Кичи авиация Кыргызстандын мамлекеттешкен өлкөлөрүгө жарандарды жеткирүүгө турушат

25-05-2023
794

"КыргызЭйрвэйс" авиакомпаниясы, ОАО "Кыргызиндустрия"нын өзүнүн кызматтары болуп саналат, Кыргызстанда аэропландык жана жашыл агрокультуралык авиацияны жетиштирип, ага жабышат. Бул туурда, Кыргызстандагы кичине аэропорттар жайгашкан.

Майда, анда международдук катыштуулор жана тиешелүү кесиптик жарандар кылычы менен жүргүзүлүп, кичине авиацияны баштоо аракеттерин бекитип, өз барча региондордогу көрөмдүктү билдирүүчү жана бизнес багыттары бар ишкердерди ынтымактууруу менен колдонуу берет.

Муну аркылуу, кичине авиация аркылуу кыргыз селекциясын жеткирүү менен кечүү жана ар дайым жашоодо, шулайымда достук мамлекеттер аймагы боюнча акысыз өтүмдүктү бардык иштенип чыгуунун байланыштарын куруп, энергетикалык экономикалык бийиктүүгүн жаратат.