных предприятий //Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2017. – №. 8 (26).

2. Кизим А. А., Исаулова С. С. Виртуальная транспортно-логистическая система. Логистические центры как пункты виртуального экономического анализа //Финансы и кредит. – 2004. – №. 1 (139).

3. Кизим А. А., Козенко В. В. Виртуальная логистика: проблемы и перспективы //Экономика устойчивого развития. – 2013. – №. 14.

4. Халын В. Г. Виртуализация информационно-логистической инфраструктуры региональных логистических распределительных центров (на примере ООО «СКЛП») //Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). – 2014. – №. 3 (47).

5. Кривденко А. Н., Черпакова Е. В. Применение виртуальных технологий в транспортно-логистические системы //Инновации в науке и практике. – 2019. – С. 214-218.

6. Матвеева Д. А. Виртуальная организация в логистике //Актуальные проблемы авиации и космонавтики. – 2018. – Т. 3. – №. 4 (14).

7. Путькина Л. В. Разработка инновационной стратегии деятельности коммерческого предприятия на виртуальном рынке //Современные проблемы науки и образования. – 2013. – №. 2. – С. 365-365.

8. Давыдов С. В. Виртуальные логистические центры в региональных транспортно-логистических системах //Вестник транспорта. – 2003. – №. 6. – С. 34-38.