Студенттердин илимий-изилдөө иштери
Акылбеков Батырбек
Эссе
365 | 0
Эмне үчүн сатып алууларды жүргүзүү керек?
Материалдык агымды башкаруу логистиканын ажырагыс бөлүгү болгондуктан, биз, логистикалык адистер үчүн, сатып алууларды жүргүзүү абдан маанилүү. Кандайдыр бир соода жана өндүрүш ишканаларында сатып алуулар үчүн жооптуу жана камсыздоо деп аталган бөлүм бар. Ал биринчи кезекте жеткирүүчүлөр менен мамилелерди түзүү менен алектенет - макулдашылган мамилелер аларды жеткирип турган ишканалардан товарлардын үзгүлтүксүз агымын камсыз кылат. Алар ошондой эле экономикалык жана пландаштыруу маселелерин чечишет. Логистика идеясынын өзү - бардык катышуучулардын аракеттерин координациялоодон кошумча пайда алуу. Бул идея камсыздоочу персоналдан өз ишканасынын максаттарына обочолонгон объект катары эмес, логистикалык тутумдун звеносу катары жетишүүсүн талап кылат. Бүтүндөй логистикалык подсистеманын натыйжалуулугун жана иштешин жогорулатуу максатын көздөшү керек. Жеткирүү максаты заманбап маркетинг концепцияларына негизделиши керек, адегенде сатуу стратегиясы иштелип чыгат, андан кийин анын негизинде биз өндүрүштү өнүктүрүү стратегиясын, андан кийин жеткирүү жана сатып алуулар стратегиясын түзүшүбүз керек. Бирок, менин оюмча, маркетинг чийки заттын баштапкы булагынан баштап акыркы керектөөчүгө чейин тутумдаштырылган уюштуруу ыкмаларын сунуш кылбайт. Сатып алуулар бөлүмүнүн кыйла натыйжалуу иштеши жана максатка жетүү мүмкүнчүлүгү сатып алуулар бөлүмүнүн системалуу уюштурулушунан көз каранды. Эгерде мен сатып алуулар бөлүмүндө иштешим керек болсо, анда мен сатып алуулардын так шарттарын аткарып, мөөнөттөрдү карманып, сатып алуулардын сандык көлөмүн аткарып, өзгөчө сапаттагы товарларды сатып алышым керек, бул ресурстардын бардыгын жеткирүү менен эң арзан баада сатып алуум керек, ташуу жана сактоо үчүн мүмкүн болушунча кыска мөөнөттө жана эң төмөнкү чыгым менен. Тилекке каршы, Кыргызстанда сатып алуулар тутумунун иштеши толук жолго коюлган эмес, анткени көптөгөн фирмалар өлкөдөгү бардык ресурстар сатып алынбай, бөлүштүрүлүп жаткан мезгилге басым жасап, өз ишин улантып жатышат. Мен ишенем, мен университетти, "Сатып алуу логистикасы" профилин аяктаганда, жогорку даражадагы тапшырмаларды ийгиликтүү чечип, ишканамды камсыздоонун эң натыйжалуу жолдорун курам.
Жумашова Акылай
Эссе
501 | 0
Логистиканын тамак-аш технологу кесибимдеги ролу
Эгерде биз сүйүктүү дүкөн же ресторан жөнүндө бир саамга ойлонсок, логистика деген түшүнүк алгач оюбузга келбеши мүмкүн. Бирок бул мекеме күнүмдүк иш-аракеттери үчүн керектүү азык-түлүктү жана материалдарды канчалык деңгээлде так алып жаткандыгын эске алганда, биздин керектөөчүлөрдүн жашоо образы үчүн логистиканын мааниси талашсыз. Жөнөкөй сөз менен айтканда, логистика - бул товарларды же кызмат көрсөтүүлөрдү жеткирүүчүлөрдөн керектөөчүлөргө өткөрүп берүү процесстерин башкаруу. Мындан тышкары, логистиканын максаты - белгилүү бир жерде жана белгилүү бир убакытта эң аз чыгым менен керектүү көлөмдөгү продукцияны алуу. Бул иш-чараларга сатып алуу, жеткирүү, кампада сактоо, материалдарды иштетүү, коргоочу таңгактоо, камдарды контролдоо, өндүрүшкө буйрутмалар, суроо-талапты болжолдоо, маркетинг жана кардарларды тейлөө кирет. Логистиканы билүү ар кандай кесиптеги адамдарга, айрыкча тамак-аш технологуна керек. Себеби азык-түлүк логистикасы - бул чийки заттар булагынан баштап өндүрүш линиясынын башталышына чейин жеткирүү жана даяр продукциялар же жарым фабрикаттар, өндүрүштүк линия бүткөндөн баштап, керектөө пунктуна чейин натыйжалуу жылышы менен байланышкан иш-чаралардын кеңири чөйрөсү, кардардын талаптарына ылайык. Тамак-аш технологу бардык этаптарда тамак-аш азыктарынын сапатына жооптуу адис болгондуктан: чийки заттарды кабыл алуудан баштап, даяр продукцияны таңгактоого чейин, ал эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууда компетенттүү болушу керек. Маселени түзүүнүн негизинде, аны логистиканын жардамы менен гана толугу чечүүгө болорун түшүнүүгө болот. Себеби логистика ишкананын өндүрүштүк-чарбалык иши менен ажырагыс байланышта болуп, чыгымдарды азайтууга же тобокелдиктерди камсыздандырууга мүмкүндүк берет, мисалы, кампаларда ашыкча камдарга же даяр продукциянын жетишсиздигине. Жыйынтыктаганда, логистика менин кесибимде маанилүү ролду ойнойт деп айткым келет, анткени, акыры, сатып алуучу менин продуктумду алабы же жокпу, ушул кызматтын аракеттеринен көз каранды.
Бирмамбетов Алан
Эссе
381 | 0
Эмне үчүн сатып алууларды кылуу керек?
