Кыргызстандын 8-шин жанды Международдук конференциясынын чыгымдары: Үйлөмдөгү уруксаттуу шаар транспорту боюнча алгачкы шагдар

14-05-2024
366

"Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техника университетинин "Җашылыктагы Логистика транспорту" аталган VIII-инчи Улуу андануу-трактаттык конференция, Бишкек шаарынын Мэриясынын каржылоо менен тандырылган, 2024-жылдын 29-апрелинде Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техника университетинин "Международдук логистика окуу ордунун" алдында ордууга келди. Бул һадисе университеттин 70 жылдыгына арналган. Конференцияны университеттин ректору Мырлан Койчубекович Чыныбаев ачты. Конференцияга Бишкек шаарынын мэриясынын представителери, КР транспорт жана коммуникация министрлигинин представителери, жана көптөгөн кызматтардын специалисттери менен эксперттери катышты, булунчак кошумча транспорттун организациясы менен байланышты жаңылыктарды тартуу үчүн.

Конференция күндү үчүн городское транспортунын дайындуу концепциялары, городдук жолдун оптимизациясы үчүн маалыматтар, каркырак үйдөлүштөрдүн туруктук өнүгү үчүн, аке-ак калыбдагы городдук транспортун концепциясы, инфраструктуранын проблемалары, жалпы транспорттуң өтүмдүктүлүгү, антрафикти башкаруу, экологиялык аспекттер жана жаңы логистикадагы технологиялар, кабель тармағылары, метро жана монорельслер камтылышты.

Студенттер транспорт жана улардын город көңүл-жайларына, экологиясына жана шаардын жашооңунун тандууларына көз жеткен каржылары тууралуу исследованияларын көрсөттү. Мэриянын представителери сөйлөшмөлөрдө катышты, управление жана Бишкек шаарынын транспорттук логистикасынын ийгилиги жөнүндө көзгөрүүлөрдү ачыктады.

Сыйырткы чардагы өтүүдө докторлук экономика кыймылдылыгындагы Анвар Назаров Ташкент шаарынын жол жеткиштердин Ташкент дүйнөсү университетинден (ТДУУ) "Көп шаардын улица-жол желүү тармағында кеселердин жолун азайтуу укуктары" таңдаған темада сөйлөшүүгө чыкты.

Конференциянын түзүмдүктөрү чыгышты жандарын Логистика Клубунун мүштөрилди. Эң кыймылсыз исследования студенттер дипломдор жана акысыз премиялар менен белгилөп жатты: 1-джере диплом Абдыраимова А., Мугалбекова С., Бондаренко П. (10000 сом) жер көрсөтүү ылдамдардын кеңейтуу приложениясынын жасалганы үчүн берилди. 2-джере дипломдор Акылбекова А., Орузбаев Т., жана 3-джере диплом Намазалиева А., Акылбекова А., Набиев И. Поощрительдүү дипломдор Тологонов А., Башкеев У., Пусурманкулова А., Гулиев Э., Жакшылыкова Д., Жусумамбетова А., Кострубов Д., Дуйшеналиев У.

Галерея