Мамлекеттик сатып алуулар аркылуу инновацияларга болгон тоскоолдуктар: камсыздоочунун көз карашы.

17/11/2021
1437 | 0 | 1
Эльвира Уярра, Якоб Эдлера, Хавьер Гарсия-Эстевез, Лука Георгиуа, Джиллиан Йоу

Биз сиздерди кызыктуу макала менен тааныштыргыбыз келет, анын авторлору Эльвира Уярра, Якоб Эдлера, Хавьер Гарсиа-Эстевес, Лука Георгиуа, Джиллиан Йоу. Авторлор Манчестер Инновациялык изилдөөлөр институтунун, Манчестер бизнес мектебинин, Манчестер университетинин жана Бириккен Улуттар Уюмунун Өнүктүрүү Программасынын (ПРООН), Колумбиянын өкүлдөрү.

Макалада берүүчүлөрдүн инновациялоо жөндөмдүүлүгүнө таасир этүүчү мамлекеттик сатып алуулардагы факторлор аныкталган.

- Эң негизгиси тендердик спецификациялар, көндүмдөр, колдонуучу менен камсыздоочунун өз ара аракеттенүүсү жана тобокелдиктерди башкаруу.

- Чакан фирмалар жана коммерциялык эмес уюмдар сатып алуу жагынан өзгөчө начар абалда.

Аннотация макала: Мамлекеттик сатып алуулар инновацияларды стимулдаштыруунун маанилүү фактору катары көбүрөөк каралууда. Буга карабастан, көптөгөн тоскоолдуктар мамлекеттик сектордун акылдуу жана маалыматтуу сатып алуучу кардар катары иш алып баруусуна жолтоо болууда. Бул документ мамлекеттик сатып алуулардагы процесстерге, компетенцияларга, процедураларга жана мамилелерге байланышкан тоскоолдуктар берүүчүлөрдүн инновацияларды киргизүү жана инновациядан пайда көрүү жөндөмдүүлүгүнө кандайча таасир эткенин түшүнүүгө аракет кылат. Жоопторду табуу үчүн биз пробит моделин колдонуу менен Улуу Британиянын мамлекеттик секторунун берүүчүлөрүнө атайын сурамжылоо жүргүздүк жана бул тоскоолдуктарды жеткирүүчүлөрдүн кабылдоосуна структуралык, рыноктук жана инновациялык детерминанттардын таасирин изилдөө үчүн.