Бул суроого жооп берүү үчүн, алгач сатып алуулар эмне экендигин түшүнүшүңүз керек. Сатып алуу - бул товарларды, жумуштарды же кызмат көрсөтүүлөрдү алуунун жол-жобосу, ал ушул товарларга, жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөргө муктаждыкты аныктоо, жеткирүүчүлөрдү издөө, товарларды жеткирүү (жумуштарды же кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруу) боюнча келишим түзүүдөн жана аткаруудан турат. Ишкананын сатып алуулары - бул бизнес жүргүзүү процессиндеги маанилүү процесстердин бири. Дал ушул сатып алуулар процесси бүгүнкү ишканалардын натыйжалуу иштешин камсыз кылат, алардын атаандаштыгына, натыйжалуулугуна жана туруктуулугуна олуттуу таасир этет. Мамлекеттик сатып алуулар - бул мамлекеттик компаниялар товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү берүүчүлөрдү издөө тутуму. Анын үстүнө, бул сатып алуулар ар кандай масштабда болушу мүмкүн - кенсе баскычтарды сатып алуудан баштап, стадиондордун курулушуна чейин. Эмне үчүн мамлекеттик сатып алууларга катышуу керек? Мамлекеттик сатып алуулар сизге ири суммадагы ишенимдүү кардарды алууга мүмкүндүк берет, ал сөзсүз төлөйт. Бул ошондой эле сатууну көбөйтүү жана соода географиясын кеңейтүү мүмкүнчүлүгү. Мамлекеттик контракттарды "өз кишилер" гана ала алышат деген имиштер боюнча, "сырттагылар" аракет кылуунун деле кереги жок. Буга ишенбегиле. Эгерде сиз сапаттуу продукт чыгарсаңыз же квалификациялуу кызмат көрсөтсөңүз, анда мамлекеттик буйрутманы алууга толук мүмкүнчүлүк бар. Жана бул үчүн жарнамага акча коротуунун кажети жок, бирок деталдарын билүү үчүн убакытты жана күчтү сарптоого туура келет. Сатып алуулардын логистикасы - бул ишкананы ресурстар менен камсыз кылууга, даяр продукциянын көлөмүнө жана сатып алынган материалдык ресурстардын ишкананын ичиндеги бөлүмдөрдүн арасында жана алардын ортосундагы кыймылга багытталган операциялардын комплекси. Сатып алуулар логистикасынын негизги максаты - компаниянын (өндүрүштүн) продукциясын (материалдардын) керектөөсүн эң жогорку экономикалык эффективдүүлүк менен канааттандыруу. Сатып алуулар логистикасынын милдеттери: 1) материалдык ресурстарды эң арзан баада жана эң жогорку сапатта сатып алууну камсыз кылуу. Материалдарды сатып алуу бааларын төмөндөтүү менен, өндүрүштүн наркын бир кыйла төмөндөтсө болот; 2) өндүрүштүк керектөөлөр үчүн материалдарды өз убагында жеткирүүнү камсыз кылуу; 3) чийки заттарды жана компоненттерди сатып алуу мөөнөтү боюнча шарттарынын сакталышы; 4) жеткирүүлөрдүн оптималдуу өлчөмүн аныктоо; 5) жеткирүүлөрдүн санынын өндүрүштүн керектөөлөрүнө шайкештигин; 6) чийки заттын жана компоненттердин сапатын контролдоо; 7) материалдык ресурстарды (даяр продукцияны) минималдуу чыгымдар менен сактоону камсыз кылуу. Сатып алуулардын толук спектрин билгенден кийин, жыйынтык чыгаралы. Менин оюмча, сатып алуулар ар бир ишкананын негизги кыймылдаткыч күчү. Жумуштардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн натыйжалуулугу толугу менен сатып алуулар логистикасынан көз каранды. Эгер сиз сатып алууну биринчи орунга койбосоңуз, анда бизнес ишиңиз алыска кетпейт, тескерисинче, ал кризистик туңгуюкка кетип калат. Ошондуктан, сиз өнүккөн туруктуу бизнес кааласаңыз, сатып алууга жетиштүү көңүл буруңуз. Сиздин иштеринизге ийгилик.
Петренко Олеся
Илимий - изилдөө иш
414 | 0 | 6
Ишкананын сатып алуулар ишин уюштуруу
Учурда, аймактагы көптөгөн ири соода ишканалары сатып алуулар ишин модернизациялоо жана өркүндөтүү боюнча олуттуу иштерди жүргүзүп жатышат. Сатып алуу иштерин туура уюштуруу - бул ар кандай соода ишканаларынын ийгиликтүү иштешинин негизи. Сатып алуу - бул аларды акыркы сатуу үчүн ар кандай максатта товарларды сатып алуу. Бул учурда соода ишканалары товарларды өндүрүүчүлөрдүн натыйжалуу жардамчысы болуп саналат, анткени алар акыркы керектөөчүнүн керектөөлөрүн толук жана так канааттандырууга жардам берет. Сатып алуу иштерин туура уюштуруу менен, компания керектөөчүлөрдүн суроо-талаптарын канааттандырууга гана салым кошпостон, товарларды сатуунун жоктугу менен байланышкан коммерциялык тобокелдиктерди азайтууда. Мазмуну Киришүү 1-бап. Мамлекеттик сатып алуулардын жана сатып алуулардын иш-аракеттеринин теориялык негиздери 1.1. "Мамлекеттик сатып алуулар" түшүнүгүнүн аныктамасы 1.2. Сатып алуулардын маңызы, мазмуну жана негизги түшүнүктөрү 2-бап. "MegaCity" ЖЧК ишканасында сатып алууларды уюштуруу өзгөчөлүктөрү 2.1. Ишкананын мүнөздөмөсү 2.2. "MegaCity" ЖЧКнын негизги финансылык-экономикалык көрсөткүчтөрүн талдоо 3-бап. "MegaCity" ЖЧК ишканасында сатып алууларды жакшыртуу жолдору 3.1. "MegaCity" ЖЧК соода ишканасында сатып алууларды жакшыртуу боюнча чаралар 3.2. Соода ишканасынын ресурстук колдоосуна муктаждыктын өзгөрүшү Корутунду Адабияттардын тизмеси
Тюльюгалиев Ислам
Эссе
464 | 0
Сатып алуулар эмне үчүн зарыл?
