VII Международдук наукалык-амалдуу конференциясы ЭЛЖМ КТГУ ат. И. Раззаков «Айылды логистиканын дамуу - икономиканын устайтуу дамууна жол»

03-04-2023
1127

31 март 2023-жылы Международдук жооп кызматы логистика КТГУ ат. И. Раззакова, мугалимдер, докторанттар, магистранттар жана студенттерден турган бирдей, VII Международдук наукалык-амалдуу конференциясы «Айылды логистиканын дамуу - икономиканын устайтуу дамууна жол» жолуу жана аткарылып, уруксат берди.

Айылды логистика организациянын логистикалык операцияларынан алынган чет ыдырады жогорулатуу процесси болуп саналат, учурдагы жерге камтылат окшоштурулукты минималдоо процесси болуп саналат. Логистика куптуу, ресурстук процестерди камтылат, мисалын экинчи алуу, заттардын мененмен жасалуу, жайгашканда. Айылды транспорттуу логистика, башкаруу арекеттери боюнча, бардык транспорттуу арачыларында жерге жардамдуу жана окшоштурулук үчүн көп жана ар бир транспорттуу арачысын пландоо иштери болуп саналат.

Конференция "Жаңы билим: кызыктуу суроолор, жеткиликтер жана инновациялар" максатында 65-чи Мемлекеттик тармактык-техникалык конференциясынын жарысында (МТТК) жаш жана докторанттар, PHD, магистранттар жана студенттерди камтылат, жыйынтыктуу Кыргызстан техникалык университетинин им. И. Раззакова жыйынтыгы көрсөткөндө, жылдык. Конференцияны Мемлекеттик жогорку логистика мектебинин директору, экономикалык доктору, профессору Уметалиев Акылбек Сапарбекович ачты. Жарнама жана инвестицияларды камтыйтуу проректору Сыдыков Жыргалбек Дуйшекеевич төрөөбүзүү сөзү менен байкаган жана бул конференциянын Кыргызстандын жаңылыктарынын жаңылыктоо шарттарында маанилүүлөгүн барактоо керектигин тонтулады. Пленардык заседанда учурдагы тараптарын жеткиликтүү, учурдагы тараптарды жана жашыл аймактардын өнүктөөчүсү Адыл Гапаров "Экопродукттар - жашыл экономиканын маймылы" темасында тартып, пандемия кезинде бир сверче фермасын ачуу жана сверче улуунун жеткиликтигин жана кирешелүүчүлүгүн көрсөткөндү жана бул бизнесдин тасымалдыкты жана жеткиликтүүлүгүн көрсөткөндү, улантуу мүмкүнчүлүктөрүн жана бул продукциянын Үйгөрүштөр менен Кытай жана Европа өлкөлөрүне экспортташуу потенциалын көрсөткөн.

Агенттиктин дамуу жана инвестициялоо жыйынтатуу багыттарынын аткаруу агенттигинын АРИС белгилери менен «АРИС кызыктуу жашоочулуктар» темасында жеңил доклад жасаган Бердигулов Айбек агенттиктиндеги билдирүүлөр ЭЛЖМ студенттерине де сабактарын берет. Он АРИСдин туризмди, суумайып баштоо жана чыныктагы өксүз сууну, жашоочу экономиканын дамуунун аткарууларынын кызыктуусун, анын тышкары социал-экономикалык жетекшисиндеги башка Кыргыз Республикасынын бааны дайындоочулар менен коопсуздуулардын камсыздоого көрсөткөн.

«Юнис - Курулуш» строитель компаниясынын логист - аналитик, ЭЛЖМнин выпускник Эльдияр Кулсеитов жасаган «Кичи ГЭСдерди дизайндоо жана куралуу» темасындагы докладды туура кылынуу керек. Он Жашылуу логистика окулунун конференцияларында жыйынтатууда жер алып, билим деңгээсине жогору коюп, мектептин бийик ырымы болуп саналат.

Тараптуу докладчы, максаттарына тапсырыштуу, укукту жеткиликтүү мектептик 2-курстук студенти Баринова Екатерина ЭЛЖМдын пленардык бөлүмүндө «Таамдардын аялдашууларын кырдыктоо өнөктөштүктөрүне караган көздөр» темасында актуалдык докладды презентациялоо.

Конференциянын иштери 5 секцияда өткөрүлдү: «Жашыл логистика жана электр транспорту»; «Өзүндүктөлүктүн икемиэк экономикасы жана уюмдук сатып алуулар»; «Автономдук басуу үчүн жасалган жасалуу интеллекттин колдонулушу»; «Өкмөттүк-экономикалык дамуунун социалды-экономикалык жетишими менен современдүү науканын ролу»; «Инженердик педагогиканын жогорку даму кезиндеги рөлү».

Пленардык займдар, секциялар жана подсекцияларда, бакалаврлар жана магистрлердин 70 көрүнүшү алынды. Окуучулардан башкача, И.Раззаков атындагы Кыргыз Техникалык Университетинин ЭЛЖМ мүүнөттөрү, К.Карасаев атындагы Бишкек Гуманитардык Университетинин Сыдыгалиев Уран жана Сайфудинов Бекмамат, Салымбеков Университетинин Сырдыбаев Айбек, Адам Университетинин Аманбаева Чинара, К.И. Скрябин атындагы КНАУнун Осмоналиева Курманжан, АРИСтин мутемати - Эмильбекова Айнура жана Исаков Ильяс да иштиракчылардын тизмесине кирет.

Конференциянın иштебей келүүлөргө дипломдор жана учурдуу мыйзамдар берилди.

  • I дипломду: Намазалиева Айчолпон, И.Раззаков КТУ.
  • II дипломду: Щерботенко София, И.Раззаков КТУ.
  • III диплом: Жумабекова Айгерим, Адам Университети.

МКШЛдын алкагынында жана сыйлыкты баало алганлар жана подарктарды алганлар следующие МКШЛ бакалаврлары: Нусубалиева Айжанат, Бабаджанов Алымжан, Баринова Екатерина, Кудайбергенова Элеонора, Абыл к.Айдана, Акылбекова Айгерим, Чистякова Алена, жана Эсенова Жанара (ЭУП кафедрасы, И.Раззаков КТУ 2-кампусу).

Галерея