Россия Кыргызстандагы бардык агачкандастарды бардык депо орнотту - жабайык түрдөгү бош деполар жок

10-04-2023
824

Ордосто Россиянын жетекчилери аркылуу кызматташ страналары боюнча параллельдүү импорттун көбөйү, бул кечинде баралган ажыратылган барлык складларды толтурууга карап келди. РФ-дын ЕАЭС (Евразиялык экономикалык кеңеши) кызматында жумуш кылган күнгө чейин Кыргызстан, Казахстан, Тажикстан, Армения жана Грузияда бош эмкостуулук жок. Бул тургуттуу «Коммерсантъ» газети кабар айтат.

«NF Group» (бүгүнгөчө «Knight Frank Russia» деп аталат), бул консалтинг компаниясынын деректерин башкаруу менен, РФ компанияларынын 40-50% көптөр кыймылданган, бир нече сот уюмдук метре жакта толторгоо өткөн сыяктуу страналардагы складларга 400,000 метр квадратка чейин айырбасталган. Кыргызстанда бул арада 46,000 метр квадраттан көп жооп эмес складлар иштеп алынган.

NF Group партнери Константин Фомиченко айтып турган чаракка, Арменияда, Грузияда, Казахстанда, Кыргызстанда жана Тажикстанда эч кандай жабык катышмалар жоқ, Беларусида логистикалык парктардагы булуус 1.6 миллион метр квадраттык тамамланган обьекттин 2.8%-дан ашпайт, өзбекистандагы 207,000 метр квадраттык тамамланган обьекттердин 4.5%-дан ашпайт.

Склад инфраструктурасынын кызыктылыктары Россияга параллельдүү импорттын көбөйүн мүмкүнчүлүктөрүн жеткүзүүчү, айтылганча одно катышуучулардан биринин билдирди.

Елдик чектиктер, электрондук сатууда да ылайыктыларды, логистикалык операторлорду киреттирген даяр топуштар РФга багытталган страналардагы складлардын суроо үздөгөндөйт. Булдан башка жана окуркучу баазарына катышуу үчүн эл аралык онлайн торговые площадканын кабыл алуу асабы болгон билдирет. Мисалы, шекетинин жеткен жылдын январында «Интернет решения» («Озон» дейилген брендди иштейт) Бишкекте сортцентр ачкан. «Вайлдберрис» компаниясы Алматынын жакындыктарында $100 млн ын жогорку катышуу меркизин коонгоро эскертти.

Эксперттер менен логистика салынын представителери «Коммерсанту» билдирди, РФ компанияларынын Жаардык Азияда складлардын инжестирүүсүне буюм ачуу мүмкүнчүлүк көрүүлөр. Тек бир маани бар, бул бөлүмгө багытталган жерлер эң кышкы спростун тартууга же ушул секторга оперативдүү инжестирүүлөрү болбош. Жаардык Азияда логистикалык меркиздерди жасай алууга жеткиликтүү жеткилишет.