Жаңы билимдик жарыялардын жанаңы горизонттары: Профессор Тамас менен МВШЛдеги семинар

28-02-2024
529

МҮБЛ (Международдук Жогорку Логистика Мектеби) боюнча арыктоого аса семинар, Жоопкерлүү (PhD) докторанттарына азыркы Логистика баарында окууга баратын Венгрия университетинде окуучуларға алдын алуу билүүлөрдү келген жок эмес билүүлөрдү келтүргө мүнөздү семинар оңой турган. Атайын гость - докторанттар профессору Петер Тамас, PhD, наурыздуу изилдөөлөрдүндө эң кыймыл жактары менен наурыздуу эсептөө жана изилдөө иштерди даярдалуу үчүн көлөм талап кылганын бөлүштү.

Профессор Тамас белгилүү иштердинын концептуалдык бөлүмүн көңүл анализи жасады, изилдөөлөрдүн маалыматтарды жана күрөлгөн изилдөөдө кызматкерди жана анын ийгилигине байланышты идеялар менен целенаптын анын мүмкүн болуу жетишканын толтурушту. Ал айрымчалыкты изилдөө жактыруу меңгерүү өндүрүү менен анынды эффективдүү изилдөөлөрүн күтүлүштөрү менен Европанын тилеттеген журналдарында анынды көрсөтүү үчүн көлөмдөш жөнөткөн идеяларды жана методтарды көрсөткөн.

Бул семинар PhD докторанттарга наурыздуу изилдөөлөр жазуу мамлекеттеп күнөөчүлөрүнүн жана түйүнчү стратегияларын кыймылдатуу үчүн баракчалардын WoS (Web of Science) жана Scopus колдонуу үчүн күнөөчүлөрү жана практикалуу идеяларына маалыматтарды кылды.

Бул окуучуларга азыркы маалыматтарды көзөмөлдөө берген эмес, ал анын саякаты менен наурыздуу изилдөөлөрдүн боюнча бир өлкөгөдө изилдөөлөрдүн мамлекеттик жана саякаттык карьерасы үчүн керек инструменттер менен багыттооду.

Галерея