Мен И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетине тапшырдым жана "Логистика" багытын тандап алдым, анткени бул багыт мага туура келет жана ал абдан тез өнүгүүдө. Логистиканын көптөгөн түрлөрү бар: өндүрүү, сатып алуу, ишкердик, транспорт жана башкалар. Алардын ар бири бири-бирине байланыштуу. Сатып алуу - бул белгилүү бир сапаттагы товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү керектүү санда керектүү убакта жана эң арзан баада алуу процесси. Сатып алуу - бул абдан маанилүү компонент. Сатып алуу керек, анткени өндүрүш үчүн материалдар, ошондой эле сапаттуу кызматтар керек. Ал үчүн туура, жакшы жеткирип берүүчүнү тандашыңыз керек. Жеткирүүчү конкурстук соодалашуу же жазуу жүзүндө тандалат. Эң натыйжалуу вариант - бул конкурстук соодалашуулар, анткени сиз бардык процессти көзөмөлдөп, жеткирүүчүнү кылдаттык менен тандай аласыз. Туура жеткирүүчүдөн сатып алуу, сатып алынган чийки заттын мөөнөттөрүн, санын жана сапатын сактоого мүмкүндүк берет. Ошондой эле план түзүшүңүз керек: Эмнени сатып алуу керек? Эмне үчүн сатып алыш керек? Кантип ташыйт? жана башка. Сатып алууларды жүргүзгөн мамлекет же компания өз өлкөсүнүн жарандарын керектүү нерселердин бардыгы менен камсыз кылат - алар эң популярдуу товарларды жана кызматтарды арзан баада тандашат. Бул сатып алуунун негизги себеби. Сатып алуулар ар кандай себептерден улам өз өлкөсүндө болбогон өнүмдү же кызматты сатып алуу үчүн жүргүзүлөт. Сатып алууларды жүргүзүү керек, анткени баарына сапаттуу товарлар же жакшы баалар талап кылынат. Жыйынтыктап айтканда, сатып алуулар бизнес, ишкердүүлүк үчүн, башкача айтканда, акча тапкысы келгендердин бардыгы жана жакшы кызматтарга жана товарларга муктаж болгондор үчүн маанилүү экендигин айткым келет. Ошондой эле, сатып алуулар базарда өз таасирин кеңейтүүгө, сатууну көбөйтүүгө жана акыры өнүгүүгө мүмкүндүк берет. Сатып алуулардын мааниси баа жеткис.
Бактыбекова Айпери
Илимий - изилдөө иш
477 | 0 | 7
Сатып алуулардын натыйжалуу иш-аракеттерин баалоо
Сатып алуу иштерин туура уюштуруу менен, компания керектөөчүлөрдүн суроо-талаптарын канааттандырууга гана салым кошпостон, товарларды сатуунун жоктугу менен байланышкан коммерциялык тобокелдиктерди азайтууда. Сатып алуу иш-чаралары компания керектүү чийки заттарды, материалдарды, товарларды жана кызматтарды өз убагында, ишенимдүү жана ак ниеттүү жеткирип берүүчүдөн, жакшы тейлөө жана жагымдуу баада, өз убагында алышын камсыз кылууга багытталган. Мазмуну Киришүү 1-бап. Ишканада сатып алуулар ишин уюштуруунун теориялык негиздери 2- бап. Заманбап соода ишканаларында сатып алууларды уюштуруу өзгөчөлүктөрү 3- бап. Сатып алуу иш-аракеттеринин натыйжалуулугун баалоо 4- бап. Сатып алуулардын бенчмаркинги Корутунду Колдонулган адабияттар
Мамбеткулова Сезим
Эссе
385 | 0
Эмне үчүн сатып алууларды жүргүзүү керек?
Сатып алуу - бул товарларды жана кызматтарды жеткирүүгө буйрутма берүү формасы. Сатып алуу процессинин маңызы сатуу процесси менен таптакыр карама-каршы келет. «Логистика» кафедрасынын 1-курсунун студенти катары, сатып алуулар эң маанилүү бизнес процесстердин бири деп эсептейм жана кандайча акча жасоону ойлонуп, соода жаатында өз ишин ачууну чечкен адам аны жүзөгө ашырышы керек. Мунун себебин түшүндүрүп берейин: Сатып алуулар - бул ар кандай өндүрүштүк же соода тармагындагы маанилүү бөлүгү. Ишканалар материалдарды, шаймандарды, даяр продукцияны сатып алышат. Чынжырдагы ар бир шилтеме товарларды жеткирүүчүлөрдөн сатып алып, анын баасын жогорулатат, андан кийинки керектөөчүлөргө сатат. Ар кандай ишканада сатып алуулар: продукциянын түрлөрүн кеңейтүүгө, ресурстардын чыгымдарын азайтууга мүмкүндүк берет. Сатып алууларга катышуу - товарларыңызды, жумуштарыңызды же кызматтарыңызды сатууну көбөйтүү жана рынокту кеңейтүү үчүн жакшы "курал". Ошондой эле, сатып алуулар чакан бизнеске түрткү берет жана андан ары өнүгүү үчүн киреше алууга мүмкүнчүлүк берет. Сатып алуулар биздин мамлекеттин ар кандай товарларга, жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөргө болгон муктаждыктарын канааттандыруу үчүн керек. Бул муктаждыктардын номенклатурасы чындыгында эбегейсиз зор, кагаз бекиткичинен баштап ири өнөр жай объектилерине чейин. Мындай сатып алуулар мамлекеттин өнүгүшүнө дагы, жалпы эле бизнестин өнүгүшүнө дагы оң таасирин тийгизет. Мамлекет мамлекеттик жана муниципалдык кардарлар катышууда эң керектүү товарларды (жумушту же кызматты) эң ыңгайлуу шарттарда алат, ал эми жеткирүүчү акча алат. Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө айта турган болсок, товарлардын ири партиясын сатып алууда мамлекеттик бюджеттин үнөмдөлүшү сыяктуу ири позитивдүү учурду белгилеп көрсөтсө болот, бул жеткирүүчүлөргө дүңүнөн сатууларды жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Дагы бир жагымдуу жагдай, борборлоштурулган мамлекеттик сатып алууларды жүзөгө ашырууда мамлекеттик жана коомдук көзөмөлдү кеңири жүргүзүү мүмкүнчүлүгү бар. Мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүдө ыйгарым укуктуу органдардын ишине мониторинг жана аудит колдонулушу мүмкүн. Жыйынтыктап айтканда, сатып алуулардын максаты - компаниянын материалдарды ишенимдүү жеткирүүнү камсыз кылуу. Анын негизинде, сатып алуулар боюнча тапшырмалар төмөнкүлөр: - компанияга ишенимдүү жана үзгүлтүксүз материалдык агымды түзүү; - ушул материалдарды колдонгон бөлүмдөр менен тыгыз өз ара аракеттенүү, алардын суроо-талаптарын изилдөө; - ылайыктуу берүүчүлөрдү издөө, алар менен тыгыз өз ара аракеттенүү жана пайдалуу мамилелерди түзүү; - алгылыктуу сапаттагы керектүү материалдарды жана керектүү санда сатып алуу жана аларды өз убагында жана ордунда жеткирүү кепилдиги; - керектүү бааларын жана жеткирүү шарттарын камсыз кылуу; - камдарды даярдоо жана аларга инвестициялоонун ылайыктуу саясатын жүргүзүү; - жеткирүү чынжырлары аркылуу материалдардын тез жылышы, керек болсо жеткирүүнү экспедициялоо, учурдагы шарттардын, анын ичинде баалардын өзгөрүшүнө, тартыштыкка, жаңы өнүмдөргө ж.б. мониторинги. Менин көз карашым боюнча, сатып алуулардын маанилүүлүгүн жогору баалоого болот, ал эми сатып алуулар ишканаларда гана эмес, ошондой эле жалпы мамлекетте маанилүү ролду ойнойт.
