Чүй облусунда $1.2 млн баасында тоосун фабрикасы жасалат

05-04-2023
568

"Жар птица" айыл аймагынын Иссык-Атин районунда тамак кушотуу фабрикасын курууга даярдагы. Бул проект Российско-кыргыз фондунун ылайында финансчылык кылынат, улардын баспасы айтып жатат. Проекттин баасы $1.2 млн.

Птицефабрика проектиндеги автоматдуу башкаруу системасын камтылтат, бул корм менен ишчи катарын кемкеет.

"Биз жетимдеги иншаатты өзүмүз жасайбыз, экипманды алуу үчүн Российско-кыргыз фондунан кызмат көрсөтөбүз. Экипман жакын арада жетет. Биз августка чейин жумушка кошо алабыз, эки жылда жай-жай капчыгыштардын санын 132 мындан ашыруу жана жарым жылда жыйынтыктарды 40 млн тамак болжомунда өндүрүүчү боюнча таарынуу үчүн план кыламыз", - айылчылык "Жар птица" фермерчилигинин основателери Александр Подлабухов айтып калдырды.