Кыргыз Республикасында туруктуу мамлекеттик сатып алуулар

31/01/2022
2262 | 0
Калиева Аян Аскатовна

Аннотация: Макалада “туруктуу” мамлекеттик сатып алуулар (Sustainable Public Procurement) талкууланат, ал экономикалык натыйжалуулук менен бирге айлана-чөйрөгө оң таасирин эске алып, социалдык көйгөйлөрдү чечет. Мамлекеттик сатып алуулар өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө кандай салым кошо алат жана туруктуу мамлекеттик сатып алууларды киргизүү боюнча Кыргыз Республикасынын учурдагы абалына сереп.

Маанилүү сөздөр: мамлекеттик сатып алуулар; туруктуу өнүгүү; туруктуу мамлекеттик сатып алуулар.

Айлана-чөйрөнүн абалынын начарлашына жана глобалдык жылуулукка жана өлкөлөрдө социалдык-экономикалык чыңалуулардын күчөшүнө алып келген бир катар экологиялык көйгөйлөргө байланыштуу, атап айтканда, акыркы жылдарда COVID-19 коронавирустук пандемиядан улам, БУУда туруктуу өнүгүүнү камсыз кылуу маселеси белгиленген. 1992-жылдагы Бүткүл дүйнөлүк конференция (БУУнун Курчап турган чөйрөнү коргоо жана өнүктүрүү боюнча конвенциясы, 1992-ж.) дүйнөлүк коомчулук үчүн курч болуп калды.

БУУнун маалыматы боюнча, 2020-жылы дүйнөлүк экономика 4,3% кыскарган. Вирустан улам келип чыккан кризис акыркы 90 жылдагы эң күчтүү кризис деп аталды. COVID-19 пандемиясына байланыштуу пайда болгон кырдаал адамдар менен өлкөлөрдүн ортосундагы бардык теңсиздикти көрсөттү жана дүйнө туруктуу өнүгүүгө муктаж экенин дагы бир жолу ачыктады.

Туруктуу өнүгүү экономикалык туруктуулукту, айлана-чөйрөнү коргоону жана социалдык адилеттүүлүктү камсыз кылууну камтыйт (БУУнун Туруктуу өнүгүү боюнча конференциясы, 2012-ж.). Экологиялык жактан коопсуз өндүрүш, сарамжалдуу керектөө, коомдогу социалдык дисбаланстын азайышы, өнүгүп келе жаткан тармактарды жана өлкөлөрдү экономикалык жактан колдоо өлкөлөргө туруктуу өнүгүүгө багыт алууга мүмкүндүк берет.

Мамлекеттердин туруктуу өнүгүү стратегиясын ишке ашыруунун натыйжалуу механизмдеринин бири мамлекеттик сатып алуулар болуп саналат. Рынокто эң ири сатып алуучу катары чыгып, саясий эркке жана бийликке ээ болгон мамлекет мамлекеттик сатып алуулар аркылуу өндүрүүчүлөргө жана керектөөчүлөргө таасирин тийгизип, туруктуу өндүрүшкө жана керектөөгө өбөлгө түзө алат. Экономикалык жана социалдык өнүгүүнүн ар кандай деңгээлдериндеги бир катар өлкөлөр экологиялык жактан таза продукцияны өндүрүүнү стимулдаштырууда, ресурстарды экинчи ирет колдонууда, чакан бизнести колдоодо, улуттук жана этникалык азчылыктардын социалдык тең укуктуулугун камсыздоо маселелерин чечүүдө, жаңы жумуш орундарын түзүүдө туруктуу сатып алууларды практикада колдонушат. жана адилеттүү сооданы стимулдаштыруу.

Ошентип, мамлекеттик сатып алуулар чындап эле туруктуу өнүгүүгө өбөлгө түзөт.

Кыргыз Республикасында туруктуу өнүгүү жана туруктуу мамлекеттик сатып алуулар.

Туруктуу өнүгүү – бул келечек муундардын өз керектөөлөрүн канааттандыруу мүмкүнчүлүгүнө шек келтирбестен, азыркы замандын керектөөлөрүн канааттандыруучу процесс (Биздин жалпы келечегибиз, 1987). Туруктуу өнүгүү "социалдык адилеттүүлүк, айлана-чөйрөнү коргоо жана экономикалык өнүгүү сыяктуу компоненттерди камтыйт" (Weybrecht, 2010).

