"Кыргыз почтасы" жана AliExpress жетекчилерди жеткирүү сактайт. Жеткирүү убактысын 20 күнгө туруу

27-04-2023
781

"Кыргыз почтасы" жана AliExpress арасындагы кызматты сунуш кызматты жаттарынын Кыргызстандагы алуучуларга товардун жеткен убактысын 20 күнгө толуктууга болот. Бул маалыматты "Экономист.kg" колдонуп жаткан, маалыматты анын күрөштөксү AliExpress колдонушу жөнүндөгү аныктама тастыктады.

Пресс-салышы боюнча, AliExpress "Кыргыз почтасы" менен сотурган жана шайкшылдагы аткаруу убакыттарын жогорулатуу өнөктөштөрдүн текшерүү жүргүзүлүп жатат. Азыркы убакытта товардарды жеткендүү 20 күнгө чейин жеткирүүчү жаңы логистика каналдарын текшерүү жолу менен жүргүзүп жатат. Азыркыда 80% жөнөтүүлөр жаңы логистика системасына ачылып, 30 күндөн аз убактылуу болуп келет. Алдын ала AliExpress сатуучулар үчүн платформаны даярдайт жана келечектен Кыргызстандын компаниялары да учур болуу мүмкүн.

"Кыргыз почтасы" Ошта AliExpress үчүн сүзгөч өндүрүүчү мөчөлүк ачат. Хазирда Кыргызстан боюнча жөнөтүүлөр Ташкент аркылуу келет, алардын алуу убакыты 30 күнгө чейин чечиштүү. Биз AliExpress менен катарымдуу арекеттүү этип, жеткендүү убактынын убакытын камтыйт," деп айткан Марат Черикчиев.