И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети UniCEN программасынын өнөктөшү болду

25-01-2022
2159

Бул долбоор инновациялык бизнес-инкубациялоо борборлорун жана ага ылайыктуу заманбап окуу планын түзүү үчүн негиз түзүүгө багытталган. UniCEN стратегиялык пландаштыруу, башкаруу, мугалимдердин саясаты жана практикасы, студенттердин мобилдүүлүгү, окуу пландарын иштеп чыгуу жана бүтүрүүчүлөр менен байланышта тажрыйба топтойт, бул өз ара пайдалуу өнөктөштүктүн өнүгүшүнө өбөлгө түзөт.

Заманбап экономикалык реалдуулук Кыргызстандан экономикалык өсүштүн негизи боло турган туруктуу жаңы ишканаларды түзүү аркылуу дүйнөлүк экономикага натыйжалуу интеграцияланууну талап кылууда. Буга байланыштуу инновацияны жана ишкердүүлүктү, өзгөчө жаштар арасында өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгилей кетүү зарыл.

Долбоордун ийгиликтүү ишке ашырылышы институттук мамилелерге гана эмес, окуу пландарын жана демилгелерди илгерилетүү боюнча программалык өнөктөш болгон университеттерге, ошондой эле жаштарга, чакан бизнести жана ишкердикти чыңдоо үчүн пайдалуу болот.

Бул тезистер 2022-жылдын 20-январында болуп өткөн онлайн жолугушууда айтылды. Жолугушууга Кеттеринг университетинин (Флинт, Мичиган, АКШ), Андижан машина куруу институтунун (РУЗ) жана Тажик агрардык университетинин өкүлдөрү катышты. Ш. Шохтемур (РТ). атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети. Жыйынга И.Раззаковду: Мирлан Чыныбаев – КМТУнун ректору, Акылбек Уметалиев – “Логистика” кафедрасынын башчысы, Кошоева Бибигүл – “Телематика” кафедрасынын башчысы жана окутуучулар катышты.

Борбордук Азия университеттеринин өнөктөштүк программасы Америка Кошмо Штаттарынын жана Борбордук Азиядагы (Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан) жогорку окуу жайларынын (ЖОЖ) ортосунда олуттуу эл аралык кызматташуу үчүн потенциалды түзүүгө багытталган.