Эмне үчүн мен логистиканы тандадым?

25/10/2021
391 | 0
Кострубов Давыд
Эссе

Көпчүлүгүбүз бала кезибизден эле кесип тандоо жөнүндө ой жүгүртөбүз. Атактуу адамдарга суктанып, кызыгып, алар сыяктуу болгубуз келет. Өзүбүздү дарыгер же атактуу журналист, юрист же популярдуу артист катары элестетип, кээде жада калса президент болууну да кыялданабыз. Баарыбыз көбүнчө апабыздай же атабыздай болгубуз келет. Бирок, жаш өткөн сайын көз караштарыбыз өзгөрүп, дүйнөгө реалдуу карап, биз кыялданган кесиптердин баары эле бизге туура келбээрин, келечегибиз кайсы кесипти тандаганыбызга байланыштуу экендигин түшүнөбүз. Дүйнөдө көптөгөн кесиптер бар, бирок арасынан жалгыз бирөө гана сиздики. Эртең менен жумушка ырахат менен барып, кечинде үйгө кубаныч менен кайткан адам – бактылуу адам. Мына ошондуктан туура кесип тандоо абдан маанилүү.

Кесип тандоо чечими мага дароо келген жок. Узак убакыт бою ар кандай адистиктер мени кызыктырып, бирок акырында логисттик кесиптин ээси болууга болгон каалоом басымдуулук кылды. Мен «Логист» адистиги тууралуу кокусунан билип калдым десем болот. Университетке кирип, окутуунун ар кандай багыттары боюнча буклеттерди кылдаттык менен изилдедим. Ар бири мени кызыктырып, өзүнө тартты. Мен өзүмдү ар бир тармакта кантип ишке ашыра алаарымды элестетүүгө аракет кылдым. Жыйынтыгында «Логист» адистигин тандоо чечимине токтолдум. Ошол учурда мен дагы деле бул кесиптин бардык кыйынчылыктарын билчү эмесмин, анын эмгек рыногуна болгон суроо -талабы жана жогорку айлык акысы мени кызыктырды. Анан интернеттен көбүрөөк маалымат табууну чечтим жана тапкан маалымат мени абдан кызыктырды.

Биринчиден, логисттин кесиптик ишмердүүлүгү көп кырдуу жана чыгармачыл экенин белгилей кетүү керек. Логисттик кесиптин ээсине коюлган негизги талаптардын арасында бизнес жөнүндө билимди, өзүнө болгон ишенимди жана адамдар менен байланыш түзүү жөндөмүн бөлүп көрсөтүү керек. Бул сапаттар бүгүн логистке эле керек эмес, алар кадимки күнүмдүк жашоодо бардыгына керек. Мындай сапаттары бар адамдар коомдо кадыр -баркка ээ болушат жана алар көбүнчө үй -бүлөдө, карьерада, бизнесте ж.б. олуттуу натыйжаларга жетишет. Ошентсе да, логистке эң негизги талап – төмөндөгүдөй тапшырмаларды аткара алуу: Товарларды А пунктунан В пунктуна кыска убакыт аралыгында аз финансылык чыгым менен жеткирүү. Бир жагынан логист - экономист, менеджер, жеткирүүчү, экинчи жагынан логисттер товарларды жеткирүүнүн жана сактоонун эң оптималдуу схемаларын эсептөө үчүн олуттуу математикалык даярдыктан өтүшү керек. Мындан тышкары, логист анын ишканасы кызмат кылган материалдык өндүрүш тармагы жөнүндө түшүнүккө ээ болушу керек.

Окуп баштагандан кийин, мен бул иштин бардык сырларын түшүнө баштадым. Эми бул кесипти уникалдуу деп эсептейм. Анткени, анда экономика, менеджмент, иш кагаздары жана башка көптөгөн илимдер чагылдырылган. Мен бардык бул көндүмдөрдү жана илимдерди үйрөнүп, ошондой эле карьералык өсүшүмдө ийгиликтүү болгум келет.