Мен эмне үчүн жана кантип логист кесибин тандадым?

05/11/2021
1264 | 0
Кудайбергенова Элеонора
Эссе

Менин атым Элеонора, мен 18 жаштамын, Кыргыз-Германия техникалык институтунун 1-курсунда окуйм. Мен көптөн бери өзүмдүн кесибимди табууга аракет кылып келе жаттым. Кантсе да, бул ар бир адамдын жашоосундагы эң маанилүү чечимдердин бири; так өзүнө жаккан нерсени табуу. Бирок, чынын айтсам, 11 -классты бүтүрүп жатып, мен эмне кылгым келгени жөнүндө абдан бүдөмүк түшүнүккө ээ болчумун.

Менин каалоолорум дээрлик жума сайын өзгөрдү. Мен программист болууну, кийин инженер болууну,же болбосо жашоомду математика менен байланыштырып, финансистке тапшымгым келди. Бирок, акырында, мен бардык мүмкүнчүлүктөрүмдү эске алып, так планды түзүп: эмнени эң жакшы кылам жана келечектеги ишимде болушу керек болгон бир нече милдеттүү пункттарды түзүп, логистиканы тандадым.

Баары ушунчалык баналдуу болуп чыкты, бирок азыр мен өзүмдү логистикада таптым деп ишенимдүү түрдө айта алам. Логистика мага мүнөзү боюнча да ылайыктуу - ушундай эле эмоционалдуу, жандуу, бир аз чыгармачыл жана дайыма агымда. Логистика - бул прогрессти талап кылган жаш, дайыма өнүгүп келе жаткан илим. Мен дээрлик бүт дүйнө менен байланыш түзүү абдан кызыктуу деп эсептейм. Жана бул кесиптин жана сыйлыктын актуалдуулугу боюнча логист - бул эң жакшы вариант. Кесип өтө сейрек кездешет, жогорку маяна, карьеранын өсүшү кепилденет. Мен туура тандоо кылдым деп ойлойм.