Алга караганда: Логистикалык даму стратегияларындагы эл аралык конференцияда

04-03-2024
982

2024-жылдын 29-февралы "Логистиканын стратегиялык жеткилиштери" атты Улуттук илимий конференция болуп өттү. Бул конференция Республикалык Университетинин экономикалык теория жана менеджмент кафедрасы менен Кыргыз Республикасынын И. Раззаков атындагы Кыргызстан Улуттук Техника Университетинин Улуттук Жогорку Мектебинин Логистика Кафедрасынын берген жеткилиги менен жеткиликтүү тандоолор менен уйдагы конференция болуп өттү.

Конференцияда Улуттук Логистика Жогорку Мектебинин директору, экономикалык жеткиликтер доктору, профессору Уметалиев А.С. катарында учур алынган каржылашуу сөзү, абдан бараткан учур берүү үчүн бараткан ыкмалысы менен билдирилген жана логистика мамлекеттик илимий изилдөөлөрдүн маанилиги жөнүндө жеткиликтүү тандоолордун маанисин баян этип кетт. Профессор Уметалиев айтканына караганда, бул конференция кабыл алышымыздын научный жашоосунун эки университеттин жана бизнес секторунун научтардын идеялары менен алмашуу үчүн учур алышуулар менен, сонондон да, логистика жеткилигинде аянтайын жана соңгу илимий маалыматтары менен алмашуулар менен кызыктуу билим берүүнүн жеке платформасы болуп турганын аныктап кетт. У өзүңүздүнчө, учур алышуулардын аралык аралык алмашуулары менен долбоорлугу менен, чекит болуу үчүн көп ассоциациялардан ашык жолдоо үчүн көрөтүлүшүн көрсөтүп кетт.

Конференция программасы көптөрүлүш жөнүндө көп жанаракты исследованияларды камтылады, булар:

  • Современдүк бизнес идеясы тарабынан түзүлүшчүлүктөрдү башкаруу;
  • Логистика жана тармактылыш боюнча жаңы парадигмалар жана технологиялар;
  • Логистикалык бизнес процесстердин цептериндеги сандык жеткиликтүү дигиталдуу өзгөрүү;
  • Желбирлердин дизайны: инсорсинг/аутсорсинг тандоо мөсөндөгү проблемасы;
  • Санкциялар келген желбирлердин жана долбоорлордун башкаруу;
  • Логистикалык система жана желбирлердин үчүн өткөрүкчүлүк жана устойчивость;
  • Логистика жана желбирлердин башкаруу боюнча "Жашыл" технологиялар.

Активдүү катышуучуларга саякаттар жана логистиканын көздөрдүн жеткилишиндеги азыркы тенденцияларды илимий дискуссияга катышууда бардыгы үчүн бардыгын билдиребиз!