Менин келечектеги кесибимдеги логистиканын ролу

Менин келечектеги кесибимдеги логистиканын ролу
30/03/2021
157 | 0
Уланбек кызы Малика
Эссе

Мындай кесиптер аз эмес. Бирок эң башкысы, иштин туура багыттарын тандап алуу жетишсиз, сиз өз кесибиңиз боюнча чыныгы кесипкөйлүккө умтулуп, мыкты окуп, кесиптин негиздерин өздөштүрүшүңүз керек. Ошентип, мен ар кандай кесиптерди тандап, узак убакытка чейин окудум, акыры - тамак-аш технологу кесибин тандадым. Бул кесип талапка жооп берген гана эмес, кызыктуу дагы. Бирок мыкты технолог болуш үчүн көп билимди жана көндүмдөрдү өздөштүрүшүң керек. Технолог ар тараптуу, продукцияны өндүрүү технологиясына байланыштуу ар кандай илимдерди гана билбестен, чыгармачыл, адамдар менен сүйлөшө билген жана лидерлик сапаттарга ээ, башкача айтканда, логистиканы билиши керек! Эгерде биз логистиканын өндүрүштөгү ролун карай турган болсок, анда бардыгы бир добуштан анын ролу өндүрүштүн өсүшү жана өнүгүшү үчүн эбегейсиз зор деп айтышат, анткени тамак-аш кайра иштетүү ишканаларында ар кандай өндүрүш процесси чийки затты жана материалдык ресурстарды алуудан, демек, логистикадан башталат.

Логистика - бул башкаруу, пландаштыруу искусствосу, ошондой эле өндүрүштү оптималдаштыруу мүмкүнчүлүгү. Тамак-аш өндүрүшүндөгү логистика бир жагынан ишкананын каржылык көзкарандысыздыгын чыңдоого, башкаруу ыкмаларын өркүндөтүүгө жана экинчи жагынан туруктуу иштешине өбөлгө түзөт. Ошол эле учурда, тамак-аш ишканаларынын иши калктын муктаждыктарын канааттандыруу үчүн экономикалык жана социалдык милдеттерди чечүүгө өбөлгө түзөт.

Ишкананын деңгээлинде логистикалык тутум өндүрүш процесстерин керектүү ресурстар өз убагында камсыздай алат. Бул милдетти ишке ашыруу өндүрүштүк инфраструктуранын тармактарынын иш-аракеттерисиз мүмкүн эмес: материалдык-техникалык камсыздоо, сатып алуулар, транспорт, байланыш, маалымат тармагы, технологиялык процесстин бардык звенолорун бириктирип, өндүрүүчүнүн өз ара аракеттенүүсүндө ортомчу болуп калат жана керектөөчү, ошондой эле өндүрүш продуктуларынын сакталышын жана кампалоосун камсыз кылат.

Логистиканын натыйжасы өндүрүштү жогорку деңгээлде уюштурууда көрүнөт, анын натыйжасы материалдык жана финансылык ресурстарды үнөмдөө болуп саналат. Бул үнөмдөө индикаторлордун өзгөрүшү түрүндө чагылдырылат, мисалы, товардык-материалдык баалуулуктардын деңгээли, циклдин убактысы, кубаттуулукту пайдалануу коэффициенти ж.б.

Заманбап дүйнөдө адамдар кубаныч, ырахат жана татыктуу эмгек акысын алып келген кесипти кыялданышат.