Алымкулова Гүлкан
Илимий - изилдөө иш
438 | 0 | 1
Өнөр жай ишканасынын сатып алуулар ишин уюштуруу
"Өнөр жай ишканасынын сатып алуулар ишин уюштуруу" курстук ишинин тандалган темасынын актуалдуулугу атаандаштык сатып алуулар, тендерлер, котировкалар, конкурстар сыяктуу терминдердин көпчүлүк сатып алуулар боюнча адистер жана менеджерлер үчүн жаңы болбой калгандыгында. Алар жалпыга маалымдоо каражаттарында көп кездешет, бирок көпчүлүгү аларды өз ишинде колдонууга аракет кылышат. Андан тышкары, атаандаштыкка байланыштуу сатып алууларга туш болгон жана терс тажрыйбаны башынан кечирген компаниялардын саны кеңейүүдө. Айрыкча, мамлекет тарабынан өткөргөн сынактарга катышкан нааразы болгон жеткирүүчүлөр көп. Эң жагымсыз нерсе, чындыгында көптөгөн сынактар текке кетет, анткени жеңүүчү алдын ала белгилүү болгон. Жыл сайын заманбап бизнес ийкемдүү, мобилдүү жана өзгөрүлмө болуп баратат, анткени бир жыл мурун оптималдуу болгон нерсе азыр идеалдан алысыраак болушу мүмкүн. Көбүнчө таптакыр жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болот, эгер аларды өткөрүп жиберсеңиз, атаандаштарыңыздан бир топ артта каласыз же бизнесинизден толугу менен айрылып каласыз. Жана мунун бардыгы эски, калыптанган принциптер жана схемалар боюнча иштөөдөн улам келип чыгууда. Мазмуну 1-бап. Ишкананын сатып алуулар ишин уюштуруунун теориялык негиздери 1.1 Сатып алуулардын маңызы жана анын ишкананын натыйжалуу иштешиндеги ролу 1.2 Ишкананын сатып алуу процесси 1.3 Ишканадагы сатып алуулар кызматынын ишмердүүлүгү 2-бап. "Amadeus" трикотаж фабрикасында сатып алуулардын өзгөчөлүктөрү 2.1 «Amadeus» фабрикасынын жалпы мүнөздөмөсү 2.2 «Amadeus» компаниясынын сатып алуулар боюнча иш-аракеттерин талдоо 2.3 «Amadeus» компаниясында сатып алууларды оптималдаштыруу Корутунду Колдонулган адабияттардын тизмеси
Даирова Алина
Эссе
351 | 0
Сатып алуу эмне үчүн зарыл?
Биринчиден, бул суроого жооп берүү үчүн, жалпысынан сатып алуулар эмне экен дегенден баштайлы. Сатып алуу - бул товарларды алуу (сатып алуу) андан ары максаттуу пайдалануу. Жооп бериле турган негизги суроолор, ишкананы эмгек объекттери менен камсыздоо процесси: эмнени, канча сатып алуу, кимден сатып алуу жана кандай шарттарда сатып алуу керек. Башкача айтканда, башкалар менен сүйлөшүү, чындыгында керектүү нерсени гана сатып алуу, эң маанилүүсүн гана, компания жагынан киреше алуу үчүн сатып алуу, кардарлар менен келишимдер өз убагында бүтүшү үчүн, өз убагында сатып алуу. Сатып алуулар логистикасынын маңызы материалдарды жеткирүүнүн жана ишкананын ортосундагы ачык-айкын, ишенимдүү жана үзгүлтүксүз байланышын түзүү, жана аларды андан ары сактоо, пайдалануу жана сатуу. Материалдарды керектөөчүлөрдүн каалоосун эске алуу менен сатып алууларды пландаштыруу. Жеткирүүчүлөр менен өз ара пайдалуу мамилелерин түзүү шайкеш баа саясатын жана жеткирүүнүн ыңгайлуу шарттарын камсыз кылуу үчүн. Материалдардын камдарын түзүү жана аларды сактоо. Материалдардын жетишсиздигин, базардагы бааларды жана жаңы иштелип чыккан нерселерди, башка сапаттуу компоненттерди үзгүлтүксүз мониторинг кылуу. Жыйынтыктап айтканда, сатып алуулар адамдын жашоосунун ар кандай чөйрөсүнүн ажырагыс бөлүгү, айрыкча логистикада. Анткени, логистикадагы сатып алуулар соодадагы негизги коммерциялык иш. Сатып алуулардан соода иштери башталат. Сатып алуу соода уюмдарынын товарларынын оптималдуу ассортиментин түзүүгө мүмкүнчүлүк берет, товар өндүрүүчүлөргө таасир этет. Сатып алуулар соода уюмунун натыйжалуу ишин камсыз кылат.
Токтогулов А..
Илимий - изилдөө иш
439 | 0 | 6
Ишкананын сатып алууларын пландаштыруу
Бул курстун иштин максаты - ишканадагы сатып алууларды пландаштыруу процессин изилдөө. Ушул максаттын негизинде бул курстук иштин максаттары төмөнкүлөр: Сатып алууларды пландаштыруунун маанисин жана маңызын кеңири изилдеп чыгуу.Ишканалар үчүн сатып алууларды пландаштыруу процессинин негизги этаптарын аныктоо. Сатып алуу процесстерин пландаштыруу жана жүзөгө ашыруу бүткүл ишкананын кызыкчылыгынын көз карашы менен караган учурда гана ишкананын экономикалык ийгилиги камсыздалат.
Ильин Илья
Эссе
396 | 0
Сатып алуу эмне үчүн зарыл?
