КГТУ-дагы Логистика боюнча Жамгырлыктардын Дүйнөлүк Форуму: салыктыруучулардын курулушу

02-07-2023
1438

Кыргызстан Техникалык Университетинин И. Раззаков атындагы КГТУ-дө 23-июнде "Дамуулуулуктук дүйнөлүк сатып алуулар" боюнча логистика форуму өткөрүлдү. Бул форум Международдук жоопкерчи школасы (МЖШ) жардамы менен Жалпы дүйнөлүк банкынын коомдуктунда өткөрүлдү. Баардык окуучулар мен программа учурдагы теманын акыркысы мен байланышы менен анын эрте жакын айтылатындыгын көрсөттү. Форумда өкүлдөштөр жана доклад айтты:

 • Мырлан Чыныбаев - И. Раззаков КГТУ-нын ректору
 • Акылбек Уметалиев - КГТУ МЖШ-нын директору
 • Камрул Хасан - Жалпы дүйнөлүк банкынын Маркеттештүүчүлөр бөлүмдөрүндөкү аткаруучу
 • Денни Дж. Чо - Пенсильвания Университети, АКШ, КГТУга катышуучу профессор
 • Хасиб Ахмед - Мичиган, АКШ Кеттеринг Университети менен менеджмент мектебинин деканы
 • Ербол Мукаев - Борборлуктук логистика жана транспорттык институт (CILT) Жалпы дүйнөлүктүк Азияда
 • Темирбек Шабданалиев - Кыргыз Республикасынын логистикалар ассоциациясынын башчысы
 • Ирина Гончарова - Жалпы дүйнөлүк банкынын башкарылыш офисиндеги сатып алуу боюнча башма специалист, Бишкек
 • Досалы Баялиев - Министерликке байланыштуу долбоорлор департаментинин дОкуу түзүмүнүн директору
 • Асел Мамбеткулова - "АРИС" компаниясынын ишке ашканынын ортокерчи исполнителдик директору
 • Тобиас Беличка - Франция, Сигма Клермонт Университети
 • Петер Тамаш - Венгрия, Мишкольц Университети
 • Юрий Фурман - Польша, Белосток Университети
 • Айбек Сырдыбаев - МЖШЛ докторант, Салымбеков Университетинин вице-ректору
 • Елена Шадрина - Экономикалык кышкыл мектеби, Россия
 • Жандос Кегенбеков - Қазақ-Герман университети
 • Тынчтык Муканов - "Галерея" компаниясынын менеджери, МЖШЛ докторанту
 • Улан Султанкулов - МЖШЛ жана Мишкольцтагы магистр
 • Анастасия Голощапова - МЖШЛ жана Global Supplier магистрү
 • Екатерина Баринова - МЖШЛ бакалавры

Форумда логистика болуп турган бизнес жана университеттердин бириктик 90 учурукчуу учурда түштү. Форумда дүйнөлүк сатып алуулар жагдайында фикр менен, билмек менен жана алдынкы өнөр практикаларын алмаштыруу бузулуп калды. Форумдун негизги жарымдары Кыргызстандын И. Раззаков КГТУсынын өздөгөн кабыл алуулардык жана бизнес камтылуулардык арасында интеграция жана интернационализациясы болуп туратынды.

Галерея