Докторант МВШЛ - ЮСАИД конкурсунун галыпчысы

05-06-2023
1257

USAID боордук судалуулуктуу регионалдык проектинин WEFE адистемеси жана айыл-чаралык курумдукторунун Билим берүүчүлөр боюнча экинчи конкурс цикли организациялоодо. 105 эле иштеп келген катарда 13 учурдун аныкталуу комиссиясы тарабынан тандады. Тынчтык Муканов, Жарандык билим алымынын бирикмеси МВШЛ докторанты, учурукчулордун маанисында бул конкурсунун жеңишкери болуп, өзүнүн «Күйгүзүлгөн жаткан сууга арналган мобилдүү ороңо жайлоочусу» (SMART WATER) проектин жарыктыруу үчүн үндөшүүлүк алды. USAID регионалдык проектинин директору, профессор, экономика доктору Уметалиев Акылбекке ийгиликтүү ишкердик коопсузлукка алышат.

Тынчтык Муканов жаны дүйнөлүк рецензияланган жарылдардагы билмөөнчү жаңылыктарды жарылтуу үчүн 2023 жылдын 11-ден 19 майына дейин Алматы шаарындагы жаз отуу мектебинде үлгөлүк учурдаштуу.

Муканов Т.А. 2011-жылдан бери Логистика кафедрасында жумалык иштеп, жаткан жалпы суданы стабилизациялоо алгачкы жарымын жасап, ушул изобретение үчүн патент алды. Өзүнүн билим алымынын мазмуну менен 10-дан ашык научно-тематикалык макалалар жарылтады.

Галерея