Мен И.Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик Техникалык университетинин 1-курсунун студентимин, мен сатып алуулардын логистикалык багытын бекеринен тандаган жокмун. Биринчиден, логист кесиби жөнүндө көп нерсени билем, экинчиден, бул биздин өлкөдө өнүгүп келе жаткан багыт, демек, өлкө жаш кадрларга муктаж. Анда эмне үчүн сатып алуу керек? Бул суроого жооп берүү үчүн, алгач сатып алуулар эмне экендигин түшүнүшүңүз керек. Сатып алуулардын логистикасы - бул баарынан мурда ишкананы ресурстар менен камсыз кылууга, даяр продукциянын көлөмүнө жана сатып алынган материалдык ресурстардын ишкананын ичиндеги бөлүмдөрдүн арасында жана алардын ортосунда жүрүүсүнө багытталган операциялардын комплекси. Сатып алуулардын логистикасынын негизги максаты - компаниянын керектөөлөрүн канааттандыруу же экономикалык натыйжалуулуктун жогорку деңгээлиндеги өнүмдөргө, материалдарга өндүрүш. Жөнөкөй тил менен айтканда, бизнес сатып алууларсыз болбойт. Неге? Гамбургер өндүрүү үчүн жарым фабрикаттар болобу же ири компаниянын кеңсе буюмдары болобу, каалаган ишкана ресурстарга муктаж. Материалдык агымдар иштелип чыккан, өндүрүштүк дагы, коммерциялык дагы ишкана, эмгек объектилерин: чийки заттарды, жарым фабрикаттарды жана башкаларды сатып алууну, жеткирүүнү жана убактылуу сактоону жүзөгө ашыруучу кызматка ээ. Негизги ролду: жеткирүүчүнү тандоо. Сиз ар дайым эң пайдалуу сунуштарды издеп, баалап, тандап алышыңыз керек. Тандоо бардык олуттуу критерийлерди - бааларды, жеткирүү убактысын, аралыкты, кошумча тейлөөнү эске алуу менен жүргүзүлөт. План сыяктуу маанилүү деталды белгилебей коюу мүмкүн эмес: Эмнени сатып алуу керек? Кимден сатып алса болот? Эмне үчүн сатып алыш керек? Кантип ташыйт? Жана башкалар. Жумуштун натыйжалуулугу жана кызмат көрсөтүүлөрдүн жана товарлардын наркы, ошондой эле ишканадагы сатып алуулардын логистикасын кандайча уюштургандыгына көз каранды. Иштин бул бөлүгү кирешеге таасирин тийгизет, ошондуктан ал эң маанилүүлөрүнүн бири болуп саналат. Акыр-аягы, сатып алуулар ар кандай бизнестин ажырагыс бөлүгү болуп саналат; эгер сиз бизнес акча алып келишин кааласаңыз, анда сатып алуулар боюнча компетенттүү адисти тандап алыңыз. Өз бизнесим болгондо, сатып алууларга өзгөчө көңүл бурам!
Семетеев Жамиль
Эссе
346 | 0
Эмне үчүн сатып алууларды жүргүзүү керек?
Сатып алуу деген эмне? Сатып алуу - товарларды, жумуштарды же кызмат көрсөтүүлөрдү алуунун жол-жобосу, ал ушул товарларга, жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөргө муктаждыкты аныктоодон, жеткирүүчүлөрдү издөөдөн, товарларды жеткирүү (жумуштарды же кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруу) боюнча келишим түзүүдөн жана аткаруудан турат. Ишкананын сатып алуулары бизнес жүргүзүүдө жүзөгө ашырылган эң маанилүү процесстердин бири. Дал ушул сатып алуулар процесси бүгүнкү ишканалардын натыйжалуу иштешин камсыз кылат, алардын атаандаштыкка, натыйжалуулугуна жана туруктуулугуна олуттуу таасир этет. Менин оюмча, сатып алуулар - бул ар кандай өндүрүштүк же соода тармагы үчүн өтө маанилүү шилтеме. Ишканалар материалдарды, шаймандарды, даяр продукцияны сатып алышат. Чынжырдагы ар бир звено товарларды жеткирүүчүлөрдөн сатып алып, анын баасын жогорулатат, андан кийин керектөөчүлөргө сатат. Сатып алуу логистикасы жеткирүүчүлөрдөн материалдык ресурстарды алуу боюнча бардык процесстерди уюштурууга жооптуу. Мисал келтирсек, алгач ишкер өзүнүн өндүрүшүн жаңы продукт менен кеңейтем деп чечет. Сатуу рыногун изилдеп чыгып, өндүрүштүн кайсы көлөмү пайдалуу болот жана жаңы продукт кандай талаптарга жооп бериши керек деген жыйынтыкка келет. План өндүрүшкө берилет, анда сатып алуулар бөлүмүнө кандай материалдарды жана канча сатып алууну талап кылат. Бир мисалдан кийин, сатып алуулар кандай гана ишкердик үчүн канчалык маанилүү экендигин түшүнө аласыз жана сатып алуулар логистикасы болбосо, дээрлик бардык ишканалардын, анын ичинде транспорттун, кадимкидей иштеши мүмкүн эмес. Логистика - бул ар кандай өндүрүүчүлөр менен алардын ишинин координаторлорунун ортосундагы байланыш. Сатып алуулар менен байланышкан иш-чаралардын көлөмү компаниянын күн сайын жана узак мөөнөттүү үзгүлтүксүз камсыздоосу үчүн зарыл болгон бардык функцияларды камтыйт. Жыйынтыктап айтканда, сатып алууларсыз, кандайдыр бир бизнести жүзөгө ашыруу мүмкүн эмес жана сатып алуулар чакан ишканаларда гана эмес, ири ишканаларда да маанилүү ролду ойнойт.
