Мамлекеттик сатып алуу экосистемасы

14/12/2021
1259 | 0 | 22
Борисова Вера Викторовна

Борисова Вера Викторовна - экономика илимдеринин доктору, Санкт-Петербург мамлекеттик экономика университетинин Логистика жана соода саясаты кафедрасынын профессору. Анын ишинин натыйжалары монографияларда, коммерция, логистика, маркетинг боюнча окуу китептеринде чагылдырылган, анын ичинде профессор менен бирдикте жарык көргөн «Жеткирүү логистикасы», «Коммерциялык логистика», «Экономикалык логистика», «Бирдиктүү билимдер системасындагы логистика» окуу китептери. Афанасенко И.Д. Петрдин басмасында жана Санкт-Петербург мамлекеттик экономика университетинин басмасында, өлкөнүн бир катар университеттеринин диссертациялык кеңештеринин мүчөсү, Түштүк-Россия логистика ассоциациясынын вице-президенти.

Абстракт. Басылмада россиялык контракт системасында санариптик технологияларды колдонуу жана мамлекеттик сатып алуулардын экосистемасын түзүүнүн келечеги талкууланат; мамлекеттик сатып алуулар системасында санариптик технологияларды колдонуунун практикалык тажрыйбасы жалпыланган. Мамлекеттик сатып алуулардын натыйжалуулугун жогорулатуунун экосистемалык мамилеси баса белгиленди. Россияда мамлекеттик сатып алуулардын экосистемасынын түзүлүшү анын бир нече структуралык элементтерин реструктуризациялоо, жасалма интеллект алгоритмдерин, блокчейн технологияларын, смарт-контракттарды, диалог интерфейстерин киргизүү менен байланышкан, бул социалдык, экономикалык жана структуралык тобокелдиктер.

Макаланы кеңири окуу үчүн, сиз PDF файлын жүктөп алсаңыз болот.