Социалдык адилеттүүлүк өзүнө адам укуктары, тынчтык, коопсуздук, адилеттүүлүк, гендердик теңчилик, маданий көп түрдүүлүк ж.б.у.с. сыяктуу маселелерди камтыйт. Курчап турган чөйрөнү коргоо суу менен камсыздоо, энергетика, айыл чарба, биологиялык ар түрдүүлүктү колдоо, жаныбарларды, балыктарды, токойлорду ж.б. коргоону билдирет. Экономикалык өнүгүү «экономикалык өсүштүн потенциалын түшүнүү» дегенди билдирет жана жакырчылыкты кыскартуу, жоопкерчиликтүү керектөө, корпоративдик жоопкерчилик, энергияны үнөмдөө, калдыктарды сарамжалдуу башкаруу, билим берүү маселелери ж.б. (Weitbrecht, 2010).

Мамлекеттик сатып алуулар туруктуу өнүгүүгө өтүүнүн натыйжалуу механизмдеринин бири боло алат. Мунун бир нече себептери бар. Биринчиден, бюджеттик каражаттардын эбегейсиз үлүшү мамлекеттик сатып алууларга жумшалат. Еврокомиссиянын маалыматы боюнча, Европа өлкөлөрүндө мамлекеттик сатып алууларга кеткен чыгымдар ИДПнын 13,67% түзөт (Мамлекеттик сатып алуулардын көрсөткүчтөрү, 2014-ж.). Туруктуу өнүктүрүү боюнча эл аралык институттун маалыматы боюнча, OECD өлкөлөрүндө товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алууларга чыгашалар республикалык бюджеттин 45%дан 65%га чейин түзөт, бул ИДПнын 12-17%ын түзөт (Сатып алуулар жана мамлекеттик-жеке өнөктөштүк).

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сатып алуулардын расмий порталынан алынган маалымат боюнча (http://cds.zakupki.gov.kg/statistic/procedures) 2020-жылы аяктаган тендерлердин жалпы баасы 36,7 миллиард сомду түздү, бул барабар. 2020-жылга мамлекеттик бюджеттин чыгашаларынын жалпы көлөмүнүн 21%га чейин. (https://budget.okmot.kg/ru ). Бирок ийгиликтүү аяктаган лоттордун үлүшү болгону 54%ды түздү, бул сатып алуучу уюмдардын мамлекеттик бюджетти өздөштүрүү боюнча натыйжасыз иш алып баргандыгын айгинелейт.

OECD өлкөлөрүнүн көрсөткүчтөрү менен салыштырганда, Кыргыз Республикасында товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү мамлекеттик сатып алууга кеткен чыгымдар азыраак, бирок ага карабастан мамлекет өлкөдөгү товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн эң ири кардары бойдон калууда.

Мамлекет тарабынан экологиялык продуктыларга суроо-талап рынокко белги берип, жеке керектөөчүлөрдүн экологиялык жактан таза товарларды, адилеттүү соода товарларын сатып алуу «пайдалуу адатын» жайылтууга шарт түзөт. Бул өз кезегинде экологиялык жактан таза продукцияны өндүрүүгө жана социалдык жоопкерчиликтүү бизнести өнүктүрүүгө түрткү берет (Preuss, 2009). Натыйжада, мунун баары экономикалык, экологиялык жана социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө өбөлгө түзөт.

Бул иш жүзүндө кандай көрүнөт? Рынокто эң ири кардар болгон мамлекет бюджеттик мекемелерге энергияны үнөмдөөчү лампаларды гана сатып алууга токтом чыгарат, бул рынокто энергияны үнөмдөөчү лампаларга суроо-талапты жогорулатат.

Чакан жана орто бизнести колдоо максатында келишимдерди түзүүдө мамлекет биринчи кезекте Кыргыз Республикасынын резиденти болгон жеткирүүчүлөргө артыкчылык бере алмак. Көбүнчө, иш жүзүндө жагдайлар EGZ порталындагы белгилүү бир чоң сынактарга Россия Федерациясынын, Казакстан Республикасынын же Кытайдын аймагында жайгашкан заводдордун өздөрү же товарлардын жана жабдуулардын эксклюзивдүү дистрибьюторлору катышканда пайда болот. Албетте, мындай учурларда бүтүмдөн түшкөн бардык пайда жана салыктар башка мамлекеттин казынасына түшөт. Жогоруда аталган өлкөлөргө келсек, бул өлкөлөрдө мамлекеттик сатып алуулар өлкөнүн резиденттери үчүн гана жеткиликтүү болгон расмий порталдарда ишке ашат.

