Кыргызстан Кытайдагы маркетплейстерде катарларын сатуу планын төлөө.

22-05-2023
678

Кыргызстан Кытайдагы электрондук коммерциянын жетилишинде Кытайдын тажрыйбасын колдонуу менен кыргызча тамак-аш таам, индустриялык таам продукциясыны Кытайда сатууга кызыктуушууну билдирет. Бул эки өлкөлөр арасындагы кызматташуунун дамытуусуна көмөк кылат. Экономика жана сатуу ишканасынын министри Данияр Амангелдиев булууга чет кошуп, Кытайга өткөн үлгү аркылуу айланатындысын айтып келди.

Министрдүн айтымы боюнча, Кыргызстандын тамак-аш таамын Кытайга экспорттоо аркылуу, электрондук коммерциянын келишимдерида Кытай менен ылайыкты ишке каралуу мүмкүнчүлүктөр бар. Кытай трансграничтердик электрондук сатууда абдан аянтаган жана бирдиктүү тажрыйбаларды жана билимдерди жылдырууга алдын-ала болуп турган.

Географиялык орноткондо, Кыргызстан инновациялык логистикалык мерке, бирок берилсе, Борбордук Азия менен Еуразиялык Экономикалык Эзгерүү куралдары үчүн логистика менен электрондук коммерциянын борбору боюнча мерке козголуучу болууга имкан берет.