Международтуу Жогорку Логистика Мектебинде Учур: IPMAдын Проекттик Башкаруудагы Рөлү

02-11-2023
595

2023 жылдын 1-ноябрында Жогорку Логистика Мектебинин тилким бийлигинде IPMA иштештик проектинин "Проекттик менен аймактын даярдоо өкүлү" аткарган гостевая окуу жүрүштү. Бул өйгөнөндөки күнүнүн ачык аймактарын окуу жүрүшүндө кабыл алгандай айрымдуу жана каржылоо байланышты иштештик проектинин негизги аспекттери тартылды. Бул колдонуучулардын бардыкысы учурдагы көргөндөй беришке келди. Рейнхард Вагнер доктордууру менен тилким окуу жүрүштүн башкы организатору жана көргөзгөн лектору болуп танышты.

Дүйнө жумруктуу проекттер менен байланыштырылган IPMA иштештик проектинин жетишки дарыдаларына кол көрсөтүлдү. Ал ачык аймактардын байланыштыктарын күндөйгөн учурган түрүндөй мамлекетке чоң кызыктуу жардам берет. Рейнхард Вагнерге башкаруу жеткилиги берилген азаматтар үчүн жеңиш чыгаруу болгон управление проекттердин калктыруусуна жаңы импульс берилди.

IPMA (Международтуу Проекттик Башкаруу Байланышы) - бул дүйнөдө проекттик башкарууну мамлекеттерди көбүрөк азыктаңыздыруу менен жумруктууу максаттарын көрсөткөн дүйнөви ассоциацияды. IPMA профессионалдар менен жана проекттик башкарууну жүргүндөүгө аракет кылат жана анылгандай азыкташтырылган жумрук болуп саналат. Ассоциациянын азыкташтырылган жерлерде жана аймактарда азаматтарды жана куралдардын жайгашкан мекемелерини бардыктыгында толуктомушун чыгаруу үчүн куралданган бар. Күйгүзгөнчө, IPMA регулярдуу түрде кезектер, семинарлар жана учурдук кыйымдарды иштешет, бардыктыгында өзгөчөлүктүү өкүмтүк башкаруу менен байланыштыруу үчүн.