Ата мекендик продукцияны сактоо үчүн мамлекет тарабынан төмөнкүдөй жеңилдиктер каралган:

 • ички берүүчүлөр тарабынан Кыргыз Республикасында өндүрүлгөн товарларды сатып алууда сатып алуучу уюм конкурстук табыштамаларды баалоодо сунушталган баадан 20 пайыз өлчөмүндө жеңилдиктерди берүүгө милдеттүү, эгерде берилген товарларга коопсуздукту ырастоочу зарыл сертификаттар болсо. жана продукциянын сапаты.
 • Эгерде сатып алуулардын предмети Кыргыз Республикасынын ички подрядчылары жана чет өлкөлүк подрядчылар аткара ала турган жумуштар болсо, сатып алуучу уюм ички подрядчыларга 20 пайыз өлчөмүндө жеңилдиктерди берүүгө милдеттүү, эгерде ички подрядчы 70тен кем эмес пайдаланса. жергиликтуу эмгек ресурстарынын жана жергиликтуу сырьёлордун жана материалдардын кеминде 30 процентин. («Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө» 2015-жылдын 3-апрелиндеги No 72 Мыйзамынын 4-беренесинин 3, 4-пункттарына ылайык).

Туруктуу өнүгүүнүн экологиялык тарабында Кыргыз Республикасы чечкиндүү реформаларга муктаж. «Кумтөр» алтын кениндеги экологиялык зыяндын ачыкка чыгышы, ошондой эле Бишкек шаарынын дүйнөнүн эң кир абасы бар шаарларынын рейтингинде биринчи орунда турганы, экологиялык компонентти өнүктүрүү үчүн артыкчылыктарды белгилөөдө да эске алынышы керектигин айкын көрсөтүп турат. мамлекет.

Бүгүнкү күндө туруктуу мамлекеттик сатып алууларды киргизүү Кыргыз Республикасында гана киргизилүүдө. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун Айлана-чөйрө боюнча программасынын Европалык бюросу (ЮНЕП) жетектеген жана Бириккен Улуттар Уюмунун Европалык Экономикалык Комиссиясы (UNECE) жана Жашыл Өнүгүү Билими менен биргеликте ишке ашырылган UNDA SPP долбоорун ишке ашыруу боюнча өлкөлөрдүн бири. Платформа (GGKP), EECCA аймагындагы айрым өлкөлөрдүн туруктуу мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө потенциалын бекемдөөгө жана бизнестин туруктуулук критерийлери менен ачык аукциондорго жооп берүү мүмкүнчүлүгүн жогорулатууга багытталган. Долбоор 2018-2021-жылдар аралыгында ишке ашырылууда.

NSR-2040 документинде өлкөнүн келечегинин ушундай картинасына багытталган жана активдүү кыймыл үчүн Кыргыз Республикасынын 2023-жылга чейинки артыкчылыктуу багыттары аныкталган:

 1. Технологиялык модернизацияны стимулдаштыруу
 2. Энергияны үнөмдөөчү технологияларды модернизациялоо жана ишке киргизүү.
 3. Кайра жаралуучу энергия булактарынын катышуусун жогорулатуу.
 4. Жашыл аянттардын аянтын кеңейтүү.
 5. Калдыктарды сактоочу жайларды консервациялоо жана коопсуздукту камсыздоо
 6. Суу ресурстарын сарамжалдуу башкаруу.
 7. Таштандыларды утилдештирүү жана кайра иштетүү инфраструктурасын өнүктүрүү.

Учурда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүндө бекитүү стадиясында турган 2019-2023-жылдарга Кыргыз Республикасында “жашыл” экономиканы өнүктүрүү программасына ылайык, туруктуу мамлекеттик сатып алуулардын максаттары да белгиленген.

