Логистический Институт Центральной Азии был открыт в партнерстве с КГТУ

24-05-2023
941

22 май 2023-жылы Жети-Огуздагы Логистикалык Институт (ЖОЛИ) официалдуу түрдө ачылды. Бул билим берүү меркезинин аталышы көз алып көрсөтөт: ошондой эле ошондой Азиянын орто жериндеги логистика, сатып алуу чегиндеринин башкаруу жана IT-билим берүү саласында ылдый кызматтыкты жана эмүнчүлүктү көпчүлүктүрүү үчүн жаратылган.

ЖОЛИ башында күнүгүмүз Немис Фонду Кюнэ, Британия Университети Хериот-Уотт жана И. Раззаков Кыргыз Техникалык Университетинин Мемлекеттик Жогорку Мектебинин биргештирилүүчү иштери менен аныкталды. Биздин университетимиз менен ара калган өзара кызматкаштыкка байкоо боюнча Меморандум имзаланып, М.К. Чыныбаев ректору жазылып коюлгон.

Ачылуудагы мерасиминде Кюнэ Фондунун глобалдык билим берүү директору Андре Край, ЖОЛИ Кеңешчилери Ён-Шик Ким, Пол Ли, Тимоти Лим, Чан-У Ли жана И. Раззаков КТУнун МВШЛ директору А. Уметалиев тилегин алып ташталды.

ЖОЛИ атайын академиялык маанилүүгө жана зерттеӊ туура элеишкен студенттерди күндөлүк жеткиликтүү окуу орточосун жаратууга акчам берет. Маалыматтык логистика, сатып алуу чегиндеринин башкаруу, жашуулардын үлүштүк бизнесин жетекшердүк кабыл алууга арналган Бул Жанылдыруу Программасы үндөрдүк Британияда жасалып, билим берүүчүлөрүнө логистикадагы бир азыктарды, күндүзгүчүктөрдү жана докторантура боюнча курстарды КТУгө жана Бул Жанылдыруу Программасы үндөрдүк башка бирнеше Жети-Огуздагы жана Африкадагы университеттерге аутсорс болуп ашырылат.

ЖОЛИнин мүғөлдөгүлөрү билимдарын, тажрыйбасын жана тажрыйба иштерин колдоо абалынан студенттер менен бөлүшүп, билим, тажрыйба жана көз-көзөлүктөрүн жана жумуштуу эмтиханынын абалын жарыялайт.

Кыргызстандын экономикалык жана билим берүү секторлорунда ЖОЛИнин маалыматтык меркези кыймылдайт, анан улуттук билимдүүчүлүк жана диплом Хериот-Уотт Университетининден алып, аталган өлкөсүндө жумушка уруксат берүүнү окуучулар кабыл алышат.

Галерея