Назаркулов Айбек
488 | 0
Логистика жана мен
Мен Назаркулов Айбек, И.Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик Техникалык Университетинин студенти, Логистика бөлүмүндө окуйм жана албетте бул жаатта тажрыйбам аз, келечектеги логистика кесибимде өзүмдү кандай сезем? Алгач логистика деген эмне? Логистика - бул практикалык да, илимий да багыт жүктөрдү жана адамдарды ташууну оптималдаштыруу ыкмаларын изилдейт. Ар бир транспорттук процесстин милдети, канча убакытка созулбасын, жүктөрдү же жүргүнчүлөрдү жеткирүүнү камсыз кылуу: өз убагында керектүү жерге керектүү өлчөмдө Жол кыймылын уюштуруучу адис. Ал товарларды өндүрүштөн логист деп аталган соода түйүндөрүнө жеткирүүнү координациялайт. Соода-сатыктын тез өнүгүшүнүн жана өлкөлөрдүн ортосунда байланыш түзүүнүн фонунда логисттерге болгон муктаждык тынымсыз өсүүдө. Логистика тармагында карьера курууну пландаштырып жатып, бир катар маанилүү сапаттарга ээ экениңизди текшериңиз. Алар иш процессин туура уюштурууга жана кесиби боюнча максималдуу бийиктиктерге жетишүүгө жардам берет. Көпчүлүк тармактар - чекене соода жана саламаттыкты сактоо тармагынан курулушка жана билим берүү тармагына чейин - логистикага ишенишет. Товарларды, кызматтарды жана адамдарды бир жерден ташуу экинчиси - турмуштук роль, ансыз коом жана дүйнөлүк экономика иштей албайт. Көптөгөн мансаптар атаандаштыкка жөндөмдүү жана талапкерлер менен үмүтсүз толтурулган. Бирок, логистика - бул мүмкүнчүлүктөрдүн жери. Көптөгөн бош орундар бар, карьералык өсүштөр тездик менен жүрөт жана эмгек акы негизинен жогору. Менин ансыз деле логист экенимди элестетип көрөлү, мен жакшы адис болуш үчүн кандай адам болушум керек. 1) Эгерде мен логистика жаатында иштегим келсе, мен эң мыкты байланышчы болушум керек. Адамдар менен баарлашуу - жеке жана электрондук - көптөгөн логистикалык ролдордун маанилүү бөлүгү, бирок ошол эле учурда, баарлашуу эки жол менен жүрөөрүн түшүнүү керек - өзүнө ишенген спикер (спикер) болуу жетишсиз. Ошондой эле мен жакшы угуучу болушум керек жана маанилүү жана актуалдуу детальдарды (пункттарды) бөлүп, иштете билишим керек. 2) Адис катары мен көйгөйлөрдү чече алышым керек , анткени логистика укмуштуудай көйгөйлөрдү жаратышы мүмкүн. Мен 190 миллион сомдук буу турбинасынын кыймылдаткычын кандайча кыймылдатмакмын ? Мисалы: TxDOT логистикалык компаниясы аны ташуу үчүн ири бажы аянтчасын курду - туурасы 39 фут, бийиктиги 18 фут жана футболдун узактыгы талаа. Логистика тармагында мен канчалык олуттуу маселе болбосун, турмушка жарактуу чечимдерди таба алышым керек. 3) Логистикада көптөгөн мансаптык мүмкүнчүлүктөр бар.Мен өз тармагымдын чокусуна жетүүнү кааласам, мага белгилүү бир ийкемдүүлүк (ар тараптуулук) керек болот, анткени ар бир ролдун талаптары жана милдеттери ар башка. Ошондой эле жайгашкан жериме жана жумуш убактыма байланыштуу ийкемдүү болушум керек, анткени 9дан 5ке чейин көптөгөн логистикалык ролдор жабык жана дүйнө жүзү боюнча чачырап кетишкен. 4) Баштапкы деңгээлдеги кызмат орундары мындай чеберчиликти талап кылбаса дагы, мен персоналды башкарууну үйрөнүшүм керек, анткени мен бул жаатта ийгиликке жетишим керек. менеджер, мага ишеним, баарлашуу жана лидерлик жөндөмдөр керек. 5) "Окуу, окуу жана дагы бир жолу окуу." Көптөгөн адамдар ушул тармактагы карьерасын баштоодон мурун логистика боюнча диплом алышат. Бул ар дайым эле зарыл боло бербейт жана көп учурда ага чыгууга болот мансап тепкичин баштапкы деңгээлдеги позициядан. Бирок, илимий даражаңыз барбы же жокпу, ийгиликке жетүү үчүн жумуштан үйрөнүүнү улантышыңыз керек. Менин ролум мени жеткирүү тармагынын бир аз гана бөлүгү менен байланышууга алып келсе дагы, бүтүндөй процессти түшүнүү маанилүү. Жана жаңы нерсени үйрөнүү. Келечекте логистиктин кесибинде өзүмдү кандайча көрө алам? Бул суроого азырынса жооп бере албайм. Кантсе да, мен жашоомдун башталышында гана турам жана келечектеги кесибим жөнүндө дагы деле бир чечимге келе элекмин. Бул биздин жашообуздагы маанилүү тармак болгондуктан, логистика экенине кубанам.
Бургалов Арсений
Эссе
527 | 0
Логистика жана мен
Логистика түшүнүгүнөн баштайын деп жатам, бирок так формулировка бербейм, анткени формулировкалар көп, ошондуктан мен өзүмө тандай албайм. Ошондуктан, өз сөзүм менен айтууга аракет кылам. Логистика - кайда гана жүрбөңүз, заманбап дүйнөнүн ажырагыс бөлүгү. Жаңы эле ушул кесипти үйрөнүп баштаганда, менин окутуучум эсимде сактап калган логистика жөнүндө мындай деп айтты «Логистика бул унаадагы моторго окшош, эгер ал жок болсо, унаа жүрбөйт». Логистикалык адис катары окууну эмнеге тандап алдым ? Бул кесипти үйрөнүү абдан кызыктуу, анткени логистиканы окуп жатып, сиз бир эле учурда башка көптөгөн жөндөмдөргө ээ болосуз (мисалы, IT, байланыш ж.б.), бул сизге жашоодо жана жумушта чоң жардам берет . Бул кесиптин дагы бир чоң артыкчылыгы - сиз жумушуңузга байланыштуу эч жерге байланбайсыз жана башка мамлекетте жүргөндө дагы, алыстан иштей аласыз. Биздин өлкөдө логистика жаңы гана өнүгүп келе жатат жана бул өзүңүздү көрсөтүп, ушул маданиятта изиңизди калтыруу үчүн абдан жакшы мүмкүнчүлүк. Заманбап рыноктун шарттарында фирмалар барган сайын керектөөчүгө көбүрөөк көңүл буруп жатышат, бул алардын керектөөчүлөрдүн мүмкүн болгон муктаждыктарын канааттандырууга умтулуусунан көрүнөт. Белгилүү бир керектөөчү үчүн белгилүү бир өнүмдүн же кызматтын сапатынын жогорку деңгээли анын керектөөлөрүн канааттандырган керектөө касиеттеринин ушундай айкалышынын болушун билдирет. Ушул маанилүү касиеттердин бири өнүмдүн же кызматтын наркы болуп саналат, ал көбүнчө ар кандай операциялар жана жумуштар менен байланышкан чыгымдардан көз каранды. Келечекте өзүмдү кайдан көрө алам? Бул суроо мага эч качан жаккан эмес, бирок конструктивдүү жооп бергенге аракет кылам. Мен алдыга ойлонгонду жактырбайм жана кандайдыр бир кыялым бар деп айта албайм, анткени мен үчүн кыялдар эч качан ишке ашпайт, бирок максаттар, максаттар башка маселе. Ооба, мен жашоодогу максаттарым бар деп айта алам, жана алардын көпчүлүгү бар. Тактап айтканда, менин келечектеги ишим менен байланышкан көптөгөн максаттар жок. Албетте, татыктуу маяна менен жакшы жумушка орношкум келет, андан дагы өзүмдүн бир нерсемди жаратып, аны мүмкүн болушунча өркүндөтгүм келет, эң негизгиси, мен эмне кылсам, адамдарга керек болсо дейм. Мен кандайдыр бир жол менен коомго жардам бергим келет. Заманбап дүйнө - бул ааламдашуу экономикасы, базарларда атаандаштык күчөп, маалымат агымынын, товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн, адамдардын жана капиталдын кыйындашы. Көпчүлүк компаниялар тышкы чөйрөдөгү белгисиздиктин өсүшүнө жана алардын өндүрүшүнүн өмүр циклинин кыскаруусуна дуушар болушат. Атаандаштыкка жөндөмдүү болуу үчүн, алар кардарлардын муктаждыктарына тез жана натыйжалуу жооп кайтарып, ийкемдүү жана инновациялуу болушу керек. Бул бизнес-процесстердин өз ара жакшы иштешин талап кылат. Материалдык-техникалык камсыздоо жана жеткирүү чынжырын башкаруу кардардын керектөөлөрүн толугу менен канааттандыруу максатында камсыздоо чынжырындагы товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн, финансылык жана маалымат агымынын сарамжалдуу кыймылын талдоо, болжолдоо жана пландаштыруу, ишке ашыруу жана координациялоо процесстерин камтыйт. Ошол себептен логистика заманбап дүйнөдөгү эң көп талап кылынган кесиптердин бири болуп келет.
