Мен өз тажрыйбамды студенттерге бергим келет

15-12-2021
1544

И.Раззаков атындагы КМТУнун сатып алуулар бөлүмүнүн башчысы Бакыт Чомоева логистика кафедрасынын 4-курсунун студенттерине сатып алуулар боюнча практикалык семинар өткөрдү.

Келечекте сатып алуулар боюнча адистерди даярдоо үчүн тажрыйбалуу практиктер катышкан мындай семинарлардын маанилүүлүгү өтө маанилүү. Теориялык бөлүгү практиктердин комментарийлери менен бекемделгенде материал студенттердин өздөштүрүүсүнө жеңил болот, студенттер акценттерди байкай башташат жана изилденүүчү дисциплинанын маңызын ар тараптуу түшүнүшөт. Бакыт Чомоева студенттерге өзүнүн ишинин жүрүшүндө туш болгон практикалык учурлар жана ийгиликтүү сатып алуу адистеринин ишинин эффективдүү алгоритмдери жөнүндө айтып берди. Натыйжалуу сатып алуулардын башында ал - сатып алууларды пландаштырууну жана пландаштырууну ийгиликтүү сатып алуунун негизи катары аныктады жана өзүнүн тажрыйбасынан бир нече мисалдарды келтирди. Андан ары семинар динамикасы жогорулады, анткени тендердик табыштамаларды түзүү, талапкерлердин квалификациясын тандоо, тендердик комиссиялардын ишинин өзгөчөлүктөрү жана ишенимсиз жеткирүүчүлөр жөнүндө темалар боюнча талкуулар башталган. Ошондой эле, техникалык спецификацияны түзүү жана ички керектөөчүлөрдүн керектөөлөрүн канааттандыруу маселелерине кеңири талкуулар болду.

Тилекке каршы, катышуучулар бир семинардын алкагында бардык пландаштырылган маселелерди талкуулоого үлгүрбөй калышты, ал суроолорду Бакыт Чомоеванын катышуусу менен кийинки практикалык семинарларда талкууга салайлы деп семинардын катышуучулары чечишти.