Туруктуу мамлекеттик сатып алуулардын үлүшүн 2023-жылга чейин 30%га, 2040-жылга чейин 50%га жеткирүү максаты коюлган.

Ага жетишүү үчүн төмөнкү милдеттер чечилет:

3.1. Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүү. Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү мыйзамдарды, анын ичинде экологиялык критерийлерди, продукциянын коопсуздугун жана сапатын, анын ичинде социалдык аспектилерге талаптарды ырастаган жеткирилүүчү товарларга, аткарылган иштерге жана көрсөтүлгөн кызматтарга техникалык шарттар жана тиешелүү сертификаттар жөнүндө жоболорду өркүндөтүү. Өкмөттүн ишмердүүлүгү ЕАЭБ жана ДСУ менен көп тараптуу жана аймактык кызматташуунун алкагында туруктуу сатып алуулар жана соода саясатын ишке ашырууга көмөктөшүүгө багытталат. Туруктуу/"жашыл" товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү аныктоо үчүн сатып алуучу уюмдар үчүн баалоо критерийлери боюнча жоболор жана нускамалар иштелип чыгат.

3.2. Экологиялык сертификацияны өнүктүрүүгө көмөктөшүү. Экологиялык сертификацияны өнүктүрүү туруктуу сатып алуулардын эл аралык стандарттарын киргизүү аркылуу ишке ашырылат. Уюмдарга туруктуу сатып алууларды ишке ашыруу үчүн ийгиликтүү тажрыйбаларды жана саясаттарды иштеп чыгууга жана ишке ашырууга жардам берилет. Ошондой эле белгиленген эл аралык эмгек стандарттарына (ЭЭМ, Адилет соода ж.б.) ылайык өндүрүлгөн товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү баалоого мүмкүндүк берүүчү критерийлерди киргизүү пландаштырылууда. Жеткирүүчүлөр үчүн туруктуу мамлекеттик сатып алууларды стимулдаштыруу, анын ичинде каржылоонун жеңилдетилген булактарына жетүүнү камсыз кылуу механизмдери иштелип чыгат.

3.3. Туруктуу мамлекеттик сатып алууларга өтүү үчүн берүүчүлөрдүн жана сатып алуучу уюмдардын потенциалын жогорулатуу. Мамлекеттик уюмдардын жана берүүчүлөрдүн сатып алуу потенциалын жогорулатуу университеттер үчүн да, окуу борборлору үчүн да окутуу программаларын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу аркылуу ишке ашырылат. Туруктуу/"жашыл" мамлекеттик сатып алуулар боюнча ЖОЖдун окутуучулары үчүн атайын курстар да үзгүлтүксүз өткөрүлөт.

Дүйнөлүк практикада туруктуу өнүктүрүү саясатын ишке ашыруу механизми катары туруктуу мамлекеттик сатып алуулар барган сайын кеңири жайылууда. Кыргыз Республикасында туруктуу мамлекеттик сатып алуулардын принциптерин ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн биринчи кезекте мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүү зарыл, мында ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн жана Кыргыз Республикасынын резиденттеринин берүүчүлөрүнүн ишин стимулдаштыруу зарыл. Кыргыз Республикасы, ошондой эле өлкөнүн экологиялык компонентине көбүрөөк көңүл бурат.

Колдонулган адабият:

 1. Shadrina E.V., Romodina I.V. Article: PUBLIC PROCUREMENT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: INTERNATIONAL EXPERIENCE URL:https://vgmu.hse.ru/data/2017/04/05/1168492363/%D0%A8%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%201-2017.pdf
 2. The future we want. UN Conference on Sustainable Development RIO+20. 2012. URL: https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/fi les/a-conf.216-l-1_russian.pdf.pdf (дата обращения: 07.07.2016).
 3. Convention on Environment and Development. The agenda for the XXI century. 1992, Rio de Janeiro. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21 (дата обращения: 02.05.2016)
 4. Official portal of public procurement URL: http://zakupki.gov.kg/
 5. Overview of the current state of the Kyrgyz Republic on the implementation of sustainable public procurement (UGP) https://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/uploads/RUS%20Full%20assessment%20of%20institution%20and%20legal%20framework%20Kyrgyzstan.pdf
 6. The Law "On Public Procurement of the Kyrgyz Republic (http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111125)
 7. Open budget website (https://budget.okmot.kg/ru)