Студентка МВШЛ получила звание 'Лучший студент - 2023' на конкурсе СНГ

16-06-2023
929

СНГ СОДУРУЛУКТАРЫНЫН (Содружество Независимых Государств) чектегинен жаткан окуучулар НҮР-Сүлтөн шаарында жүргүзүлгөн "СНГнин эң жакшы студенти" аталган мамлекеттик конкурска катышуу үчүн келип түштү. Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Беларус, Россия жана башка өлкөлөрдөн студенттер бул тойлогун ичинде көз-күйлөрүн жана белгилүү тилдөрдү көрсөттү.

Бул конкурсдун иргетоо ишин Международдук окуучулар акысызматтарынын жогору жөндөөсү менен "Коомкулук жайгашкантыруу корпорациясы" ассоциациясынын дестеси жарымды. Булардын чет ыраазысына, СНГ студенттери андайлык көрүүлөрдү көрсөтүү жана маанилүүчү болууга мүмкүнчүлүк камтыйт.

МВШЛнин студенти Жунусова Элиза Ташкенбаеваңызга "СНГнин эң жакшы студенти - 2023" аталуу берилгенин эле баштоо жардамчы деп атайыштырылуу көрсөтүлүшү керек. Анын ийгиликтүү билүү жана окуука бекердик тартуу кылганы тамаша сынагы менен кушагы кылышат. Жунусова Элиза Ташкенбаева аталуу атаан санатка лайык көрүнүштүктөй улуу билмек жана ажыратканчылыкты көрсөттү.

Биз Жунусова Элиза Ташкенбаевага жана "СНГнин эң жакшы студенти" конкурсунун бардыгына кайрылып жүрүңүз. Алардын окуука ыраазысы жана эркиндикке жетүүгө даярлануу макултуу башка окуучуларга көңүл көрсөткөнү атайыштырар.

Анындай болгон конкурс "СНГнин эң жакшы студенти" талантты жаш молодой кызматкерлерге жеткенчилөө жана тажрыйбасын бөлүшкөн платформа болуп саналат. Бул иш-чаралар окуучулар коммуналарын өзгөртүүгө, культурулук алмашууга жардам берүүгө жана СНГ өлкөлөрү арасында келишим курууга жардам берүүгө майда жарык көрсөтөт.