Калиева Аян Аскатовна
516 | 0 | 12
Кыргыз Республикасында cатып алуулар платформалары
И.Раззаков атындагы КМТУнун 3-курсунун студенти Кыргыз-Герман техникалык Институт, Логистика багыты Аннотация: Макалада Кыргыз Республикасында сатып алуулар жүргүзүлүп жаткан платформалар талкууланат. Ачкыч сөздөр: сатып алуулар логистикасы, мамлекеттик сатып алуулар веб-порталы, РӨЕБ порталы, Procurement.kg платформасы, сатып алуулар статистикасы.
Гаджаев Дени
Эссе
784 | 0
Менин келечектеги кесибим - Логист
Студенттердин негизги көйгөйлөрүнүн бири - алардын келечектеги кесиби жөнүндө түшүнүктүн жоктугу. Кантсе да, бул жашоодогу чечүүчү кадам. Кесип тандоо сизге толугу менен байланыштуу, анткени ал акча гана эмес, ырахат да алып келиши керек. Менин келечектеги кесибим - логист. Логистика - бул кызыктуу илим, пландаштыруу, уюштуруу, өндүрүштүк аймактардагы материалдык жана ага байланыштуу агымдарды көзөмөлдөө үчүн шарттарды түзүү. Бул процесс эң оптималдуу чыгым менен уюмдун максаттарына жетүү үчүн керек. Логист - материалдарды бир пункттан экинчи чекитке чейин уюштурган адам. Логистикалык кесип жакынкы келечекте эң көп талап кылынган он кесиптин катарына кирди. Логисттердин иши товарларды же кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөр байкабай калганы менен, бул кесип коом үчүн маанилүү экендиги талашсыз. Дал ушул адамдардын аркасында каалаган компаниянын тейлөө деңгээлине баа берип, кесипкөйлөрдүн пайдасына чечим чыгара аласыз. Менин оюмча, бул кесиптин өкүлү аналитикалык ой жүгүртүүгө, лидерлик сапаттарга жана түздөн-түз жеринде гана эмес, алыстан жетектөөгө жөндөмдүү болушу керек. Ар бир логист кичинекей табышмактардан турган чоң сүрөттү көрө билиши керек - маршрут тандоо, инвентаризацияны башкаруу, буйрутма берүү жана башка көптөгөн нерселер. Логистиктердин жумушу оңой эмес. Демек, сизде жакшы аналитикалык жөндөмдөр, ошондой эле көптөгөн маселелерди каалаган убакта жана кандай шартта болбосун чечүү, ташуунун принциптерин түшүнүү, болоттун нервдери болушу керек. Эч нерсеге карабастан, мен ушул сапаттардын бардыгын өзүмдө тарбиялап, коомго пайда алып келе турган логист болом.
Абдуллаева Асель
Илимий - изилдөө иш
384 | 0 | 9
Мамлекеттик сатып алуулардагы тендердин өзгөчөлүктөрү
Жумуш изилдөө темасынын актуалдуулугун, изилдөөнүн максаты жана милдеттерин негиздейт. "Базар экономикасындагы мамлекеттик сатып алуулар жана алардын түшүнүктөрү", мамлекеттин теориялык негиздери, түрлөрү жана милдеттери каралды. сатып алуулар. Тендерлерди уюштуруунун жана өткөрүүнүн негиздери. Мамлекеттик сатып алуулардын натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча негизги сунуштар иштелип чыккан.
Салиева Аделина
Илимий - изилдөө иш
442 | 0 | 6
Мамлекеттик сатып алууларды жайгаштырууну маалыматтык камсыздоо
Аннотация Маалыматтык камсыздоону талдоо - колдонмо милдет. Аны жүзөгө ашыруу процесстерди маалыматтык камсыздоо деңгээли сыяктуу фактор башкаруучулардын башкаруу объектисине болгон кызыгуусун канчалык деңгээлде канааттандырарын аныктоого мүмкүндүк берет. Бул курстук иште актор - бул, сатып алуулар жаатында EISтин расмий сайтын колдонуп, келишим тутумунун оптималдуу иштеши үчүн шарттарды түзгөн мамлекет.
