Мамлекеттик сатып алуулар системасына жасалма интеллектти киргизүү

06/06/2023
381 | 0
Уметалиев А.С.
Султанкулов У.Т.
Асылбеков У.И.

Бул макалада мамлекеттик сатып алууларга жасалма интеллектти киргизүүнүн негизги көйгөйлөрү, ошондой эле аларды чечүү боюнча сунуштар каралат. Институционалдык структуралар жасалма интеллект системаларынын өзгөчөлүктөрүн эске алганда, сатып алуу инновацияларын колдоно алышат.

Түйүндүү сөздөр: жасалма интеллект, мамлекеттик кызматтар, машиналарды үйрөнүү, мамлекеттик институттар