2021-жылдан бери Логистика кафедрасы билим берүүнүн үч деңгээлин тең даярдайт.

17-11-2021
1371

Кафедра логистика тармагында бакалаврларды жана магистрлерди ийгиликтүү даярдап, 2021-жылдын октябрынан тартып И.Раззаков атындагы КМТУнун Докторантурасында логистика боюнча PhD докторлорун даярдай баштады.

Заманбап логисттин кесиптик иш чөйрөсү, мисалы, ташуу, жүктөрдү жана транспорттук документтерди каттоо, заказдарды алуу, кампада товарларды сактоо, жүктөө жана түшүрүү сыяктуу оперативдүү ишмердүүлүктүн бардык түрлөрүнө гана белгилүү эмес транспорттук каражаттардын, товарлардын бажылык «тазалоосу», корпоративдик логистикалык стратегияны тандоого жана негиздөөгө, заманбап логистикалык концепцияларды жана технологияларды колдонууга жана компаниянын логистикасынын функционалдык чөйрөлөрүндө оптималдуу башкаруу чечимдерин иштеп чыгууга, логистиканы колдогон маалыматтык системаларды жана программалык продуктыларды тандоого, моделдөө жана логистикалык бизнес-процесстерди оптималдаштыруу жана башка маанилүү маселелери компания үчүн активдүү логистикалык системасын түзүү.

Логисттин негизги милдети материалдык агымдарды, ошондой эле алар менен байланышкан маалымат жана каржыны башкаруу боюнча чечимдерди кабыл алуунун эң жакшы варианттарын табуу болуп саналат. Логистиканын стратегиялык көрүнүшү материалдык жана ага байланыштуу агымдарды башкарууда ресурстардын оптималдуу баасы менен корпоративдик стратегияны ишке ашырууну колдоо болуп саналат.

PhD программасын аяктагандан кийин, анын студенттери өзүн бир нече багытта ишке ашыра алышат. Биринчиден, бул академиялык карьера (университетте окутуу же илимий иш).

PhD - бул илимге кандайдыр бир салым кошкон даража. Сиз буга чейин эч ким кылбаган нерсени кылып жатасыз. Дал ушул сиздердин изилдөөңүздөр азыркы илимий маселелерди чечүүдө маанилүү звено болуп калышы мүмкүн, ал түрткү бербей койбойт.

Эгерде сиздин изилдөө чөйрөңүз инвестиция үчүн кызыктуу жана келечектүү болуп чыкса, сизде илимий долбооруңузду коммерциялык жолго коюуга толук мүмкүнчүлүк бар. Көбүнчө докторанттардын кесиптик ишмердүүлүгү илимий изилдөөлөрдү гана эмес, университетте окутууну же, мисалы, ири компаниялар үчүн бизнес-консалтингди камтыйт. Экономикалык жана социалдык чөйрөдөгү докторанттар бизнес-консалтинг боюнча чоң ийгиликтерди жаратууда.

PhD докторантурада илимий карьера жасоого же университетте окутууга мүмкүнчүлүк берет.

PhD окутуу акысыз түрдө жүргүзүлөт. Мөөнөттөрдү жана мөөнөттөрдү өзүңүз белгилейсиз. Бирок убакытты пландаштырганды үйрөнүш керек. Бул өзүн өзү мотивациялоонун жана убакытты башкаруунун жакшы мектеби.

PhD даражасын алуу - бул жеке өсүшкө сарптай турган убакыт.