Бакшалиев Али Заурович
Эссе
706 | 0
Логистика жана мен
Мен Бакшалиев Али Заурович, транспорттук логистика адистигинде окуйм. Логист - бул товарларды жеткирүүгө, аларды андан ары сактоого профессионалдуу түрдө катышкан, ошондой эле эң кирешелүү жеткирүү схемасын иштеп чыккан адам. Бул кесипти тандап алдым, анткени мени ушул кесиптин ишмердүүлүк чөйрөсүнө кызыктыратмын. Бүгүнкү күндө бул кесипке, айрыкча жүк ташуу менен алектенген компанияларда суроо-талап абдан жогору. Мындан тышкары, логисттер ар кандай өндүрүш компанияларына - өнөр жай ишканаларынан баштап, айыл чарба фирмаларына чейин керек, анткени өндүрүлгөн продукция кардарларга жеткирилиши керек. Менин агам логистикалык компаниялардын биринде иштейт, мен анын ушул кесип тууралуу аңгемелерин угуп, анын ушул жаатта өсүп-өнүп жаткандыгын көрүп ырахат алам. Мен бул иште өзүмдү сынап көрүүнү чечтим, анткени маршрутту пландаштырууну жакшы көрөм жана үй-бүлөлүк сапарларда бул милдет көбүнчө мага жүктөлөт. Мага логист кесиби кыйла келечектүү окшойт, анткени мыкты логист чет тилин билиши керек, компьютер менен иштөө көндүмдөрүнө ээ жана математикалык ой жүгүртүүсү болушу керек. Бул кесип ар кайсы шаарларга жана өлкөлөргө командировкага барууга, ал жакта тажрыйбаңызды үйрөнүүгө жана жаңы көндүмдөргө ээ болууга мүмкүнчүлүк берет. Мен тандаган кесип такыр оңой эмес экендигин билем. Жана менин мойнума түшө турган жоопкерчиликти билем. Бирок мен өз тандоомду жасадым жана эч качан өз оюмдан кайтпаймын. Бул жаатта бийиктиктерге жетип, ата-энемдин жана мугалимдеримдин сыймыгы болуш үчүн бардык күч-аракетимди жумшоого даярмын. Мен өзүмө ишенем жана логист болуу менин тагдырым экенине толук ишенем! Чынын айтсам, он биринчи классты аяктагандан кийин, кайсы кесипти тандаарымды билбей, көпкө ойлонуп, байкемдин окуяларын жана логистика адистигин эстедим. Интернеттен ушул кесипке байланыштуу бардык маалыматтарды издей баштадым, бир нерсе көзүмө урунуп, келечектеги кесибимдин башка варианттарын издебей калдым. Логистика адисине жазылгандан кийин, тандаганыма өкүнбөйм, келечекте чоңдогон келечектерге жетем.
Ильин Илья
Эссе
638 | 0
Логистика жана мен
Көпкө чейин мен өз кесибимди табууга аракет кылдым. 9-классты аяктагандан кийин ушул жөнүндө ойлоно баштадым. Менин ой жүгүртүүм жана издөөм эки жылга созулду. ORT (жалпы республикалык тестирлөө) жазардан мурун, жеке ишкердикке токтоп калдым. Бирок ЖРТ жазгандан кийин, негизги тесттен 176 балл менен сертификат алып, мен оюмдан кайттым. Кирүү мүмкүнчүлүктөрү көп болчу, кайсыл окуу жайды тандашым керек? Кыргыз-Орус Славян Университети, Кыргыз Мамлекеттик Улуттук Университети, Бишкек Гуманитардык Университети, жада калса чет өлкөгө чыгып кетишеби? Бирок бир маалда агам логистика боюнча адис кесибине окууга кеңеш берет. Эмне? Логистика деген эмне? Бул жактан келген достордон сурап, интернеттен маалымат издей баштайм. Менин кызыгуум артууда. Жашоодо дал ушул нерсени жасагым келет окшойт. Бирок кайсы университетке тапшырыш керек? Менин тааныштарым Кыргыз Мамлекеттик Техникалык Университетинин Логистика бөлүмүндө окушат, тактап айтканда И.Раззаков атындагы КМТУга, Кыргыз-Герман Техникалык Институтунун кафедрасына киришимде кандай келечек күтүп тургандыгын айтышаты. Тактап айтканда, биздин өлкөнүн ар кайсы бурчунан келген акылдуу балдар, өз ишин мыкты билген мугалимдер, Германияга окууга учуп кетүү мүмкүнчүлүгү, аракет кылсаң чет өлкөдө иштеп калуу. Чечилди! Мен документтерди тапшырып жатам. Биздин үй-бүлөдө эркектердин бардыгы логистика менен алектенишкен жана алектенишет, алардын эч кимисинин атайын билими жок. Алардын билими жеке тажрыйбасына негизделген. Өйдө-төмөндө. Кезинде атам Кыргызстандан Россияга жана кайра жүк ташуу менен алектенип жүргөн. Учурда байкем Россияга жемиштерди (алма, алмурут, өрүк ж.б.) жөнөтүп жатат. Логистика деген эмне экендигин кичинемден бери көрүп, билчүмүн. Бул абдан кызыктуу бизнес болгондуктан туугандарымдын жолун жолдоону чечтим. Кампанияда дагы, өзүңүз үчүн дагы логист болуп иштесеңиз болот. Азыркы учурда логисттер чоң суроо-талапка ээ, дээрлик бардык уюмдарга, компанияларга, ишканаларга муктаж, анткени өндүрүлгөн продукция кардарларга жеткирилиши керек. Мага логист кесиби кыйла келечектүү окшойт, анткени жакшы логист чет тилдерди билиши керек, компьютер менен иштөө көндүмдөрүнө ээ жана математикалык ой жүгүртүүсү бар. Бул кесип ар кайсы өлкөлөргө жана шаарларга иш сапары менен барууга, ар кайсы элдин маданияты менен таанышууга мүмкүнчүлүк берет. Албетте, бул кесипте мени айлык маянасы кызыктырат, биздин өлкөдө дагы, чет өлкөлөрдө дагы маяналар менен логисттердин иши жакшы дем берет. Логист болуу чоң жоопкерчилик экендигин түшүнөм. Менде аналитикалык ой жүгүртүү, лидерлик сапаттар жана объект боюнча гана эмес, аралыкта дагы жетекчилик кылуу жөндөмү болуш керек. География боюнча билим дагы маанилүү. Суу бассейндерин түшүнүү жана пайдалуу жолдорду издөө - логисттен талап кылынган нерсе. Коомдук илимдерден баш тартууга болбойт. Бул жерде экономика жана саясатты билүү, адамдар менен тил табыша билүү керек. Тилдер жөнүндө унутпашыбыз керек, эгерде мен чет өлкөлүк компаниялар менен иштегим келсе, англис жана немис тилдери милдеттүү. Ошондой эле сиз мыкты психолог болушуңуз керек, бүтүмдөрдү түзүү үчүн каалаган адамга мамиле таба аласыз. Менин көпчүлүк тааныштарым келечектеги кесибин аң-сезимдүү тандашпайт, биринчи бөлүгү ар ким барган жакка, экинчиси ата-энеси барган жакка кетет. Андан кийин, бул адамдар өз ишин жек көрүшөт, демек, алардан жакшы адис чыгышы күмөн. Каалаган кесипке кызыгуу менен, иштөөгө, жаңы нерсени үйрөнүүгө, жашоодо бир нерсеге жетүүгө умтулуу менен барыш керек, ошондо баары сөзсүз өз нугуна түшөт!