Мамлекеттик сатып алууларын институционалдык чыңдоосун көрүү

24/07/2020
5346 | 0
Уметалиев Акылбек Сапарбекович
Кыргыз Республикасынын Өкмөтү мамлекеттик сатып алуулар тутумун түзүүнү камсыз кылды жана мындан ары дүйнөлүк жеткирүү тармактарына интеграциялоого аракет кылып жатат. Бул чакырыкты жеңилдетүү же жоюу мамлекеттик сатып алуулар тутумунун потенциалын күчөтүүнү талап кылат. Учурдагы ар кандай кыска мөөнөттүү семинарлар жана окутуу курстары бул көйгөйдү чече албайт. Демек, мамлекеттик сатып алуулар боюнча университеттерде бакалавр, магистр жана докторантура үчүн билим берүү программаларын ишке киргизүү керек. Университеттер илимдин, илимий изилдөөлөрдүн жана сатып алуулар боюнча адистер үчүн мыкты тажрыйбанын жайылтуу борборуна айланышы керек. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча ыйгарым укуктуу орган, сатып алуучу уюмдар, жөнөтүүчүлөр жана подрядчылар, бизнес коомчулугу жана мамлекеттик сатып алуулар процесстерине катышкан жарандык коом университеттер менен тыгыз кызматташып, өз ара аракеттениши керек. Кыргыз Мамлекеттик Техникалык Университетинде түзүлгөн Мамлекеттик сатып алуулар жана логистика обсерваториясында компетенттүү окутуучулар жана изилдөөчүлөр, ошондой эле мамлекеттик сатып алууларда жана Дүйнөлүк банктын долбоорлорунда кесиптик иш-аракеттерди жүргүзүү үчүн бакалавр жана магистрлер бар. Бакалаврлар жана магистранттар сатып алууларды толугу менен башкаруу боюнча билимге жана көндүмдөргө ээ - пландаштыруу, спецификацияны иштеп чыгуу, жеткирүүчүнүн рыногун талдоо, кардарлардын талабы, ташуу жана жеткирүүнү долбоорлоо, контракттарды башкаруу, сатып алууларды эталондоо, мамлекеттик сатып алуунун натыйжалуулугу боюнча көйгөйлөрдү изилдөө Сатып алуучу уюмдар, жеткирүүчүлөр, подрядчылар, эксперттик коомчулук жана жарандык коом менен тыгыз мамиле түздүк. Камсыздоо тармагын башкарууга интеграцияланган мамилебиздин дагы бир өзгөчөлүгү - бул кардарлардын жана берүүчүлөрдүн процесстерин синхрондоштуруунун кандайдыр бир формасын кабыл алуу (Доналд Уотерс).